Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtības. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

Zatlers: prokurora darbs ir domāts ideālistiem

Valsts prezidenta uzruna prokuroru gadskārtējā sanāksmē
2010.gada 24.februārī

Augsti godājamais ģenerālprokurora kungs!
Augsti godājamais Augstākās tiesas priekšsēdētāja kungs!
Godājamie prokurori!
Dāmas un kungi!

Šodien man kā Valsts prezidentam ir otro reizi gods un iespēja klātienē uzrunāt prokuratūras darbiniekus šajā auditorijā. Es vēlos pateikties ģenerālprokuroram un prokuratūras kolektīvam par mūsu veiksmīgo sadarbību un izteikt pārliecību, ka tā turpināsies.

Godātie prokurori!

Šodien jūs sanācāt vienkopus, lai kā katru gadu sev un sabiedrībai sniegtu pārskatu  par paveikto, izvērtētu sava darba pozitīvās un negatīvās tendences, izvirzītu jaunus nākotnes mērķus. Ir absolūti nepieciešami un pareizi, ka prokurori sniedz sabiedrībai publisku atskaiti par savu darbu. Tikai izvērtējot padarīto, iespējams kvalitatīvi, profesionāli un atbildīgi veikt savu darbu, neatkārtot kļūdas, neļauties pašapmierinātībai, gūt gandarījumu par paveikto.

Uzrunājot prokurorus, vienlaikus vēlos uzrunāt visus Latvijas likumsargus, jo katrs no jums veido un nodrošina kādu nozīmīgu tiesiskās aizsardzības jomu. Man ir ļoti svarīgi jūs visus kopā šodien uzrunāt un ar savu klātbūtni apliecināt, ka tiesiskuma un tiesu varas neatkarības nostiprināšana arī turpmāk būs viena no Valsts prezidenta prioritātēm.

Latvijas Republikas Satversmes 1. – un pats būtiskākais – pants nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Viena no demokrātijas raksturīgākajām pazīmēm ir tā, ka valstī valda likumi. Bet likuma spēks galvenokārt ir atkarīgs no tā piemērotāja. Tiesiska valsts nav tikai skaļa frāze. Bez tiesu varas autoritātes ir grūti runāt par tiesiskuma patiesu esamību. Es sagaidu, ka Latvijā vēl vairāk pieaugs likumdevējvaras un izpildvaras atbalsts tiesu varas autoritātes nostiprināšanai.

Kāda ir valsts prokuratūras loma un atbildība tiesiskās aizsardzības sistēmā?

Prokuratūras likumā noteikts, ka prokuratūra ir tiesu varas sastāvdaļa, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumā norādīts, ka tieši pašreizējais prokuratūras statuss vislabāk nodrošina gan prokuratūras funkciju efektīvu izpildi, gan tiesu varas neatkarību kopumā un pilnībā atbilst varas dalīšanas principam. Arī nākotnē prokuratūru redzu kā neatkarīgu iestādi, nemainot tās statusu un piederību tiesu varai.

Prokurora loma un atbildība likumu piemērošanā un uzraudzībā ir neapšaubāma. Kaut arī vārds «prokurors» visbiežāk tiek saistīts ar kriminālprocesu, normatīvais regulējums prokuroru pilnvaro uzraudzīt valsts drošības iestāžu un operatīvā darba likumību, kā arī sodu izpildi. Ne mazāk svarīga ir prokuroru dalība sodu politikas veidošanā, darbs nekriminālajā jomā, ieguldījums tiesību normu jaunradē un aktīva iesaistīšanās starptautiskajā krimināltiesiskajā sadarbībā.

Mēs redzam, cik plašs ir prokurora darba lauks. Cik sarežģīts un daudzpusīgs ir šī darba saturs, aizsargājot un nostiprinot likumību visās valsts dzīves jomās.

Cienījamie prokurori!

Jūs katrs esat jurists pēc sava aicinājuma un pārliecības. Prokurora darbs nav darbs tikai naudas dēļ. Prokurora darbs ir domāts ideālistiem. Prokurori ir tie juristi, kuri sargā un stiprina demokrātijas ideālus. Esmu pārliecināts, ka dažu prokuroru izvēle par labu citai profesijai neietekmēs darbu prokuratūrā un neliks jums šaubīties par izvēli turpināt prokurora darbu.

