Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtības. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

TM iesaka galviniekiem paredzēt tiesības saņemt informāciju par kredītņēmēja saistībām

Tieslietu ministrija (TM) informatīvajā ziņojumā par hipotekāro kreditēšanu kā vienu no priekšlikumiem norādījusi iespēju paredzēt hipotekārā kredīta galviniekam pieprasīt un kredīta devējam pienākumu sniegt informāciju par kredītņēmēja veiktajiem maksājumiem saskaņā ar līgumu, maksājuma grafiku un atlikušo parādsaistību apjomu.

Ministru kabineta komiteja (MKK) pirmdien pieņēma zināšanai šo ministrijas ziņojumu. Tajā TM papildus iesaka paredzēt pienākumu kredīta devējiem izvērtēt galvinieku maksātspēju. Kopumā ministrijas darba grupa ir konstatējusi vairākas nepilnības hipotekāro kredītu izsniegšanas tiesiskajā regulējumā, no kurām cietēji ir kredīta ņēmēji.

Lai uzlabotu kredītu ņēmēju aizsardzību pret likumu nepilnībām, TM rosina izstrādāt jaunu likumu par hipotekāro kreditēšanu, bet hipotekārās kreditēšanas tiesisko regulējumu kā atsevišķu nodaļu iestrādāt likumprojektā par patērētāju kreditēšanu. Darba grupa secinājusi, ka hipotekārās kreditēšanas tiesiskā regulējuma nepilnības patlaban skar tikai vienu kredītņēmēju grupu - patērētājus. Visneaizsargātākie ir tie kredītņēmēji, kuri ņem aizdevumu sava vienīgā mājokļa iegādei, būvniecībai un renovācijai.

Izpētot situāciju hipotekārās kreditēšanas jomā, eksperti secinājuši, ka patlaban ir neadekvāti zemas vai augstas nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšana, kas vistiešāk ietekmē kredīta ņēmēju, proti, cena ir neadekvāti zema, kredītņēmējs var saņemt mazāku kredīta apjomu, vai arī kredīta devējs var pieprasīt no kredītņēmēja papildu saistību nodrošinājumu, ja pieprasītais kredīts ir lielāks par ieķīlātā nekustamā īpašuma tirgus vērtību.

Ja cena ir neadekvāti augsta, nekustamā īpašuma novērtējuma gadījumā kredītņēmējs saņem lielāku kredīta apjomu, bet, ja nespēj savlaicīgi norēķināties ar kredīta devēju par savām parādsaistībām, tad ieķīlātā nekustamā īpašuma reālā vērtība ir nepietiekama, lai nekustamā īpašuma pārdošanas rezultātā ar iegūtajiem līdzekļiem pilnībā segtu kredītņēmēja parādsaistības.

Tāpat konstatēts, ka ir neskaidrs hipotekārās kreditēšanas starpnieku un pārstāvju tiesiskais statuss, to tiesības un pienākumi attiecībā pret patērētāju. Līdz ar to nav saprotams, kā kredīta ņēmējs varētu aizsargāt savas tiesības hipotekārās kreditēšanas starpnieku un pārstāvju negodprātīgās rīcības dēļ, arī gadījumos, ja ir noslēgts kredītņēmējam neizdevīgs līgums. Tāpat normatīvajos aktos nav pienākuma ar kredītņēmēju apspriest būtiskākos kredītlīguma nosacījumu un nav noteikts minimālais klientam sniedzamais informācijas apjoms un pārstāvju atbildība par viņu sniegtajiem pakalpojumiem.

Secināts, ka hipotekārā kredīta devēji nereti prasa no saviem klientiem kredītņēmējiem pārmērīgus un daudzus saistību izpildes nodrošinājumus, piemēram, sniegt finanšu garantijas, ņemt galvojumu, veikt līdzmaksājumus papildus nekustamā īpašuma hipotēkai. Darba grupa norāda, ka šādi pieprasījumi kredītņēmējam palielina kredīta saņemšanas izmaksas, kas vēlāk var ietekmēt viņa spējas savlaicīgi un pilnībā izpildīt kredītsaistības.

Normatīvajos aktos arī nav ierobežots hipotekārā kredītlīgumā ietveramo kredītprocentu likmju apmērs, tas var ievērojami pārsniegt Civillikumā noteikto likumisko procentu (6% gadā) apmēru, kā arī līgumsoda apmērs. Lai gan ir atzīts, ka līgumsoda apmērs nedrīkst pārsniegt parāda pamatsummu, kredīta devēji nereti aprēķina kredītņēmējiem par saistību izpildes nokavējumu līgumsodu, kas pārsniedz pašu kredītu, piemēram, 110% apmērā no hipotekārā kredīta summas.

TM skaidro, ka hipotekārajā kredītlīgumā nepieciešams ietvert mainīgās kredītprocentu likmes fiksētās daļas maiņas kritērijus, lai kredītlīgumā ir norādīta svarīgākā informācija par kreditēšanas līguma izmaksām, kā arī jānosaka līgumsoda maksimāli pieļaujamais apmērs hipotekārā kredītlīguma izrietošo saistību neizpildes gadījumā, piemēram, ka līgumsods nedrīkst pārsniegt izsniegtā hipotekārā kredīta apmēru.

Lai uzlabotu hipotekāro kredītņēmēju situāciju attiecībā pret kredīta devējiem, TM iesaka visas šīs nepilnības novērst, iestrādājot vairākas normas patērētāju kreditēšanas likumprojektā. Piemēram, ministrija piedāvā izvērtēt iespēju ierobežot liela daudzuma un pārmērīgu saistību izpildes nodrošinājumu pieprasīšanu no kredītņēmēja.

TM informatīvajā ziņojumā arī norādījusi, ka patērētāju kreditēšanas likumprojektā ir jānoteic nosacījumi, kādi jāievēro jebkuram hipotekārajam kredīta devējam, pieņemot lēmumu par hipotekārā kredīta izsniegšanu vai atteikumu to darīt. Vienlaikus būtu izvērtējama iespēja piešķirt tiesības visiem hipotekārajiem kredīta devējiem saņemt informāciju no kredītbiroja, skaidro ministrija.

Papildus TM informatīvajā ziņojumā kā priekšlikumu ir norādījusi likumprojektā izvērtēt iespēju noteikt, ka gadījumā, kad kreditors ir vienpusēji pirms termiņa izbeidzis kredīta līgumu vai vienpusēji atkāpies no tā, galviniekam ir tiesības piedāvāt pārņemt galvenā parādnieka saistības.

Vēl ministrija arī vēlas patērētāju kreditēšanas likumprojektā paredzēt visu patērētāju kreditēšanas starpnieku, tajā skaitā hipotekārās kreditēšanas, reģistrāciju un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Tāpat TM rosina uzlikt par pienākumu patērētāju kreditēšanas starpniekiem un pārstāvjiem apspriest būtiskākos kredītlīguma nosacījumus ar savu klientu, noteikt klientam minimālo sniedzamo informācijas apjomu un patērētāju kreditēšanas starpnieku un pārstāvju atbildību par viņu sniegtajiem pakalpojumiem un uzraudzības kārtību.

Savukārt neadekvātu nekustamā īpašuma vērtējumu samazināšanai nekustamā īpašuma vērtētāju profesionālās kvalifikācijas sertificēšanas sistēmu un nekustamā īpašuma vērtētāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu rosina attiecināt uz visiem nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas gadījumiem.