Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

Žurnāla «Bizness & Psiholoģija» 1. numurs

Foto: «Bizness&Psiholoģija»

Iecere par žurnālu «Bizness & Psiholoģija» radās laikā, kad Latvijas biznesa vide piedzīvoja pārmaiņas — sākās integrācija Lielās Pasaules apritē.

Pārmaiņas bieži vien ir saistītas ar personību, kuras pamatā ir neziņa. Un attīstības process kļūst saspringts, to piepilda dažādi neziņas radīti tēli.

Lai ko mainītu, maināmais vispirms ir jāzina — ir jāizjūt un jāizprot tā patiesā būtība. Tātad procesa sākums ir zināšanu jeb informācijas ieguve. Tādēļ ar šā žurnāla starpniecību visiem, kas darbojas biznesa vidē — gan lielos, gan mazos uzņēmumos, gan individuāli —, vēlamies sniegt informāciju par attīstības iespējām. Ceru, ka, lasot mūsu žurnālu, jūs iepazīsiet Latvijā un ārzemēs uzkrātās pieredzes un zināšanu bagātības, kā arī izjutīsiet, ka pārmaiņas ne tikai ir iespējamas, bet arī sagādā prieku.

Lasiet žurnāla «Bizness & Psiholoģija» numurā:

TEHNOLOĢIJAS DARBAM PIESPIEDU APSTĀKĻOS

Viena no mūsdienu vadītāja svarīgākajām īpašībām ir spēja strādāt spiedīgos apstākļos, nežēlīgā ritmā pastāvīgām pārmaiņām pa­kļautajā mūsdienu pasaulē, dažkārt risinot pat visnotaļ neatrisināmas problēmas. Rakstā «Tehnoloģija darbam piespiedu apstākļos» izklāstītā metode «Džohari logs» palīdzēs lasī­tājam saprast, kā pareizi darboties mūsdienu sarežģītajos apstākļos, kā arī uzzināt, ar kādām problēmām darbavietā saskaras darbinieki, kuri izvēlas dažādu uzvedības modeli.

APMĀCĀT SAVUS MENEDŽERUS? VELTI IZNIEKOJAT SAVU BUŽETU

Situācija, kad jūsu uzņēmuma ražotā produkcija pie pircēja nokļūst ar starpnieku līdzdalību, jums droši vien ir labi pazīstama. Un, iespējams, produkta reklāmā ir ieguldīta milzu nauda, bet gaidītās atdeves nav. Kur jūs radīsiet izeju? Varbūt sava personāla papildu izglītošanā, tam tērējot vēl vairāk līdzekļu? Raksta «Apmācāt savus menedžerus? Velti izniekojat bu­džetu» autors iesaka citu risinā­jumu, kur virzīt uzņēmuma līdzekļus un kādas funkcijas uzticēt menedžeriem, kā arī padomāt par to, vai konkurenta reklāmu nevarat izmantot savā labā.

ЧТО УПРАВЛЯЕТ ИЗБИРАТЕЛЕМ?

Одна из задач политической психологии — интерпретировать полити­ческий выбор избирателейв связисинтере-сами, потребностями, отношениями и ценностями конкретного этноса. Даже в рамках одной нации у разных групп могут быть разные концепты при оценке своей государственной принадлежности и политического сознания. В статье анализируются популярные гипотезы, которые, по мнению политических психологов, определяют:

• потребность политиков работать в сфере политики;

• политический выбор избирателя

РАССКАЗ О СОБАКЕ И КОШКЕ, ИЛИ ВЗГЛЯД НА МАРКЕТИНГОВУЮ КУХНЮ

Успешность процессов маркетинга нередко опре­деляется сотрудничеством разных лиц и личностей в общем проекте, а точнее — в разработке и реализации маркетинговой концепции. Что­бы обеспечить интересы малых и средних предприятий в этой сфере, в Латвии работают кон­сультационные компании по интегрированному маркетингу, которые, собирая вместе рабо­ту рекламных, маркетинговых агентств, исследования рынка и общественных отношений и другое, могут предложить клиентам оптимальный способ более эффективного использо­вания средств для достижения желаемого результата.

