Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

Īres līgumā jābūt vismaz astoņiem punktiem

Foto: Inga Kundziņa

Jautājums: Esmu mantojis dzīvojamo māju, kas atrodas lauku apvidū.

Ar īrniekiem vēlos noslēgt oficiālu īres līgumu. Kā pareizi uzrakstīt šādu īres līgumu? Kur to apstiprināt? Vai par saņemto īri jāmaksā nodokļi?

Atbilde: Dzīvojamās telpas īres līgumu izīrētājs un īrnieks noslēdz rakstveidā. Fizisko un juridisko personu īpašumā esošajās mājās dzīvojamās telpas pēc īpašnieka ieskata var izīrēt jebkurai fiziskai personai, kas Latvijā dzīvo pastāvīgi vai kas ir saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā noteiktajā kārtībā.

Dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties.

Dzīvojamās telpas īres līgumā obligāti būtu jānorāda līguma priekšmets (atrašanās vieta, dzīvoklis vai dzīvojamā māja, kopējā kvadratūra, telpu skaits un raksturojums).

Līgumā jānorāda līguma darbības termiņš. Jāņem vērā, ka īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku vai nenorādot termiņu.

Ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam beidzoties, īrniekam jāatbrīvo dzīvojamā telpa, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu. Ja līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, tad izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma pagarināšanu, ja:

- īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā;

- dzīvojamā telpa nepieciešama īpašnieka vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai;

- dzīvojamā māja ir nojaucama vai arī dzīvojamā mājā (dzīvojamā telpā) jāveic kapitālais remonts un saskaņā ar likuma «Par dzīvojamo telpu īri» izīrētājs ir ierādījis īrniekam un viņa ģimenes locekļiem līdzvērtīgu dzīvojamo telpu.

Līgumā jāieraksta īres maksa. Īres maksu nosaka, pusēm vienojoties, bet, ja puses nevar vienoties, tiesas ceļā. Tajā jānorāda pakalpojumu veidi, kurus dzīvojamās telpas lietošanas laikā saņem īrnieks:

- pamatpakalpojumi, kuri ir nesaraujami saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana);

- papildu pakalpojumi, par kuriem izīrētājs un īrnieks vienojušies dzīvojamās telpas īres līgumā (karstais ūdens, gāze, elektrība, garāža, autostāvvieta u. c.) un no kuriem īrnieks var atteikties, divas nedēļas iepriekš rakstveidā brīdinot izīrētāju.

Īres līgumā jāparedz kārtība, kā īrnieks maksās īri un kā maksās par pakalpojumiem, norādot konkrētus termiņus.

Tāpat līgumā jānorāda persona, kurai īrnieks maksās par īri un par pakalpojumiem, šīs personas dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese. Ja īres maksu un maksu par pakalpojumiem maksā bezskaidras naudas norēķinu kārtībā, līgumā jānorāda bankas konts, kurā veicama iemaksa.

Maksa par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, maksājama normatīvajos aktos vai dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

  • īres līgumā jāieraksta ģimenes locekļi, kuri dzīvo kopā ar īrnieku.
  • īres līgumā jābūt izīrētāja un īrnieka tiesībām un pienākumiem.
  • īres līgumā jāparedz gadījumi, kad iespējama līguma izbeigšana (gan pēc izīrētāja, gan īrnieka iniciatīvas).

Līgumā var ietvert arī citus nosacījumus.

Saskaņā ar likumu «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» pie fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, pieskaita ienākumus no nekustamā īpašuma (ēku, ēku daļu, dzīvokļu, zemes) iznomāšanas vai izīrēšanas.

0 Komentāri