Galerija: Bruklinā iestudēta izrāde, kurā izmantotas 1500 izlietotas papīra kafijas krūzes