Valsts uzticoties prokuroriem ir devusi neatkarību. Un neatkarība nav un nevar būt pašmērķis. Neatkarība ir nepieciešamība sabiedrības interesēs pieņemt neatkarīgus lēmumus. Neatkarība nevar būt bez atbildības. Sabiedrība uz jums raugās kā uz likumības sargiem, taisnīgiem, godprātīgiem, profesionāliem juristiem. Ja prokurors ar savu rīcību apkauno prokurora amatu, sabiedrības nosodījums ir daudz lielāks un protests izskan daudz skaļāk. Neskatoties uz to, ka tie ir izņēmuma gadījumi, tie tiek vispārināti un attiecināti uz visu prokuratūras darbu.  Diemžēl! Mans aicinājums jums, prokurori – esiet vienmēr uzticīgi prokurora dotajam zvērestam un Ētikas kodeksā nostiprinātajiem principiem!

Prokurora rīcība un lēmumi vienmēr būs sabiedrības uzmanības centrā. Tie tiks gan slavēti, gan pelti un kritizēti. Lietām, kas skar plašu sabiedrības daļu, vienmēr tiks pievērsta pastiprināta interese. Lūdzu, neaizmirstiet, ka vienlīdz bīstami ir atbrīvot noziedznieku no atbildības vai apsūdzēt nevainīgu cilvēku! Izlemiet šos jautājumus īpaši rūpīgi, jo aiz katras lietas ir cilvēks. No tā, cik godīgi, objektīvi un taisnīgi, ievērojot nevainīguma prezumpciju un cilvēktiesības, jūs darāt savu darbu, ir atkarīgs cilvēka liktenis.

Šodien ir tā diena, kad jārunā arī par to, kas satrauc sabiedrību. Negatīvas izmaiņas dzīves kvalitātē ir cieši saistītas ar negatīvām izmaiņām sabiedrības drošības vidē. Nevar noliegt, ka kopš 90.gadu sākuma, kad Latvijā noziedzības eskalācija bija graujoša,  notikusi aktīva pretdarbība noziedzībai. Bet būsim godīgi! Šodien, atbildot uz jautājumu, vai mūs apmierina kriminogēnā situācija, atbilde ir noliedzoša. Latvijā ir vairākas institūcijas, kas veic cīņu ar noziedzību. Skaitliski tas ir liels spēks. Tomēr galvenā loma krimināltiesību sistēmā ir un būs prokuratūrai. Neviens cits labāk par jums nepārzina noziedzības struktūru un stāvokli valstī. Krimināltiesiskā kārtība ir galvenais ierocis noziedzības ierobežošanā, un prokurors ir viens no šī ieroča nesējiem un pielietotājiem.

Man, kā ikvienam sabiedrības pārstāvim, ir svarīgi, lai katrs noziedzīgs nodarījums tiktu savlaicīgi atklāts, izmeklēts un vainīgais saņemtu taisnīgu un likumīgu sodu. Īstenojot Valsts prezidenta pilnvaras, es nepastarpināti iepazīstos ar tiesībaizsardzības iestāžu darbu. Izmantojot Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātās apžēlošanas tiesības, redzu noziedzīgu nodarījumu nodarīto postu sabiedrībai.

Statistika liecina, ka noziedzības stāvoklis 2009. gadā saglabājies iepriekšējo divu gadu līmenī. Tomēr noziedzības līmenis ir augsts. Bažas rada izmaiņas noziedzības struktūrā, kā arī latentā noziedzība. Viena lieta ir statistika – tā rāda pozitīvu tendenci –, cita lieta – patiesā situācija. Ir noziegumi, kas vairāku gadu laikā paliek neatklāti. Satraukumu rada vardarbīgā un nemotivētā noziedzība.

Informācija norāda, ka sabiedrības uzticība likuma sargu spējai reaģēt un ātri reaģēt noziedzīgu nodarījumu gadījumos nav īpaši augsta. Tā nedrīkst būt! Tāpēc es lūdzu īpašu uzmanību veltīt tādu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai kā tīšas slepkavības, ekonomiskie un amatnoziegumi, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, kontrabanda, nodarījumi nodokļu ieņēmumu jomā, narkotisko un psihotropo vielu neatļauta aprite, cilvēktirdzniecība un, protams, arī kibernoziegumi.

