Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtības. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

LPP/LC: šis ir laiks vienotībai un aktīvam darbam

Partija LPP/LC uzskata, ka tikai stingrs valdības atbalsts uzņēmējdarbībai un konkrēti ekonomiskās aktivitātes veicināšanas pasākumi ļaus atjaunot valsts ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot vienmērīgu reģionu un novadu izaugsmi, nozīmīgu vietējo un ārvalstu investīciju pieaugumu, kā rezultātā palielināsies darba algas un nodokļu ieņēmumi valsts budžetā. Lai patiešām izvestu valsti no krīzes, ir jāstimulē tie ekonomikas mehānismi, kas nodrošina būtisku apgrozījuma pieaugumu tautsaimniecībā un veicina ekonomisko optimismu gan iedzīvotāju, gan arī darba devēju vidū. Tikai šādu pasākumu realizācijas rezultātā varēs uzsākt būtisku bezdarba apjoma samazināšanu, radot jaunas darba vietas un pakāpeniski veicinot no Latvijas izbraukušo iedzīvotāju atgriešanos valstī.

Mūsu mērķis - padarīt Latviju par valsti, kas pelna, nevis aizņemas!

Valdības primārais uzdevums ir veidot tādu atbalsta sistēmu ģimenēm ar bērniem, kas veicinās dzimstības pieaugumu Latvijā un nepieļaus turpmāku jauno ģimeņu aizplūšanu uz ārvalstīm.

I. Lai sasniegtu augstāk izvirzītos mērķus, ierosinām patreizējai valdībai izteikt atbalstu un kopīgi ar Rīgas pilsētas pašvaldību aktīvi strādāt pie šādu attīstību veicinošu programmu un projektu realizācijas:

- Uzsākt sarunas par Galvaspilsētas likuma izstrādāšanu un ieviešanu, kā uzdevums būtu sakārtot administratīvos, plānošanas, finanšu un sociālos jautājumus starp valsti un Rīgas pašvaldību, Rīgas pašvaldību un apkārtējiem novadiem, kas ietilpst Rīgas plānošanas reģionā. Jāizskata iespēja šajā likumā iekļaut tādu svarīgu objektu kā Ziemeļu Transporta koridora un citu valstiski nozīmīgu infrastruktūras, sociālo un kultūras objektu realizācijas tiesisko pamatu;

- Sagatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, nodrošinot Rīgai tiesības pretendēt uz finansējumu visās pašvaldībām paredzētās Eiropas Savienības programmās, samazinot teritoriālās kohēzijas principu ietekmi uz projekta vērtējumu un pārdalot finansējumu atbilstoši pašvaldību nozīmi raksturojošiem rādītājiem (iedzīvotāju skaitam, IKP, utt.);

- Izvērtēt iespējas Latvijas neapgūtos Eiropas Savienības finanšu līdzekļus esošā programmēšanas perioda ietvaros no 2007. līdz 2013. gadam pārdalīt Ziemeļu transporta koridora 1. posma būvniecības finansēšanai un nozīmīgāko Rīgas brīvostas attīstības projektu realizācijai;

- Veikt Ziemeļu Transporta koridora un Daugavas Ziemeļu šķērsojuma būvniecības projekta sagatavošanu, kas ļaus Rīgas centru atbrīvot no tranzīta kravām un sastrēgumiem, vienlaikus nodrošinot Rīgas brīvostas tālāku attīstību, saglabās Rīgas kā zaļas pilsētas statusu un dos iespēju iedzīvotājiem no pilsētas centra uz Berģiem vai Jūrmalu nokļūt 12 - 15 minūtēs. Šis vērienīgais projekts reāli veicinās visas valsts tautsaimniecības atveseļošanu, piesaistot kopējās investīcijas 1,5 miljardu eiro apmērā un veidojot līdz pat 52 000 jaunradīto ilgtermiņa darba vietu (informācija saskaņā ar starptautisko ekspertu slēdzienu);

- Uzsākt sagatavošanās darbu starptautiskās lidostas «Rīga» jaunā pasažieru termināla un dzelzceļa pievada no lidostas uz Rīgas - Jūrmalas dzelzceļu būvniecībai, vienlaicīgi uzsākot otrā skrejceļa projektēšanu. Vienotā kompleksā nodrošināt lidostas un tai pieguļošo teritoriju attīstību, tai skaitā, veidojot lidostas tuvumā starptautisku izstāžu un konferenču centru sadarbībā ar vadošo pasaules izstāžu organizācijas kompāniju «Messe Frankfurt GmbH“ (balstoties uz noslēgto nodomu protokolu starp Rīgas un Frankfurtes pie Mainas pašvaldībām);

