TEHNISKIE NOTEIKUMI REKLĀMAS MATERIĀLIEM ( LV | ENG )

Nodošanas termiņš: reklāmas materiāli ir jāiesūta vismaz 3 (trīs) pilnas darba dienas pirms to eksponēšanas sākuma.

Ja tiek nokavēts reklāmas materiālu iesniegšanas termiņš, TVNET negarantē reklāmas materiālu izvietošanu portālā. Kompensācija šajā gadījumā netiks piešķirta.

Skaņa: ja reklāmas materiālos tiek izmantoti skaņas efekti, tad reklāmas materiālā ir jābūt iestrādātai pogai, kas to izslēdz/ieslēdz. Skaņas efektus drīkst sākt atskaņot tikai pēc tam, kad pats lietotājs tos ir ieslēdzis.

Kampaņas links (URL): linkam (kas atver reklamēto mājas lapu) ir jābūt saistītam tikai ar reklāmas kampaņas tīmekļa lapu, un tajā drīkst lietot tikai latīņu burtus. Pēc klika uz banera, tīmekļa lapai ir jāatveras jaunā logā.

Banera svars (KB): faila izmērs nedrīkst pārsniegt 45 KB, ja konkrētajai pozīcijai nav norādīts kāds cits.

HTML5 baneru tehniskā specifikācija:

  • Banera formāts: .zip;
  • Maksimālais zip faila izmērs: 150 KB;
  • Atļautie failu tipi iekš .zip faila: .css .js .html .gif .png .jpg .jpeg .svg;
 • Veidojot html baneri, jāievēro sekojoši noteikumi:
  • Mapei kas arhivēta ZIP failā, jāsatur viens index.html fails – tas tiks atpazīts kā banera pamatfails.
 • Atsaucēm uz jebkuriem palīgfailiem jābūt relatīvi norādītām index.html failā – ārējo resursu izmantošana nav atļauta, kas nozīmē, ka banerim ir korekti jāattēlojas arī bez interneta pieslēguma. Šim noteikumam ir sekojoši izņēmumi:
  • https://www.gstatic.com/
  • https://s0.2mdn.net/
  • http://ajax.googleapis.com/
  • http://animate.adobe.com/
  • https://code.createjs.com/
  • https://fonts.googleapis.com/
  • https://p.typekit.net/
  • http://use.edgefonts.net/
  • https://fonts.gstatic.com/
  • https://ls.hit.gemius.pl/
  • https://gdelv.hit.gemius.pl/
  Jāņem vērā, ka ārējie (web) fonti jāizsauc korekti – jāizmanto tikai vajadzīgo rakstu zīmju apakšgrupas (subsets), nevis pilnās bibliotēkas.

 • Lai mūsu sistēmā tiktu uzskaitīti kliki, links nav jāiestrādā pašā banerī – tā vietā links ir jāiesūta mums, pēc kā tas tiks pievienots banerim.
 • Baneris vidēji nedrīkst patērēt vairāk, kā 25% no standarta datora procesora kapacitātes, maksimālajā punktā – ne vairāk par 60%. Kāpums līdz 60% ir pieņemams īsos (1-2 sekundes) periodos. Ja procesora noslodze ir vienmērīgi augsta (virs 25%) visu banera attēlošanas laiku, tas ir jāoptimizē vai jāpārtaisa. Par standarta procesoru tiek uzskatīta takts frekvence ~2 GHz.
 • Skaņa: ja reklāmas materiālos tiek izmantoti skaņas efekti, tad reklāmas materiālā ir jābūt iestrādātai pogai, kas to izslēdz/ieslēdz. Skaņas efektus drīkst sākt atskaņot tikai pēc tam, kad pats lietotājs tos ir ieslēdzis.
 • Nodošanas termiņš: reklāmas materiāli ir jāiesūta vismaz 3 (trīs) pilnas darba dienas pirms to eksponēšanas sākuma. Ja tiek nokavēts reklāmas materiālu iesniegšanas termiņš, TVNET negarantē reklāmas materiālu izvietošanu portālā. Kompensācija šajā gadījumā netiks piešķirta.

