Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

Lieliska iespēja jaunajiem studentiem!

Informāciju sistēmu un menedžmenta augstskola (ISMA) piedāvā budžeta studiju vietas un sociālās stipendijas!
 
Informācijas sistēmu un menedžmenta augstskola (ISMA) no 30.jūlija līdz 7.augustam izsludina pieteikšanos konkursam  uz budžeta studiju vietām sešās studiju programmās: nekustamā īpašuma uzņēmējdarbība, tirdzniecības menedžments, vides dizains, uzņēmējdarbības vadība, tūrisma uzņēmējdarbības vadība un informācijas sistēmas.

ISMA ir izsludinājusi arī sociālo stipendiju konkursu 2009./2010. mācību gadam. Sociālā stipendija tiek piešķirta no ISMA budžeta kā pilnīgā vai daļēja studiju gada maksas atlaide studentiem, kam nepieciešama sociālā palīdzība.  Sociālo stipendiju piešķir augstskolas dibinātājs, pamatojoties uz studenta iesniegumu un Studējošo pašpārvaldes Stipendiju komisijas ierosinājumu.

ISMA piedāvā iespēju saņemt studējošo un studiju kredītu, kā arī konkursa kārtība pretendēt uz mācību maksas atlaidēm.

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) ir viena no prestižākajām un dinamiskākajām privātajām augstskolām Latvijā, kura piedāvā iegūt mūsdienīgu izglītību. Tā ir uz neierobežotu laiku LR Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēta privātā augstskola. Saskaņā ar Lisabonas konvenciju par diplomu starptautisko atzīšanu, ISMA diplomi tiek atzīti starptautiskā līmenī.

Augstskola piedāvā 1.līmeņa studiju programmas : Vides dizainā un Nekustamā īpašuma  uzņēmējdarbībā; profesionālā bakalaura studiju programmas: Uzņēmējdarbības vadībā, Tūrisma uzņēmējdarbības vadībā un Informācijas sistēmās; maģistrantūra: Uzņēmējdarbības vadībā un Datorsistēmās; doktorantūra: Uzņēmējdarbības vadībā.

Kā jaunums augstākajā izglītībā jāatzīmē ISMA piedāvāto jauno programmu - nebijušu iespēju divos gados iegūt augstāko izglītību tirdzniecības tirgvedībā(menedžmentā), specializējoties septiņos dažādos tirgvedības virzienos. Programmas mērķis ir sagatavot studējošos darbam profesijā – tirgzinības un tirdzniecības speciālists. Mūsdienās tirgvedības un tirdzniecības speciālists ir viena no pieprasītākajām profesijām Latvijas darba tirgū. Programma nodrošina uz tirgvedības un tirdzniecības teorētiskām atziņām balstītas studijas, pēc kuru apguves studējošie iegūs kompetenci tirgus izpētē, tirgvedībā un tā plānošanā, tirdzniecības uzņēmējdarbības vadīšanā, starptautiskajā tirgvedībā un starptautiskajā tirdzniecībā. Visus tirdzniecības tirgvedības studiju virzienus ISMA varēs apgūt augsti kvalificētu mācību spēku vadībā

Sākot ar 2009. gadu, augstskola piedāvā doktora studiju programmu «Vadībzinātnes» nozares apakšnozarē «Uzņēmējdarbības vadība’’ vadībzinātnes doktora grāda (Dr. man.) iegūšanai, kas ir jauns un augstākais posms augstskolas attīstībā. Doktora programma nodrošina studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu tālāku apguvi, sagatavojot patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai izvēlētajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē. Doktora studiju programmas struktūra un saturs veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziņas un zinātnisko atziņu lietošanas padziļināto prasmju un kompetenču apguvi.

ISMA vadībzinātnes doktora studiju programmas izstrāde tika balstīta uz radošu citu augstskolu labās pieredzes izmantošanu, pirmkārt, uz Eiropas Savienības valstu augstskolu vadībzinātnes doktora studiju programmām (PhD in Management) un akreditētajām analoģiskajām studiju programmām Latvijas augstskolās.

Ņemot vērā pašreizējo valsts ekonomisko situāciju un valsts politiku, jauni vadībzinātņu doktori ir ļoti vajadzīgi gan Latvijas privātajās un valsts augstskolās, gan valsts un privātajās firmās, gan valsts pārvaldē un nevalstiskajās organizācijās. ISMA Vadībzinātnes doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot tādus augstākās kvalifikācijas speciālistus, kuri būtu spējīgi veikt augsti kvalificētus pētījumus saistībā ar vadībzinātnes jomu, kā arī veicināt zinātniskā un profesionālā kontekstā tehnoloģiskas, sociālas un kultūras attīstību uz zināšanām balstītā sabiedrībā.

Vieni no visvairāk pieprasītākajiem speciālistiem visā pasaulē pašreiz ir IT jomas profesionāļi. ISMA IT un datorzinātņu attīstības stratēģija tika formulētā 1999. gadā. Attīstot menedžmenta studiju virzienus no sākuma galvenā ideja bija – analītiskais menedžments, kurš balstās uz vispusīgu informācijas apstrādi, lietišķām datorprogrammām un zinātnisku prognozēšanu. Tā parādījās pirmā ISMA studiju datortehnoloģiju programma – Datortehnoloģiju menedžments (Datortehnoloģijas uzņēmējdarbība), kura sekmīgi attīstās arī pašreiz. Bet bija skaidrs, ka tas tikai daļēji risina ISMA IT attīstības problēmas.

