Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

Jaunumi bezdarba jomā

Foto: Inga Kundziņa

Jau aptuveni divus mēnešus ir spēkā pēdējie grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Bez redakcionāliem un precizējošiem labojumiem tie paredz arī virkni jaunu un svarīgu noteikumu.

Paplašinātas piedāvātās iespējas

Pēc likuma grozījumiem tajā ieviestas divas jaunas bezdarbnieku un darba meklētāju mērķa grupas, kurām paredzēts izstrādāt īpašus aktīvos nodarbinātības pasākumus. Tādējādi turpmāk lielāku uzmanību pievērsīs personām ar garīga rakstura traucējumiem, īstenojot pasākumu «Atbalstītais darbs», kā arī māmiņām un tēviem divu mēnešu laikā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (bērna kopšanas perioda) beigām. Turklāt tagad bezdarbniekiem un darba meklētājiem no valsts un nodarbinātības speciālā budžeta paredzēts finansēt arī jauna veida pasākumus — komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Tas nepieciešams, lai cilvēkiem, kuri palikuši bez darba, nodrošinātu plašākas iespējas apgūt mūsdienās arī tik būtiskās pamatprasmes un zināšanas privātās uzņēmējdarbības jomā.

Pretimnākšana kolektīvi atlaistajiem darbiniekiem

Līdz ar likuma izmaiņām paplašināts to personu loks, kurām ir tiesības saņemt bezdarbnieka un darba meklētāja statusu. Saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu tagad šādas tiesības pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai, pirmkārt, vēl ir personai, kura saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju sakarā ar alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijā. Otrkārt, atbilstoši jaunajai kārtībai tiesības saņemt bezdarbnieka un darba meklētāja statusu piešķirtas arī personām, kurām uzteikti darba līgumi, pamatojoties uz kolektīvo atlaišanu. Tādēļ tagad, tiklīdz darbiniekam darba līgums uzteikts šī iemesla dēļ, bet vēl mēnesi viņam saglabājas darba tiesiskās attiecības, NVA ir tiesīga šo personu reģistrēt kā darba meklētāju. Tas nozīmē, ka darbiniekam, kuram uzteikts darba līgums, vairs nav jāgaida mēnesis, līdz pilnīgi izbeidzas viņa darba tiesiskās attiecības, bet gan pastāv iespēja uzreiz doties uz NVA un iegūt darba meklētāja statusu. Šādas likuma normas ieviešana bija nepieciešama, lai personām, izmantojot NVA piedāvātos pasākumus, ātrāk rastos iespēja no jauna atgriezties un iekļauties darba tirgū.

No statusa var atteikties labprātīgi

Svarīgi, ka iepriekš, līdz grozījumu veikšanai, bezdarbniekam pašam nepastāvēja iespēja no šī statusa atteikties, jo lēmumu par tā zaudēšanu, ja konstatēja attiecīgu pamatu, pieņēma vienīgi NVA. Turpretim tagad, iesniedzot attiecīgu paziņojumu, bezdarbnieks no sava statusa var atteikties arī pats. Turklāt personām, kuras pašas atsakās no šā statusa, nepiemēro likumā noteikto ierobežojumu, ka bezdarbnieka statusa no jauna var iegūt ne ātrāk kā pēc trim mēnešiem, skaitot no tā zaudēšanas dienas.

Pienākums ziņot par savu nodarbinātību

Bez iepriekš minētajiem jautājumiem vēl precizēta likuma redakcija un novērstas neskaidrības attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas regulējumu. Proti, agrāk likums noteica, ka bezdarbniekam ir pienākums triju darbdienu laikā ziņot NVA, ja ir noslēgts darba līgums uz laiku līdz diviem mēnešiem, un tas viņam ļāva saglabāt likumā noteiktās tiesības un iespējas saņemt dažādus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Taču tagad likums paplašina to bezdarbnieku loku, kuriem NVA jāziņo par savu nodarbinātību, jo likums «Par valsts sociālo apdrošināšanu» blakus darbam uz darba līguma pamata pieļauj vairākas nodarbinātības formas, piemēram, darbs, pamatojoties uz civildienesta attiecībām, vai darbs saskaņā ar uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu. Tātad pirms likuma grozījumiem bezdarbniekam, kurš noslēdza, piemēram, uzņēmuma līgumu vai kļuva par Saeimas vai pašvaldības deputātu, par to nebija jāziņo atbildīgajām valsts institūcijām, tādējādi saglabājot iespēju saņemt gan bezdarbnieka pabalstu, gan izmantojot citas tiesības. Turpretim tagad likums skaidri noteic, ka visiem likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu» minētajiem darba ņēmējiem, kuri šādu statusu ieguvuši uz laiku līdz diviem mēnešiem, tas obligāti jādara zināms arī NVA.

Jaunas prasības darbā iekārtošanas komersantiem

Likumā precizēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt licencēšanas un uzraudzības kārtību komersantiem, kuri sniedz darbā iekārtošanas pakalpojumus, jo konkrēti paredzēts, ka tas atļauts (izņemot personu iekārtošanu darbā uz kuģiem) vienīgi komersantiem, kuri saņēmuši NVA izsniegtu licenci. Tāpēc līdz ar šādas normas pieņemšanu nepieciešams izdot jaunus Ministru kabineta noteikumus (likuma Pārejas noteikumu 6. punktā kā iespējamais termiņš minēts šā gada 30. jūnijs). Labklājības ministrija jau izstrādājusi atbilstošu šo noteikumu projektu un drīzumā plāno to iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

Uzziņai!

www.nva.lv

0 Komentāri