 • Rekomendācijas baneru optimizēšanai:
  • Minimizējiet (minify) HTML, CSS un Javascript kodu:Lai samazinātu failu svaru, koda minimizētāji un kompilētāji izdzēsīs tās rakstu zīmes (piemēram, atstarpes), kuras nepieciešamas, lai kods būtu saprotams cilvēkiem, taču nav vajadzīgas korektai koda izpildei.
  • Kompresējiet vizuāļus:Daudzi grafiskie radošās izstrādes rīki piedāvā vairākas kvalitātes un faila svara balansēšanas iespējas. Izmantojiet PNG “smalcinātājus” (crushers) un citas attēlu kompresēšanas iespējas. Ja vairākiem baneru izmēriem paredzēts izmantot vienu adaptīvu html baneri, tad vizuāļiem, iespējams, ir vērts izmantot SVG (Scaleable Vector Graphics) formātu, kurš tiks korekti attēlots jebkurā izmērā, nezaudējot kvalitāti.
  • Izmantojiet tekstu, kad vien iespējams:Firmu logo, nosaukumi un citi vizuāļi jāpadod kā attēli, savukārt, tekstu attēlošanai ieteicams lietot HTML kodu, izmantojot fontus.
  • Samaziniet failu skaitu:Priekš katra faila, kurš tiek izsaukts, pārlūkam ir jāizveido jauns savienojums, kas var mazināt pārlūka veiktspēju, kas, savukārt, var paildzināt kopējo ielādes laiku. Lai maznātu failu skaitu, mēģiniet vairākus mazus attēlus salikt vienā (sprite sheet), kā arī, veidojot kodu, izmantojiet vienrindas (inline) pierakstu, piešķirot katram html elementam stilu atsevišķi. Ja iespējams, izmantojiet augstāk minētos koda kompilētājus, kuri no vairākiem koda failiem (JS, CSS, HTML, utt.) var izveidot vienu.

 • Izmantojamās programmatūras ieteikumi:

Prasības un noteikumi baneriem Flash formātā:

 • Links Flash banerī nav jāliek. Flash baneros ir jāiestrādā clickTAG poga. Svarīgi ievērot lielo un mazo burtu secību. Pogas elementam vienmēr jāatrodas pašā augšējā slānī, un tam jābūt redzamam visu animācijas laiku.
  Pogas koda paraugs (ActionScript 2):
  on (release)
  {
   getURL(_root.clickTAG, "_blank");
  }

  Pogas koda paraugs (ActionScript 3):
  var clickTAG: String = LoaderInfo(this.root.loaderInfo).parameters.clickTAG;
  target_button.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ta rgetUrlHandler);
  
  function targetUrlHandler(mouseEvent: MouseEvent): void {
  	 var interactiveObject: InteractiveObject = mouseEven
  	 t.target as
  	 InteractiveObject;
  	 var li: LoaderInfo = LoaderInfo(interactiveObject.root.loaderInfo);
  	 var url: String = li.parameters.clickTAG;
  	 if (url) {
  	   if (ExternalInterface.available) {
  	     try {
  	       var userAgent: String = ExternalInterface.call('function(){ return navigator.userAgent; }');
  	       if (userAgent && userAgent.indexOf("MSIE") >= 0) {
  	         ExternalInterface.call('window.open', url, '_blank');
  	         return;
  	       }
  	     } catch (e: Error) {
  	       //
  	     }
  	   }
  	   navigateToURL(new URLRequest(url), '_blank');
  	 }
  }
  		
 • Kadru frekvence līdz 30 kadriem sekundē. Ieteicamā frekvence - 12 līdz 20 kadri sekundē.
 • Jebkādu ārējo datu pieprasījumi (video,audio, xml, teksta failu ielāde, web servisu izsaukumi utt.) bez iepriekšējas saskaņošanas ir aizliegti.
 • Flash baneris nedrīkst patērēt vairāk kā 25% no standarta datora procesora kapacitātes, maksimālajā punktā – ne vairāk par 60%. Kāpums līdz 60% ir pieņemams īsos (1-2 sekundes) periodos. Ja procesora noslodze ir vienmērīgi augsta (virs 60%) visu banera attēlošanas laiku, tas ir jāoptimizē vai jāpārtaisa. Par standarta procesoru tiek uzskatīta takts frekvence ~2 GHz.

Prasības un noteikumi Flash Multimediju/video baneriem: šī veida baneriem ir saistošas visas baneru prasības un noteikumi, izņemot punktu par ārējo datu pieprasījumiem. Šī veida baneriem ir atļauts ielādēt papildfailu no TVNET servera. Jebkādus citus ārējos datus vai no citiem serveriem nav atļauts ielādēt! Papildfaila maksimālais svars nevar pārsniegt 1.5 Mb. Pirms banera sagatavošanas papildfails jāatsūta uz TVNET. Tas tiks ielādēts TVNET serverī, un tam tiks piešķirts unikāls links. Šis links ir jāiestrādā Flash banerī. Flash banera svars nedrīkst pārsniegt maksimālo svaru, kurš pieļaujams izvēlētajā pozīcijā.

