Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtības. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

Pamatnosacījums preses brīvībai

Ja nemainīsies izpratne par žurnālistu profesionālās darbības un informācijas avotu aizsardzības nozīmi demokrātiskā sabiedrībā, kādam nākotnē var rasties vēlme demonstrēt represīvo varu pret neērtas informācijas publiskošanu.

Policijas veiktā kratīšana steidzamības kārtībā raidījuma «De facto» žurnālistes Ilzes Naglas dzīvesvietā, izmeklējot no VID sistēmas noplūdušo datu publicēšanu, ir izraisījusi Latvijas žurnālistu sašutuma vētru. Saprotami, jo Ilze Nagla, šķiet, ir pirmā Latvijas žurnāliste, kuras dzīvoklī veikta kratīšana, izmeklējot lietu, kas ir saistīta ar žurnālistes profesionālo darbību.
Daļa sabiedrības nosoda policijas rīcību, taču interneta komentāri un aptaujas liecina, ka ir arī tiesībsargājošo institūciju atbalstītāji. Šīs sabiedrības daļas viedokli atspoguļo sekojošs komentārs interneta portālā «Delfi»:«Jā, bet likumpārkāpēji un datu bāzu apzadzēji ir jāatklāj un jāaiztur. Žurnālists, protams, var sadarboties ar noziedzniekiem, bet nekādas diplomātiskās imunitātes žurnālistam nav. Žurnālists ir tāds pats ierindas pilsonis kā visi pārējie.».

[1]

Sabiedrības intereses

[2]

Latvijas policijas veiktā kratīšana žurnālistes dzīvoklī steidzamības kārtībā, nesaņemot tiesneša sankciju, un policijas vadības publiskajā telpā paustais viedoklis, ka, lemjot par kratīšanas veikšanu, žurnālistes profesionālā darbība nav bijusi svarīga, vedina domāt, ka policija diez vai ir vērtējusi sabiedrības intereses žurnālistu profesionālās darbības aizsardzībā un šāda lēmuma ietekmi uz žurnālistu darbību nākotnē. Tādēļ žurnālistiem ir pamats zvanīt trauksmes zvanu par preses brīvības apdraudējumu Latvijā. Ar pēdējo gan nedomāju kādas masveida organizētas kampaņas pret masu mediju pārstāvjiem, bet tiesību piemērotāju izpratnes trūkumu par preses lomu un sabiedrības tiesībām uz informāciju demokrātiskā sabiedrībā. Drošības policijas ierosinātā krimināllieta pret Ventspils augstskolas lektoru Smirnovu[3] un viņa aizturēšana par viedokļa paušanu vēl ir pavisam nesenā atmiņā, taču vai iespēja mācīties no kļūdām ir izmantota?

Žurnālistu protests šoreiz vērtējams ne tikai kā žurnālistu vēlme pasargāt savus amatbrāļus no līdzīgām tiesībaizsardzības iestāžu darbībām un nodrošināt iespējas pilnvērtīgi īstenot presei uzticētās funkcijas, bet skatāms arī no sabiedrības tiesībām saņemt informāciju par tai būtiskiem jautājumiem. Šis aspekts, kā arī žurnālistu pienākums sabiedrībai šādu informāciju sniegt ir viens no pamatprincipiem, kuru vairākkārt uzsvērusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT).[4] Jau par klasiku kļuvušajā lietā «Goodwin v. The United Kingdom» tiesa norāda, ka «žurnālistu avotu aizsardzība ir viens no pamatnosacījumiem preses brīvībai,» jo «bez šādas aizsardzības informācijas avoti var atturēties atbalstīt presi sabiedrības informēšanā par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem.»[5] Vienā no jaunākajiem spriedumiem lietā «Financial Times and others v. The United Kingdom» ECT atkārtoti atzīmē stindzinošo jeb atturošo efektu, ko preses brīvībai rada lēmums par žurnālista avota atklāšanu.[6] Tiesa ir noraidījusi valdības argumentu, ka no laikrakstiem pieprasītie dokumenti nesniedz tiešu atsauci uz informācijas avotu, bet varētu novest pie avota identificēšanas tikai pēc rūpīgas dokumentu izpētes. Kā uzsver tiesa, «atturošais efekts rodas jebkurā situācijā, kas rada priekšstatu par žurnālistu līdzdalību anonīmā avota identifikācijā.»[7] Turklāt konkrētajā lietā bija skaidrs, ka informācija tika pieprasīta ar mērķi atklāt žurnālistu avotu.