BALTĀS APLOKSNES NOSLĒPUMS JEB LAIKA MENEDŽMENTS

Laika trūkums mūsdienu pasaulē ir viens no nopietnākajiem stresa faktoriem. Lai arī kāda izskatītos jūsu darbavieta un kā veidotos darba diena, lai arī par ko jūs domātu, izjūta nepaspēšu ik mirkli izraisa stresu un mazina darba efektivitāti — tā apgalvots rakstā «Baltās aploksnes noslē­pums jeb Laika menedžments».

Rakstā skaidrots, kāpēc laika trūkums rodas, un sniegti efektīvi ieteikumi, ka to novērst, kā risināt laika plānošanas problēmas un noteikt prioritātes: ko darīt vispirms un ko atstāt vēlākam laikam.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ -ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА

В статье анализируется позиционирование, используемое в качестве инструмента маркетинга, который обеспечивает конкурентоспособ­ность.

Люди расставляют по полкам предложен­ные продукты. Если предприятие производит новый продукт, то специалисты должны отнести этот продукт к какому-то отделу, подобно тому как это делает потребитель.

PERSONĀLA MENEDŽERIS: PIRMIE SOĻI AMATĀ

Personāla menedžera darbalauks var būt visai plašs — no kadru dokumentu pārzināšanas līdz pat uzņēmuma darbinieku motivācijas sistēmas izveidei. Bieži vien personāla menedžeris jaunā darbavietā ierodas ar lielām un vērienīgām idejām un, pārņemts ar to īstenošanu, aiz­mirst par ikdienišķākiem un praktis­kākiem, bet visai nepieciešamiem uz­devumiem. Tāpēc raksta «Personāla menedžeris: pirmie soļi amatā» autore soli pa solim aprakstījusi darāmo darbu secību: pie kuriem jautājumiem ķerties sākumā, un kā to darīt, turklāt saglabājot līdzsvaru starp darba prak­tisko un radošo pusi.

О ДВЕРЯХ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ОТКРЫТЬ, — ОНИ ОТКРЫВАЮТСЯ САМИ

Интервью со скульптором Игорем Добычиньш, обладателем приза зри­тельских симпатий по результатам организованного в прошлом году Союзом художников конкурса дос­тижений в области визуального искусства.

Скульптор рассказывает о своей творческой жизни, о том, почему вы­брал именно скульптуру, что для него значит это награждение, и чем он отличается от производителей автомо­билей.

ORGANIZĀCIJAS MISIJA

Organizācijas misija — tā ir ceļa zvaigzne, kas neļauj kapteinim un viņa komandai nomaldīties. Rakstā, kura pamatā ir materiāli no Jeļenas Jahontovas grāmatas «Efektīvās tehnoloģijas personāla pārvaldē», analizētas organizācijas misijas funkcijas, skaidrojot arī to, kāpēc organizācijai tāda vispār ir vajadzīga un kā to veidot. Kādas problēmas uzņēmumā būtu jāri­sina organizācijas misijai — to varat uzzināt arī no piemēriem, kas skaidri atklāj organizācijas misijas nepieciešamību un būtību.

РОКФЕЛЛЕР — ЧУДАК, ОБЛАСКАННЫЙ СУДЬБОЙ

Почему удачливых предпринимателей людская молва называет «Рокфеллерами»? Кем был сам Рокфеллер?

Это рассказ о знаменитом на весь мир богаче конца XIX века — Джоне Дэвидсоне Рокфеллере, который контролировал 90 % нефтяного бизнеса США.

Рокфеллер, ещё не окончив школы, уже начал работать, позже открыл свой нефтяной бизнес, который со временем стал определять цены на нефть и в США, и в Европе. Он заслужил славу негуманного предпринимателя. Помимо биографических фактов, в статье приоткрываются также некоторые страннос­ти Рокфеллера, проявившиеся в больших денежных тратах.

