Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtības. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

Eksperte: Sadarbība vardarbības problēmu novēršanā – jau realitāte, ne koncepcija

Nupat Ministru kabinets atbalstījis Tieslietu ministrijas koncepciju vardarbības problēmu novēršanā, bet ar piebildi, ka pašreiz neesot instrumentu tās ieviešanai. Lai nesāktu darbu no nulles punkta, ir vērts iepazīties ar jau Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un izglītības vadības ekspertu vadībā paveikto – darbu jau uzsākušas starpinstitucionālās sadarbības grupas 15 Latvijas pašvaldībās sociālās atstumtības mazināšanai.

Iecerēta multifunkcionālā instrumenta izveide

Latvijas Republikas Ministru Kabinets šā gada 4. jūnijā atbalstīja Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas izstrādāto Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju, kura paredz novērst vardarbības veicinošus apstākļus un cēloņus, aizsargāt un sniegt nepieciešamo palīdzību apdraudētajām personām, paredzot vardarbības problēmu novēršanu arī izglītības iestādēs, kas pēdējā laikā ir aktualizējusies Latvijas sabiedrībā, lai gan jāatzīst, ka problēma pastāv jau ilgu laiku. Kā rakstīts šajā koncepcijā, tad šobrīd valsts un pašvaldību institūciju rīcībā nav instrumentu, ar kuriem varētu ietekmēt personas uzvedību, kad tā apdraud citu cilvēku drošību.

Apsveicama ir koncepcijā plānotā secīgā rīcība vardarbības risku novēršanai visos sabiedrības slāņos. Paredzēts, ka to īstenojot, tiks radīts jauns multifunkcionāls instruments agrīnai likumpārkāpumu prevencijai un preventīvos piespiedu līdzekļus varēs piemērot personai, kura sasniegusi vismaz vienpadsmit gadu vecumu, kuras uzvedībā tiks konstatēti vardarbības riski, vai kura citādi radīs citas personas dzīvības, veselības, dzimumneaizskaramības, tikumības vai brīvības apdraudējumu, kas nozīmē, ka gadījumos, kad skolēns būs vardarbīgs pret citiem bērniem vai pedagogiem, ir paredzēts piemērot preventīvus drošības līdzekļus. Tāpat tiek arī paredzēts, ka katrā pašvaldībā tiks izveidota starpinstitucionālā sadarbības grupa, kuras mērķis būs veicināt savstarpēju informācijas apmaiņu par iespējamo vardarbības risku un nodrošināt, ka katrs konkrētais gadījums tiktu kopīgi izvērtēts un pieņemts lēmums par efektīvāko preventīvo piespiedu līdzekļu piemērošanu.

Instruments jau darbojas 15 pašvaldībās

Latvijas Universitātes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei» darba grupa, īstenojot sistēmiskas aktivitātes un ieviešot sociālās atstumtības mazināšanas programmu 39 Latvijas skolās, kas tiešā veidā mazina dažādus sociālās atstumtības riska faktorus, kas aktuāli izglītības ieguves procesā – uzvedības problēmas, vardarbīga un agresīva savstarpēja izturēšanās, kā arī risks «atbirt» no izglītības sistēmas. Projekta darba grupa nenoliedz, ka ir bērni un ģimenes, kuru problēmu risināšanai nepietiek ar izglītības iestādes rīcībā esošajiem resursiem un pedagogu profesionālo kompetenci, tāpēc svarīgs šajā sistēmā ir pašvaldības atbalsts, kas arī tiek nodrošināts tāpēc ir izstrādāti arī sadarbības modeļi 15 pašvaldībām, kas ir iesaistījušās projekta realizācijā.

Šīs 15 pašvaldības jau ir nodibinājušas sadarbības vienības, lai normatīvo aktu paredzētajā kārtībā sniegtu atbalstu izglītības iestādēm ne tikai nodrošinot izglītības ieguves procesu, gan arī risinot dažādus sarežģītus problēmgadījumus, tai skaitā nopietnas uzvedības problēmas, kas var tikt klasificētas kā vardarbība un agresīva izturēšanās. Valsts pašvaldībām ir deleģējusi noteiktas autonomās funkcijas starp kurām ir arī izglītības ieguves un bērnu tiesību ievērošanas nodrošināšana visiem pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem, tāpēc šāda pašvaldības speciālistu savstarpēja sadarbība ir kā instruments pašvaldības rokās, lai šīs autonomās funkcijas realizētu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē bērnu tiesību aizsardzību gan valsts, gan starptautiskā līmenī.

Jāsadarbojas rezultatīvai darbībai

Koncepcijā arī tiek izvirzīts apgalvojums, ka saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu nav iespējama sistēmiska pieeja sabiedrības drošības aizsardzībai, tāpēc nepieciešams izstrādāt normatīvo regulējumu, lai Latvijas Republikas tiesību sistēmā ieviestu preventīvos piespiedu līdzekļus, proti, līdzekļus, ar kuriem tiks veikti pasākumi vardarbības novēršanai, lai tādējādi panāktu lielāku sabiedrības drošību. Šīs idejas sasaucas ar projektā izstrādātās programmas idejām, kur ir izstrādāta secīga kārtība reaģēšanai uz dažādām indikācijām un signāliem, kas norāda uz risku. Skolās, kas šo sistēmu ievieš, skolotājiem ir zināms, kā reaģēt uz dažādām indikācijām, kā apkopot iegūtos datus, kādi ir nākamie soļi skolas kompetences robežās un kad tiek iesaistīti pašvaldības speciālisti.

Gribētos aicināt, īstenojot koncepcijā izvirzīto mērķi – veidot sadarbības grupu, kuras mērķis būs savstarpēji sadarboties, lai apmainītos ar informāciju par vardarbības riskiem, iepazīties ar Latvijas Universitātes vadītā projekta pieredzi, kur ir jau konkrēti rezultāti un izstrādāta gan preventīva sistēma vardarbības problēmu mazināšanai izglītības iestādēs, gan sistēma rīcībai ārkārtas uzvedības pārkāpumu gadījumos, gan arī sadarbības grupas/vienības pašvaldībās ir nodibinātas un uzsākušas darboties, kas ir veids, kā mazināt vardarbības un agresīvas izturēšanās riskus starp bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs.

Par projektu

Projekta «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei» realizācija notiek Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātē 1.2.2.4.1. «Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana».

*Autore ir Latvijas Universitātes projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” sadarbības koordinatore un eksperte