Īpaši likumi avotiem

Šos principus, kas izriet no ECT prakses, ir jāņem vērā arī Latvijas tiesību aizsardzības iestāžu darbiniekiem, piemērojot Kriminālprocesa likumu vai jebkuru citu Latvijas tiesību normu. Šobrīd nav iespējams interpretēt Kriminālprocesa likumu vai Krimināllikuma normas atrauti no Latvijas Satversmē ietvertajām pamattiesībām un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem cilvēktiesību līgumiem un to piemērošanas prakses.

[8]

[9]

[10]

Pļāpīgie miliči

.[13]

Līdzšinējā tiesību aizsardzības iestāžu prakse neliecina, ka šāds scenārijs varētu notikt Latvijā. Taču, ja nemainīsies izpratne par žurnālistu profesionālās darbības un informācijas avotu aizsardzības nozīmi demokrātiskā sabiedrībā, kādam nākotnē var rasties vēlme demonstrēt represīvo varu pret neērtas informācijas publiskošanu arī šādos gadījumos. Ar žurnālistes Ilzes Naglas dzīvokļa kratīšanu saistītie lietas apstākļi pagaidām nav līdz galam skaidri. Taču iepriekš grūti izskaidrojamie policijas lēmumi, lai ierobežotu vārda brīvību Ventspils augstskolas lektora Dmitrija Smirnova lietā un žurnālistes Ilzes Jaunalksnes sarunu noklausīšanās apliecina, ka preses pārstāvju rosinātā diskusija par tiesību aktu un to piemērošanas izmaiņām ir nepieciešama. Emocionālā gaisotne un priekšvēlēšanu periods gan liek būt uzmanīgiem, jo pārdomātus un ilgtermiņā vērstus lēmumus būs iespējams pieņemt, tikai saprotot problēmas būtību un iesaistot diskusijā visas ieinteresētās puses.

***

Atsauces:

[3] Ventspils augstskolas pasniedzēju Dmitriju Smirnovu policija aizturēja, jo viņš publiski pauda viedokli par lata devalvāciju, iesakot tautai turēt savu naudu citās valūtās.

[4] ECT 1986. gada 8. jūlija spriedums lietā Lingens v. Austria, 41. punkts.

[5] ECT 1996. gada 27. marta spriedums lietā Goodwin v. United Kingdom, 46. punkts. Šajā lietā žurnālists no sava informācijas avota ieguva ziņas par kādas kompānijas finansiālajām problēmām. Šīs ziņas bija balstītas uz kompānijas iekšējiem dokumentiem, kuriem bija slepenības statuss. Pamatojoties uz kompānijas argumentiem, ka to publiskošana mazinās klientu uzticību un radīs kompānijas bankrotu, Lielbritānijas tiesas pieņēma lēmumu par publicēšanas aizliegumu un pienākumu žurnālistam atklāt informācijas avotu. Par atteikumu atklāt avotu žurnālistam tika piespriests 5000 mārciņu liels naudas sods. Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzina, ka risks kompānijas darbībai tika novērsts, aizliedzot informāciju publicēt, un lēmums par informācijas avota atklāšanu nevar tikt pamatots ar tādiem papildus mērķiem kā, piemēram, kompānijas vēlmi atmaskot nelojālo darbinieku, ņemot vērā vitāli svarīgās sabiedrības intereses žurnālistu avotu aizsardzībā.

[6] ECT 2009. gada 15. decembra spriedums lietā Financial Times Ltd. And others v. The United Kingdom, 70. punkts. Šajā lietā ECT atzina, ka Lielbritānijas tiesas ir pārkāpušas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. pantu, uzliekot par pienākumu vairākiem vadošajiem laikrakstiem izsniegt Beļģijas alus ražošanas kompānijai dokumentus. Tajos žurnālistiem tika sniegta konfidenciāla informācija par kompānijas darbībām, lai pārņemtu Dienvidāfrikas alus ražošanas uzņēmumu. Dokumentu saņemšana ļautu kompānijai visdrīzāk atklāt anonīmo informācijas avotu.

[7] Turpat.

[11] ECT 2003. gada 15. jūlija spriedums lietā Ernst and others v. Belgium. Lietas pamatā bija četru Beļģijas žurnālistu sūdzība par policijas amatpersonu plaši veiktajām kratīšanām laikrakstu birojos un žurnālistu mājās, izmeklējot krimināllietu pret Beļģijas tiesu varas un policijas amatpersonām par informācijas noplūdi vairākās sabiedrībā plaši apspriestās krimināllietās.

[12] Beļģijas likuma «Par žurnālistu avotu aizsardzību» 5. pants.