Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtības. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

EM saskaņošanai nodevusi vairākus ar būvniecību saistītus noteikumu projektus

Ekonomikas ministrija (EM) starpinstitūciju saskaņošanai nodevusi vairākus ar būvniecību saistītus noteikumu projektus.

Saskaņošanai nodoti Vispārīgie būvnoteikumi, kas nosaka būvju klasifikāciju un iedalījumu grupās, vispārīgo būvniecības procesa kārtību, gadījumus, kad nepieciešama inženierizpētes darbu veikšana, kad nepieciešama būvprojekta ekspertīze, kā arī gadījumus, kad nepieciešama autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Tāpat Vispārīgie būvnoteikumi nosaka būvniecības kontroles kārtību un nosacījumus, kā arī būvinspektoru tiesības un pienākumus, principus un dokumentus, uz kuru pamata pieņemams lēmums par tādas būves sakārtošanu vai nojaukšanu, kura ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi, bīstama vai bojā ainavu.

Savukārt saskaņošanai nodotie Ēku būvnoteikumi nosaka ēku būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus, ēku būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu, būvatļaujā iekļaujamos nosacījumus, kā arī atkāpju saskaņošanas kārtību.

Ēku būvnoteikumi arī nosaka būvprojekta ekspertīzes apjomu, par ēku būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgo institūciju, ēku konservācijas kārtību, ēku novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtību un kārtību, kādā ēka pieņemama ekspluatācijā, kā arī būvdarbu garantijas termiņus pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā.

Saskaņošanai nodoto «Citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi» mērķis ir atvieglot būvniecības dalībniekiem būvprojektēšanu, būvdarbus un būvdarbu nodošanu, izveidojot vienu normatīvo aktu, kurā būtu noteikta visa attiecināmā būvniecības procesa kārtība inženierbūvēm. Papildus tam tiesiskā regulējuma mērķis ir būvniecības procesa kontroles stiprināšana, nosakot papildu prasības būvniecības dalībniekiem attiecībā uz inženierbūvju būvniecību un nodošanu ekspluatācijā.

Saskaņošanai nodotie Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības būvnoteikumi nosaka elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtību.

Savukārt Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtībā noteikts, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) veic būvizstrādājumu tirgus uzraudzību, pārbaudot būvizstrādājumu atbilstību prasībām, kas attiecīgajiem būvizstrādājumiem noteiktas normatīvajos aktos, un ražotāja deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Saskaņošanai nodotie Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi paredz nosacījumus, ar kādiem fiziskajām personām piešķir, reģistrē un anulē sertifikātu patstāvīgai praksei arhitektūras un būvniecības jomā, kā arī būvspeciālista sertifikāta izsniegšanas, reģistrēšanas un anulēšanas, darbības apturēšanas un atjaunošanas kārtību.

Noteikumi nosaka praktiskās darba pieredzes ilgumu būvspeciālista sertifikāta iegūšanai, būvspeciālistu kompetences pārbaudes organizēšanas nosacījumus un kompetences pārbaudes saturu, būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības kārtību, maksas pakalpojumu apmēru, maksāšanas kārtību un saņemto līdzekļu izmantošanas kārtību, būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādes pilnvaras un būvspeciālistu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu un pārbaudes kārtību.