Prasības un noteikumi video reklāmai sižetos: TVNET OnlineTV video reklāmas izškirstpēja ir 640x360px (16:9 proporcijā, kura ir ieteicamā) vai 480x360px (4:3 proporcijā).

Video:

 • 480x360px H.264 800kb/s profile: baseline,level: 3.0
 • 640x360px H.264 1000kb/s profile: baseline,level: 3.0

Audio:

 • AAC 64kb/s, 32000 vai 41000 MONO (ja materiāls tiešām nav stereo)
 • ja AAC nevar, tad der arī MP3

Svarīgi lai "container" ir "mp4" vai "mov".

TVNET sistēmā video faili pārkodēti netiks.

Veicamie soļi un prasības nestandarta reklāmai:

 • Vispirms reklāmas materiālu izgatavotājs iesniedz plānotā risinājuma skici attēla formātā (jpg, png) un idejas aprakstu teksta formātā.
 • Pēc skices saskaņošanas ar TVNET reklāmas materiālu izgatavotājam ir jāspēj piegādāt pilnībā funkcionējošu risinājumu 4 (četras) pilnas darba dienas pirms izvietošanas. Pretējā gadījumā TVNET patur tiesības aizkavēt kampaņas sākumu bez kompensācijas piešķiršanas, uz termiņu, kas ir nepieciešams materiālu testēšanai. Puses vienojas par kampaņas iespējamo tuvāko sākšanas laiku. Ar pilnībā funkcionējošu risinājumu ir domāts, ka tiek atsūtīti pilnīgi visi nepieciešamie faili (html, javascript, css, swf u.c.) un tie ir sakomplektēti tā, lai plānotais risinājums darbotos TVNET portālā uz populārākajiem interneta pārlūkiem bez papildu programmēšanas darbu veikšanas. Arī nestandarta reklāmai ir saistoši ierobežojumi par procesora noslodzi.

DATORA PROCESORA NOSLODZES OPTIMIZĀCIJA FLASH BANEROS

Ieteikumi Flash formāta baneru izstrādei un optimizācijai: Adobe Flash Player izmanto datora procesoru (CPU) animācijas attēlošanai un ActionScript komandu izpildei. Ja SWF fails satur komplicētas animācijas cilpas, sarežģītas cikliskas matemātiskas darbības, tā attēlošana var prasīt ievērojamu daļu procesora jaudas. Vienā lapā var atrasties vairāki baneri, kuri konkurē par CPU resursiem savā starpā un ar citām programmām. Ja kāds no tiem pārlieku noslogo procesoru, pasliktinās visu lapā izvietoto baneru attēlojums, samazinās lietotāja datora veiktspēja. Tas būtiski bojā lapas lietojamību un banera efektivitāti. Biežāk sastopamie augstas CPU noslodzes cēloņi Flash baneros

 • Pārlieku liela kadru frekvence. Vairumā gadījumu frekvences virs 20 kadriem sekundē neuzlabo vizuālo iespaidu.
 • Vairākas vienlaicīgas animācijas.
 • Puscaurspīdīgu simbolu animācija virs rastra attēliem (jpeg,png,gif).
 • Rastra attēlu animācija (jpeg,png,gif).
 • Vektoru izmantošana ar lielu skaitu virzienu norādošo un kontroles punktu. Tā vietā labāk lietot primitīvās formas (apļi, kvadrāti, līnijas), kā arī neimportēt vektoru attēlus no citiem redaktoriem, bet zīmēt pašā Adobe Flash programmā.
 • Animētās maskas un animācija zem maskas.
 • Ātrdarbība ir tieši saistīta ar pārzīmējamā apgabala izmēru. Jāizvairās no biežas visa klipa apgabala atjaunošanas.
 • Gari un komplicēti ActionScript koda cikli.
 • Pārlieku liels skaits ar kodu ģenerētu simbolu tādos efektos kā "lietus", "sniegs". Tādēļ uzģenerētie simboli jāizmanto atkārtoti, lai ietaupītu to atkārtotai radīšanai un iznīcināšanai nepieciešamo procesora jaudu un laiku.

Veicamie soļi lai aptuveni novērtētu, cik intensīvi baneris izmanto procesoru Microsoft Windows vidē:

 • 1. Atveriet interneta pārlūku (testējiet populārākajos);
 • 2. Atveriet programmu Task Manager (nospiediet taustiņus Control+Alt+Delete, izvēlieties Task Manager);
 • 3. Izvēlieties sadaļu Performance;
 • 4. Neaizverot Task Manager, atveriet HTML failu ar savu Flash baneri interneta pārlūkā;
 • 5. Novērojiet kādu laiku, kā mainās procesora noslodze banera attēlošanas laikā.

ms task manager