- Iekļaut starptautisko lidostu «Rīga» un tai pieguļošās teritorijas Rīgas brīvostas sastāvā, balstoties uz Ņujorkas un vairāku citu pasaules pilsētu pieredzi. Licencētām kapitālsabiedrībām tas dos tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai atbilstoši likumā «Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās» noteiktajai kārtībai, un tādā veidā tiks veicināta Latvijas uzņēmumu konkurētspēja un nozīmīgs eksporta pieaugums;

- Piesaistot Eiropas Savienības un privāto investoru līdzekļus, un sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Stokholmas Ekonomisko augstskolu realizēt moderna izglītības, pētniecības un inovatīvo tehnoloģiju centra projekta realizāciju Rīgā, Torņakalna stacijas tuvumā. Tas ļaus efektīvāk ieviest praktiskajā dzīvē jaunas zinātniskās izstrādnes un inovatīvās tehnoloģijas, kā arī ievērojami paplašinās ārvalstu studentu apmācību Latvijā, tādā veidā izglītību padarot par eksporta preci;

- Organizēt valsts un Rīgas pilsētas par tūrisma attīstību atbildīgo institūciju ciešu sadarbību ar mērķi 2010. gada laikā par 20 - 25% palielināt Latviju apmeklējušo ārvalstu tūristu skaitu. Tādā veidā ievērojami pieaugs ienākumi valsts budžetā un līdz ar to sociālajām vajadzībām pieejamais līdzekļu daudzums;

- Uzsākt darbu pie jauna tipa Centrālās dzelzceļa stacijas pārbūves projekta, pārsedzot esošos stacijas peronus ar mūsdienīgas konstrukcijas jumtu un kopumā veidojot Centrālo dzelzceļa staciju un autoostu par vienotu multimodālo transporta kompleksu.

II. Lai uzlabotu kopējo uzņēmējdarbības vidi valstī, palielinātu valsts pārvaldes efektivitāti, valsts atbalstu uzņēmējdarbībai un jaunu darba vietu radīšanai:

- Pozitīvi izlemt jautājumu par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu valstī tiem ārvalstu investoriem, kuri ir ieguldījuši līdzekļus uzņēmumos, kredītiestādēs vai nekustamajā īpašumā Latvijā;

- Organizēt valdošajā koalīcijā kopīgu diskusiju par šādiem nodokļu politikas pilnveidošanas jautājumiem:

- par fiziskās personas gada maksimālā apliekamā ienākuma noteikšanu (30 000 latu apmērā gadā), virs kura netiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis (pieaicinot starptautiskos ekspertus);

- par no nodokļiem iekasēto līdzekļu sadalījuma pārskatīšanu valsts un pašvaldību starpā, palielinot tajā pašvaldību daļu, vienlaicīgi dodot iespēju pašvaldībām ar būtisku nodokļu (vispirms jau UIN) atlaižu palīdzību veicināt uzņēmējdarbību savā teritorijā;

- par legālā apgrozījuma veicināšanu tirdzniecības un pakalpojumu sfērās, pakāpeniski palielinot dažādu attaisnojamu izdevumu apjomu, kas uzņēmumiem un iedzīvotājiem, iesniedzot gada deklarācijas, samazinātu nodokļu maksātāja apliekamā ienākuma lielumu.

- Panākt, ka visos valsts un pašvaldību iepirkumos, vispirms būvniecībā, par svarīgāko nosacījumu uzvarētāja noteikšanai kalpo nomaksātie nodokļi un izmantotais legālais darbaspēks;

- Padarīt ātrāku un efektīvāku Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu apguves procesu. Vienkāršot šo procesu, samazināt tā izmaksas un radīt priekšnoteikumus reālai Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanai valsts interesēs, tai skaitā:

- centralizēt politikas izstrādi, izpildes koordinēšanu un komunikāciju ar sabiedrību vienā iestādē publiskā sektora vajadzībām un vienā iestādē privātā sektora vajadzībām (ministrijā, aģentūrā vai citā institūcijā);

- sarunās ar Eiropas Komisiju jāpanāk Latvijai paredzēto Eiropas Savienības strukturālo fondu līdzekļu pārstrukturizāciju no šobrīd neapgūtajiem fondiem uz infrastruktūru atbalstošiem fondiem.

- Atjaunot 2009. gadā pieņemtā Publiskās un privātās partnerības likuma reālu darbību, noņemot ieviestos aizliegumus publiskās un privātās partnerības jomā, lai aktivizētu uzņēmējdarbību valstī;

- Centralizēt valsts pārvaldē dokumentu vadības, grāmatvedības un personāla vadības sistēmas, IT pārvaldību un standartizēt datu apmaiņu publiskajā sektorā. Nodrošināt informācijas sistēmu likuma reālu darbību.

Šis ir laiks vienotībai un aktīvam darbam. Tādēļ partija LPP/LC piedāvā risinājumus kā aktīvi rīkoties, kā būt savas valsts saimniekiem, kā attīstīt Latvijas ekonomiku un kā vairāk pelnīt, nevis tikai turpināt gaidīt, kad kāds sniegs mums palīdzību no ārpuses.