Jaunava

23.08 - 22.09

Šodienai Tiekoties ar neparastiem, interesantiem, radošiem ļaudīm, arī tev pašam var rasties satriecoši labas idejas, kā palielināt savus ienākumus, iegūt vērtīgu pieredzi. Tomēr nevajag neko darīt steigā!

Rītdienai Var aktualizēties nekustamā īpašuma jautājumi. Kāds no radiem var lūgt tavu palīdzību tikt galā ar birokrātijas šķēršļiem. Attiecībās ar atvasītēm var saasināties paaudžu konflikts.

Raksturojums Ja Jaunava kaut kam kalpo, tad savām vēlmēm. Pati spēj izdomāt sev darbu, piemīt attīstīta ētika un darbaholisms, ir akurāta, atbildīga, laba kritiķe. Prot organizēt savu laiku. „Aiz kokiem neredz mežu” - Jaunavai būtu jāsaprot, ka cilvēki var kļūdīties, tādēļ tai jāiemācās piedot.

Rietumu radio

Horoskopi