Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

IZM izstrādājusi studiju programmu licencēšanas noteikumus

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi studiju programmu licencēšanas noteikumus, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts nosaka studiju programmu licencēšanas kārtību, kritērijus, pēc kuriem studiju programmu licencēšanas procesā vērtē studiju programmas, kārtību, kādā izveidojama institūcija, kas pieņem lēmumu par studiju programmu licencēšanu, par atteikumu licencēt studiju programmu vai par licences studiju programmas īstenošanai anulēšanu, un šīs institūcijas tiesības un pienākumus un licences studiju programmas īstenošanai paraugu.

Noteikumu projekts paredz, ka lēmumu par studiju programmu licencēšanu, atteikumu licencēt studiju programmu un studiju programmas licencēšanas anulēšanu pieņem Studiju programmu licencēšanas komisija, kuras personālsastāvu apstiprina izglītības un zinātnes ministrs un ieceļ tās priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru, kā arī apstiprina komisijas reglamentu. Komisijas sastāvā iekļauj IZM pārstāvjus.

Ja studiju programmas licencēšanai iesniedz studiju programmu, kura atbilst jaunam studiju virzienam augstskolā vai koledžā, pirms jautājuma par studiju programmas licencēšanu izskatīšanas IZM sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā tiesību akta projektu par jauna studiju virziena atvēršanu vai atteikumu atvērt jaunu studiju virzienu augstskolā vai koledžā.

Ja Ministru kabinets pieņem lēmumu par jauna studiju virziena atvēršanu vai atteikumu atvērt jaunu studiju virzienu attiecīgajā augstskolā vai koledžā, komisija lemj par studiju programmas licencēšanu vai atteikumu licencēt studiju programmu. Minētajos gadījumos lēmuma par studiju programmas licencēšanu vai atteikumu licencēt studiju programmu pieņemšanas termiņš tiek pagarināts par laika periodu, kāds bija nepieciešams lēmuma pieņemšanai Ministru kabinetā par jauna studiju virziena atvēršanu vai atteikumu atvērt jaunu studiju virzienu.

Komisijai, lemjot par studiju programmas licencēšanu, būs jāņem vērā desmit kritēriji - iesniegto dokumentu atbilstība normatīvo aktu izglītības jomā prasībām, tostarp par reglamentētām profesijām, akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība studiju programmas īstenošanas nosacījumiem un normatīvo aktu augstākās izglītības jomā prasībām.

Lai licencētu studiju programmu, vismaz 60% no studiju programmas īstenošanā iesaistītajiem mācībspēkiem attiecīgajai augstskolai vai koledžai būs jābūt viņu ievēlēšanas vietai. Katram akadēmiskā personāla pārstāvim būs jābūt vismaz trīs publikācijām Latvijas Zinātnes padomes atzītos izdevumos, tajā skaitā vienai starptautiskai publikācijai, doktora vai maģistra darbu izstrādei, praktiskiem pētījumiem - izstrādņu patentēšana vai ieviešana praksē un izmantošana saimnieciskajā darbībā, mākslinieciskās jaunrades sasniegumi - izstādes, filmas, teātra izrādes un koncertdarbība. Akadēmiskajam personālam būs jāspēj pasniegt svešvalodā, ja to paredz studiju programma.

Doktora studiju programmas īstenošanā piedalās vismaz pieci zinātņu doktori studiju programmai atbilstošā zinātnes jomā, kuri ir ievēlēti attiecīgajā augstskolā un pēdējo divu gadu laikā katram ir nopublicētas vismaz piecas publikācijas Latvijas Zinātnes padomes atzītos izdevumos, tajā skaitā divas starptautiskās publikācijas.

Studiju programmu licencēšanas komisija vērtēs arī studiju, informatīvās bāzes, tai skaitā bibliotēkas, finansiālās un materiāltehniskās bāzes atbilstību studiju programmas īstenošanas nosacījumiem, kā arī to, vai studiju programmas saturs un īstenošanas mehānisms izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem augstākās izglītības jomā.

Tiks analizēts arī tas, vai augstskolas vai koledžas darbībā iepriekšējā gada laikā pirms lēmuma par studiju programmas licencēšanu pieņemšanas dienas kompetentās iestādes ir konstatējušas normatīvo aktu pārkāpumus un tie šo iestāžu noteiktajā termiņā ir novērsti. Licencēšanai iesniegtajai studiju programmai būs jāatbilst augstskolas vai koledžas studiju virzienam.

Licences derīguma termiņš plānots trīs gadi, ja studiju programma atbilst jaunam studiju virzienam augstskolā vai koledžā. Ja studiju programma atbilst akreditētajam studiju virzienam augstskolā vai koledžā, licences derīguma termiņš ir līdz attiecīgā studiju virziena akreditācijas termiņa beigām.

Lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai lēmumu par licences anulēšanu var apstrīdēt IZM. Savukārt IZM lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Plānots, ka noteikumi stāsies spēkā šī gada 1.septembrī. Tie jāpieņem vēl Ministru kabinetam.

0 Komentāri