Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

Liedz «Latvenergo» slēgt līgumu ar izraudzīto Visaginas AES finanšu konsultantu no Lielbritānijas

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) nolēmis aizliegt AS «Latvenergo» slēgt līgumu sarunu procedūrā par finanšu konsultāciju pakalpojumu iegādi Visaginas atomelektrostacijas (AES) projektam, kurā par uzvarētāju tika atzīts Lielbritānijas uzņēmums «Project Financing Solution Limited», liecina IUB interneta mājaslapā pieejamā informācija.

Sūdzību par šo iepirkumu bija iesniegusi SIA «Deloitte Latvia». IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija sūdzību atzinusi par daļēji pamatotu.

«Latvenergo» norāda, ka rūpīgi izvērtēs IUB lēmuma argumentāciju un atkārtoti izskatīs «Project Financing Solutions Limited» iesniegto piedāvājumu, kā arī nepieciešamības gadījumā pretendentam pieprasīs papildu informāciju, biznesa portālu «Nozare.lv» informēja uzņēmuma Komunikācijas funkcijas projektu vadītāja Ilvija Līvmane.

Saskaņā ar IUB publicēto informāciju, pēc «Deloitte Latvia» domām, «Latvenergo» pareizi būtu bijis Lielbritānijas uzņēmuma piedāvājumu noraidīt, jo tas ir nepamatoti lēts. «Deloitte Latvia» ieskatā pretendents nav precīzi izpratis sarunu procedūras nolikuma prasības un novērtējis riskus, un līdz ar to tas ir piedāvājis ievērojami zemāku cenu nekā pārējie pretendenti, kura turklāt neatbilst faktiskajai tirgus cenai.

Sūdzības iesniedzējs arī uzskata, ka «Latvenergo» minētajiem apstākļiem nemaz nav pievērsis vērību un līdz ar to nav ņēmis vērā acīmredzamo, ka konsultanta piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts. Tādējādi nemaz nav vērtēti iespējamie riski, kas saistīti ar papildu izmaksām neparedzētiem darbiem, sliktu līguma izpildi, līguma konfliktu risku palielināšanos, pretendenta maksātnespējas vai bankrota risku.

«Deloitte Latvia» arī pauda viedokli, ka «Project Financing Solutions Limited» piedāvājums neatbilst sarunu procedūras nolikumā izvirzītajām prasībām.

«Latvenergo» savukārt norādīja, ka pretendentu piedāvāto cenu atšķirība pati par sevi nevar būt pamats atzīt piedāvājumu par nepamatoti lētu, jo nepamatoti lēts ir vienīgi tāds piedāvājums, par kurā norādīto cenu izpildīt iepirkuma līguma nosacījumus vispār nav iespējams, kā arī pretendents nevar pierādīt un pamatot, ka par piedāvāto cenu pakalpojums var tikt izpildīts prasītajā kvalitātē. Uzņēmums arī norādīja, ka pretendentu piedāvātā mēneša likme ir atkarīga no konsultantu komandā iekļauto konsultantu skaita. Salīdzinot «Project Financing Solutions Limited» viena konsultanta vidējo mēneša likmi 6875 eiro (4812 lati) ar nākamo zemāko cenu piedāvājušā pretendenta viena konsultanta vidējo mēneša likmi 5455 eiro (3818 lati), uzņēmums secināja, ka pretendentu piedāvātās cenas ievērojami neatšķiras.

Energokompānija arī norādīja, ka ir pārliecinājusies par pretendenta piedāvātās cenas pamatotību, lūdzot precizējumus un skaidrojumus par piedāvājumā ietvertajiem nosacījumiem. Secināts, ka pretendents darba uzdevumā ietvertās prasības ir izpratis un tā piedāvājums ir atbilstošs. Turklāt tikuši izvērtēti arī iespējamie riski.

«Project Financing Soulutions Limited» piedāvājumā esot iekļautas visas ar darba uzdevuma realizāciju saistītās izmaksas, tostarp divas vizītes mēnesī uz Latviju, Lietuvu vai Igauniju pēc «Latvenergo» pieprasījuma. Energokompānija arī norādīja, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība vai sākta tiesvedība par bankrotu.

Par nepamatotu «Latvenergo» uzskata arī pārmetumu, ka «Project Financing Solutions Limited» piedāvājums neatbilst sarunu procedūras nolikumā izvirzītajām prasībām.

«Deloitte Latvia» atsaucās uz pasūtītāja atzīto, ka pretendents nespēs izvērtēt visu pieņēmumu atbilstību attiecībā uz stacijas darbības tehniskajiem rādītājiem, taču «Latvenergo» norādīja, ka sarunu procedūras nolikumā, darba uzdevumā, finanšu

konsultantam netika izvirzīta prasība nodrošināt tehnisko vai citu ne-finansiālu pieņēmumu izvērtēšanu. Turklāt komandas speciālistu sarakstā netika paredzēts, ka ekspertu komandā jābūt tehniskam ekspertam, kas attiecīgos datus varētu izvērtēt. Konsultants būtu atbildīgs par finansēšanas un makroekonomikas pieņēmumu pamatotību, kā arī, pamatojoties uz izstrādāto biznesa finanšu modeli, sagatavos analīzi par projekta ienesīguma un atdeves rādītājiem, tostarp jūtīguma analīzi.

IUB norāda, ka «Project Financing Solutions Limited» likme mēnesī ir 27 500 eiro (19 250 lati), savukārt «Credit Agricole Corporate and Investment Bank» piedāvāja 60 000 eiro (42 000 latu), bet sūdzības iesniedzējs - 79 000 eiro (55 300 latu). IUB piekrīt, ka pretendentu piedāvāto cenu atšķirība pati par sevi nenozīmē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tomēr norāda, ka ievērojami zemāka piedāvātā cena ir viens no faktoriem, kas var liecināt par nepamatoti lētu piedāvājumu.