ISMA nosaukumā iekļauti tādi noteicošie vārdi, ka «Informācijas sistēmas» – kas nozīmē informācijas apstrādes iespējas un informācijas tehnoloģijas, un «Menedžments» – kas nozīmē spējas izmantot informāciju, izmantot lēmumpieņemšanas tehnoloģijas, pieņemot biznesa un vadības lēmumus. Tās ir pamatkompetences, kuras var iegūt jebkurš augstskolas students un ko nodrošina ISMA  ar saviem mācībspēkiem, zinātniekiem un nepieciešamo infrastruktūru.
Tie ir divi augstskolas pamatvirzieni. Tāpēc, jau 2001. tika uzsākta profesionālā studiju programma «Informācijas Sistēmas» datorzinātnēs, kura gatavoja speciālistus ar kvalifikāciju «Sistēmu analītiķis». Pašreiz ISMA īstenojās divas profesionālas IT programmas:  «Informācijas Sistēmas» – profesionālā bakalaura studijas un «Datorsistēmas» – profesionālā maģistra studijas. Abās programmās tiek piešķirta arī profesionālā kvalifikācija  «Sistēmu analītiķis». Abas programmas, kā perspektīvu uzskata mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstīšanu.

Galvenais ISMA IT studiju programmu mērķis ir, izmantojot plašas un vispusīgas zināšanas informācijas sistēmu un tehnoloģiju jomā, sagatavot jauna tipa mūsdienīgus informācijas sistēmanalītiķus, programmēšanas speciālistus, kuri varētu strādāt dažādās nozarēs, t.sk. nanotehnologijās, perspektīvā enerģētikā, intelektuālo vadības sistēmu laukā utt. Turklāt, īpaša uzmanība pievērsta speciālistu sagatavošanai, kuri profesionāli sagatavoti arī uzņēmējdarbības vadības virzienā, spēj izstrādāt zinātniski pamatotus vadības modeļus, novērtēt to adekvātumu un nodrošināt pamatotu vadības lēmumu pieņemšanu, projektēt un radīt praksē nepieciešamus konkurētspējīgus programmlīdzekļus un datoru informācijas sistēmas, nodrošinot viņus ar nepieciešamo dokumentāciju un ekspluatācijas pavadījumu. Minētās īpatnības ir programmas principiālā būtība un atšķirība no analoģiskām datorspeciālistu sagatavošanas studiju programmām citās augstskolās. Dotā studiju programma nodrošina nākamajiem profesionālajiem bakalauriem un maģistriem attiecīgi plašu un vispusīgu redzesloku datortehnoloģiju jomā.

ISMA IT studiju programmas paredz vispārēju teorētisko sagatavošanu informācijas sistēmās, programmēšanā, datortīklu tehnoloģijās, mūsdienu tehnoloģijās, dabas un vadības zinātņu virzienā. Šī studiju programma saistīta ar socioloģiju zinātnēm, kā arī ar dažādo sociālo parādību un procesu datormodelēšanas un zinātniskās prognozēšanas jomām, kas ir nepieciešams zinātnisko problēmu izpētē un praktisko vadības lēmumu pieņemšanā. Datormodelēšanā iekļauti svarīgi instrumenti un līdzekļi zinātnisku problēmu izpētē un risināšanā, kā arī zinātniskās prognozēšanas potenciāls.

ISMA IT studiju programmu galvenais virziens saistīts ar intelektuālo informācijas sistēmu izstrādi, kas, savukārt, nozīmē apmācīšanas datorsistēmu radīšanu, objektorientēto pārvaldības datu sistēmu attīstīšanu, ekspertu sistēmu izstrādi, neirontīklu pašapmācamo  datorsistēmu izpēti sakarā ar mākslīga intelekta funkciju modelēšanu un tās praktisko pielietošanu.

Visas studiju programmas ir akreditētas, tās ir sagatavojuši un tās īsteno augsti kvalificēts akadēmiskais personāls un attiecīgo nozaru — uzņēmējdarbības vadības, informācijas tehnoloģiju, izklaide biznesa u.c. — vadošie speciālisti. ISMA ir izglītības iestāde, kas dinamiski attīstās, ievieš un īsteno aizvien jaunas studiju programmas, attīsta starptautiskos zinātniskos un mācību, ražošanas sakarus, augstskolā ir moderni aprīkotas auditorijas.  ISMA piedāvā mācīties pēc jaunām modernām profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra programmām.

Ļoti būtisku lomu augstskolas darbā un mācību procesā ieņem partnerattiecības ar citām Eiropas augstskolām, kā arī ārvalstu un Latvijas uzņēmumiem,  kas palīdz nodrošināt studentiem gan prakses iespējas studiju laikā, gan iesaistīšanos studiju apmaiņas programmās prestižās ārvalstu augstskolās,  gan darba iespējas pēc augstskolas absolvēšanas. ISMA ir vienīgā augstskola Latvijā, kuras piedāvātās prakses vietas ārvalstīs tiek finansētas.

Augstskola nodrošina secīgu darbības turpinājumu visos izglītības līmeņos, sākot ar 1.līmeņa profesionālās izglītības studiju programmu, profesionālo bakalaura studiju programmu, profesionālo maģistra studiju programmu un arī doktora studiju programmu.

Dokumentus konkursam jāiesniedz no 30.jūlija līdz 7.augustam, Lomonosova ielā 1 (V – korpuss) 117. kabinetā

www.isma.lv