ЖИВАЯ КОМПАНИЯ

В этой статье поднимаются интересные вопросы — почему некоторые компании живут долго, и почему другие компании существуют считанное годы. На все эти вопросы помогает ответить книга Ари де Гиуса «Живая компания» (Arie de Geus «The Living Сотрапу»). В статье рассматриваются возможности того, как предприниматель может получить прибыль, сделать жизнь компании долгой и создать перспективу, с учётом того факта, что в наши дни главная проблема руководителей в том, что они не видят различия между двумя главными концепциями компании: экономической и ориентированной на обучение.

В статье даются советы, как превратить свою компанию в долгожителя.

JOGA AIZŅEMTIEM CILVĒKIEM

Ja katru dienu jutāties kā vāvere ritenī un darba ir tik daudz, ka jūs sāk pārņemt nogurums un apātija, nekavējieties ne mirkti, jo izeja ir — joga aizņemtiem cilvēkiem. Tā neprasīs daudz laika — tikai dažas minūtes pēc pamošanās un auto­mašīnā, ja pa ceļam uz darbu jums gadās nīkt sastrēgumā. Kā ievingrināt savu ķermeni dienas gaitām, kā sākt un beigt katru kustību — to jums palīdzēs saprast arī izteiksmīgie zīmējumi pie vingrinājumu apraksta.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И РЕЛИГИЯ — ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ ТЕНДЕНЦИЙ

B этой статье рассматриваются причинно-следственные связи влияния юриспруденции и религии на цивилизацию и итоговый результат этих влияний. В статье упомянуты интересные факты, которые являются оче­видными, и тем не менее мы о них не задумываемся, например, о том, что влияние США в наши дни превышает любое другое политическое влияние, существовавшее когда бы то ни было раньше.

ОРГАНИЗУЕМ БРЕЙНСТОРМИНГ?

«Мозговой штурм» («Мозговая атака»), или брейнсторминг — это высо­кокачественная управленческая техника, групповой метод порождения идей — позволяет генерировать много инновативных, способствующих развитию бизнеса идей. Такая техника основывается на от­ключении оценочности и полной свободе воображения и креативного (творческого) мышления группы. Эффективней всего этого можно добиться, если активизи­ровать естественное направление мыслей человека и свободные ассоциации с по­мощью использования определённых методов брейнсторминга под руководством профессионала.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОД ГНЁТОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ

В статье приводятся некоторые советы из книги Лори Дж. Маллинса (Lauri J. Mullins «Management and Organizational Behaviour») по следующим вопросам:

Каковы основные условия эффективного про­цесса работы? Что означает руководить группой людей? На чём основывается организационная структура?

Как быть хорошим руководителем, как избежать ошибок в управлении, и какие нюансы нужно знать, чтобы сотрудники уважали руководителя?

Основная идея в том, что если не организовано разделение труда, то нет и структуры, и индивидуального распределения обязанностей, а это, в свою очередь, затрагивает отношения руководителя и подчинённого.

УЧИТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ

В статье рассматриваются актуальные понятия — умение учиться и повышение квалификации, а также поднимается во­прос — почему качество образования, как самый существенный элемент его содержания, зачастую просто не учи­тывается. В статье автор предлагает свой взгляд на новое образование и его отли­чие от повышения квалификации. Ведь в современном обществе первостепен­но важно предоставить людям, которые хотят учиться, соответствующие воз­можности для этого.

Uz tikšanos žurnāla «Bizness & Psiholoģija» lappusēs!

Žurnālu var nopirkt preses tirdzniecības vietās — kioskos, grāmatu veikalos, «Rimi» veikalos u. c. vai pasūtīt Abonēšanas centrā «Diena» pa tālruni 8004001. Zvaniet 7371096 vai nāciet uz redakciju Rīgā, Brīvības ielā 109–3.

Ar cieņu, izdevējs «HROFT».

0 Komentāri