Tomēr Iesniegumu izskatīšanas komisija konstatējusi, ka konkrētajā gadījumā pastāv arī vairāki citi faktori, kas norāda, ka «Project Financing Solutions Limited» piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts. IUB norādīja, ka summā nav iekļauti dažādi nodokļi, arī citas iespējamās izmaksas.

Piemēram, no pretendenta piedāvājuma IUB secina, ka tā piedāvātajā līgumcenā nav ietverts ne tikai pievienotās vērtības nodoklis (PVN), bet arī līdzīgi tirdzniecības nodokļi, citi piemērojamie nodokļi, papildu nodokļi un jebkādi atskaitījumi, ieskaitot ieturējuma nodokļus, kas ir pretrunā likumam, saskaņā ar kuru līgumcena ir kopējā samaksa par līguma izpildi, neņemot vērā PVN, kā arī nolikumam.

Lai arī «Project Financing Solutions Limited» apņemas uzņemties piedāvāto darba apjomu par minēto kopējo summu, konsultants arī iekļāvis atrunu, ka apņemšanās tiek veikta saskaņā ar pievienotajiem nosacījumiem, un šie nosacījumi neparedz kopējā summā iekļaut dažādus iespējamos atskaitījumus, pretējā gadījumā kopējā maksa tiks paaugstināta attiecīgajā apmērā.

Vēl viens faktors, kas liecina, ka «Project Financing Solutions Limited» piedāvātā cena varētu neietvert visas pozīcijas, kuras tai būtu jāietver, ir tas, ka ikmēneša rēķinos papildus mēneša maksai ir paredzēts maksājums par atlīdzināmiem izdevumiem, secina IUB. Konsultants minējis, ka parasti neprasa atlīdzināt jebkādas ar tā biroja izmaksām saistītas izmaksas, ieskaitot standarta drukāšanas un komunikācijas izmaksas, bet prasītu atlīdzināt izmaksas jebkuriem trešo pušu drukas izdevumiem, kas radušies, drukājot jebkādus lielizmēra dokumentus, un izmaksas par dokumentu nogādāšanu klientam ar kurjera palīdzību.

Tādējādi pretendenta piedāvājums rada šaubas par piedāvātās cenas pilnību, norāda IUB.

Iesniegumu izskatīšanas komisija arī konstatējusi, ka pretendents atbildēs uz pieprasījumu precizēt savu piedāvājumu ir uzņēmies darbus, ko tas nebija iekļāvis sākotnējā piedāvājumā, taču apņēmās tos veikt bez jebkādas papildu samaksas. IUB ieskatā pasūtītājam bija jārodas šaubām par to, kāpēc darba apjoma palielināšanās nesadārdzina piedāvājumu un vai minētie faktori neliecina, ka piedāvājums sākotnēji nav ticis iesniegts par visu prasīto darba apjomu un tādējādi varētu būt nepamatoti lēts.

IUB uzskata, ka «Latvenergo» bija jāpieprasa «Project Financing Solutions Limited» detalizēts paskaidrojums par piedāvājuma būtiskajiem nosacījumiem, tomēr secināms, ka kompānijai šaubas par pretendenta piedāvātās cenas pamatotību un par to, vai tā piedāvājums nevarētu būt nepamatoti lēts, nav radušās. Vienīgā papildu informācija, ko «Latvenergo» prasīja pretendentam saistībā ar tā piedāvājumu, ir tikai precizējumi par aprakstu pieejai, metodikai un izstrādātām procedūrām.

Savukārt daļā par iespējamo neatbilstību prasībām IUB sūdzību atzina par nepamatotu. Pēc IUB secinātā, no darba uzdevuma neizriet, ka pretendentam būtu obligāti jānodrošina visu uz stacijas tehniskajiem rādītājiem attiecošos pieņēmumu atbilstības izvērtēšana.

Komisija papildus norāda, ka tās ieskatā «Project Financing Solutions Limited» ne tā piedāvājumā, ne arī piedāvājuma precizējumos nav norādījis, ka tas nespēs izvērtēt atbilstību pieņēmumiem, kas attiecas uz AES stacijas izbūvi un darbību, degvielu, darbības pārtraukšanas izmaksām vai stacijas noslodzi.

IUB uzdeva «Latvenergo» 20 darbdienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas novērst konstatēto pārkāpumu, atkārtoti izvērtējot sarunu procedūrā «Project Financing Solutions Limited» iesniegto piedāvājumu. Mēneša laikā šo lēmumu var pārsūdzēt.

Vērtējot vēlreiz piedāvājumu, «Latvenergo» sola īpašu uzmanību pievērst IUB lēmumā minētajiem aspektiem par iespējamo nepamatoto lētumu, biznesa portālu «Nozare.lv» informēja uzņēmuma Komunikācijas funkcijas projektu vadītāja Līvmane.

Vienlaikus «Latvenergo» norāda, ka publiskos informācijas avotos šādu pakalpojumu tirgus cenas nav pieejamas, līdz ar to šādu pakalpojumu izvērtējumā nepamatoti zema cena ir visnotaļ subjektīvs vērtējums. Energokompānija aicina arī ņemt vērā, ka konsultāciju pakalpojumu cena veidojas no daudziem faktoriem, kas dažādiem konsultantiem var būt ļoti atšķirīgi, piemēram, konsultanta administratīvās pieskaitāmās izmaksas un tamlīdzīgi. Tā rezultātā ir iespējamas ļoti dažādas cenas dažādiem konsultāciju sniedzējiem.