Protams, būtu aplami uzskatīt, ka tiesībaizsardzības iestādes vienīgās ir atbildīgas par kriminogēno situāciju pilnībā. Nebūt ne. Arī pašiem iedzīvotājiem jāiesaistās savas drošības problēmu risināšanā. Tomēr tieši no jūsu darba produktivitātes ir atkarīga valsts iedzīvotāju drošība.

Vēlos mudināt atbildīgās amatpersonas izstrādāt skaidru un precīzu noziedzības novēršanas un apkarošanas programmu, aktivizēt Noziedzības novēršanas padomes darbu, noteikt prioritātes noziedzības apkarošanai un vairāk domāt par prevenciju. Iespējams, nopietni jāpārdomā kriminoloģijas dienesta atjaunošana.

Cienījamie prokurori!

Šodien daudzi notikumi izaicina tiesiskumu. Diemžēl, vēl joprojām par Latviju runā kā par korumpētu valsti. Ja amatpersonas savā rīcībā un lēmumos nevēlas apzināties atbildību likuma priekšā un sabiedrībā rodas pārliecība par to, ka likums un taisnība valstī nav goda vietā, tiesiskums ir apdraudēts. Daudzu sabiedrību satraucošu parādību atrisinājuma pavedieni šodien atrodas prokuroru rokās. Tikai prokuroru spēja vienmēr un visur ievērot likuma burtu un garu, nepakļauties nekādai ietekmei būs izšķirošais faktors, lai sabiedrība nezaudētu ticību tiesiskumam un likuma varai.

Novērtējot prokuratūras darbu, vēlos uzsvērt Latvijas Republikas ģenerālprokurora Jāņa Maizīša kunga personīgo ieguldījumu prokuratūras izaugsmē. Jānim Maizīša kungam piemīt tā izturība, drosme un korektums, kas nepieciešams prokuratūras vadītājam. Ģenerālprokurors ar savu darbu ir pierādījis, ka ir gatavs kritikai, un tas nav mazsvarīgi. Atzinīgi novērtēju ģenerālprokurora drosmi neslēpt prokuroru darba negācijas un arī izteikto gatavību uzņemties ģenerālprokurora amatu nākamajā termiņā. Tieši no prokuratūras vadītāja personības, zināšanām, prasmēm un pieredzes būs atkarīga prokuratūras rītdiena. Uzskatu, ka lēmumam par ģenerālprokurora apstiprināšanu jānodrošina prokuratūrā iesākto procesu virzība, nepārtrauktība un stabilitāte. Vēlos izteikt pārliecību, ka lēmums par ģenerālprokurora apstiprināšanu būs argumentēts un motivēts un tas neraisīs bažas vai aizdomas, bet stiprinās tiesu varas neatkarību un veicinās tiesiskās kārtības stabilitāti.

Godājamie prokurori!

Vērtējot prokuroru darbu kopumā, redzu gan veiksmes un sasniegumus, gan dažreiz arī neveiksmes. Esmu gandarīts, ka prokurori to apzinās. Manuprāt, prokuroriem nevajag katru dienu vai gadu ar kaut ko pārsteigt, bet veikt savu darbu godīgi, taisnīgi un neatkarīgi, vienmēr cenšoties noskaidrot patiesību un nekad nenodot to. Jūsu priekšā ir daudz izaicinājumu. Tāpēc aicinu jūs ne mirkli un ne brīdi nepārtraukt savas kvalifikācijas un prasmju pilnveidošanu. Respektējot izmeklēšanas noslēpumu un cilvēktiesības, aicinu jūs arī turpmāk skaidrot sabiedrībai savus lēmumus un rīcību, jo nesaprotamais vienmēr rada neizpratni.

Turpmāk novēlu jums panākumus jūsu grūtajā un atbildīgajā darbā un vienmēr turēt augstu sava prokurora amata godu. Vēlu jums vēlreiz veiksmi!

Paldies par uzmanību!