Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

Dabas liegumā «Jaunanna» mainīs funkcionālās zonas

Foto: jaunanna.lv

Dabas liegumā «Jaunanna» mainīs funkcionālās zonas, nosakot regulējamā režīma zonu, dabas lieguma zonu, dabas parka zonu un neitrālo zonu, paredz šodien valdības atbalstītie dabas lieguma «Jaunanna» individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) skaidro, ka dabas liegums «Jaunanna» atrodas Alūksnes novada Jaunannas pagastā. Aizsargājamā teritorija izveidota 1999.gadā, lai nodrošinātu Pededzes upes palieņu saglabāšanu un ar tām saistīto sugu un biotopu daudzveidības aizsardzību. Dabas lieguma platība ir 1318 hektāru. 2005.gadā dabas liegums «Jaunanna» iekļauts Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju «NATURA 2000» tīklā.

Dabas liegumā īpaši aizsargājamo biotopu platības aizņem 50,4% no teritorijas. Dabas liegums izceļas citu īpaši aizsargājamu teritoriju vidū ar augstu īpaši aizsargājamo mežu biotopu koncentrāciju - 42% no kopējās mežu platības (mežs dabas liegumā aizņem 93% teritorijas). Dabas liegumā konstatēti 13 Eiropas Savienības (ES) īpaši aizsargājami biotopi.

Ar šiem noteikumiem tiek mainītas dabas lieguma funkcionālās zonas. Iepriekš dabas liegumā bija noteiktas trīs funkcionālās zonas - stingrā režīma zona, regulējamā režīma zona un ainavu aizsardzības zona. Jaunie noteikumi paredz dabas liegumā noteikt četras funkcionālās zonas - regulējamā režīma zona, kas aizņems 661,2 hektārus jeb 50,2% no dabas lieguma, dabas lieguma zona, kas aizņems 237,6 hektārus jeb 18%, dabas parka zona, kas aizņems 414hektārus jeb 31,4% un neitrālā zona, kas aizņems 5,4 hektārus jeb 0,4% no dabas lieguma teritorijas.

Regulējamā režīma zona ir izveidota, lai nodrošinātu pret traucējumiem jutīgo īpaši aizsargājamo sugu, kā arī meža biotopu aizsardzību. Dabas lieguma vecākās mežaudzes un ES nozīmes biotopi, kuri vienlaikus visvairāk piemēroti putnu ligzdošanai, iekļauti regulējamā režīma zonā. Šajā zonā iekļauti arī dabas liegumā nodibinātie mikroliegumi, tādējādi saskaņojot mikroliegumu un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu aizsardzības prasības. Regulējamā režīma zonā ir noteikts aizliegums saimnieciskai un cita veida darbībai.

Dabas lieguma zona izveidota, lai veicinātu meža biotopu saglabāšanu un nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzību. Dabas lieguma zonā ir iekļautas galvenokārt mežaudzes, kas atbilst ES nozīmes aizsargājamā biotopa statusam vai saimnieciskās darbības ilgstoši neskartas pieaugušas mežaudzes, kas pašlaik jau ievērojami pārsniedz vecumu, kādā paredzēts kopšanas cirtes aizliegums. Dabas parka zona izveidota, lai saglabātu dabas vērtības un teritorijas ekoloģisko integritāti un vienlaikus nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Neitrālajā zonā ir iekļauta estrādes teritorija un viensēta «Mežannas», kas atrodas netālu no Jaunannas ciema.

Dabas lieguma teritorijā pašvaldības autoceļš «Jaunanna-Eizentāle» tā zemes nodalījuma joslas platumā ir noteikts kā neitrālā zona.

Dabas lieguma zonā un dabas parka zonā tiek noteikts aizliegums veikt mežsaimniecisko darbību, kā arī koku un krūmu ciršanu elektrolīniju trasēs no 1.marta līdz 31.jūlijam, laikā, kad notiek putnu ligzdošana. Noteikumi dabas liegumam neparedz specifiskas prasības medību termiņiem, atšķirībā no iepriekšējā regulējuma. Medības ir viens no teritorijas apsaimniekošanas pasākumiem.

Noteikumi visā dabas liegumā paredz aizliegt veikt tādas darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot darbības par kurā ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) rakstiska atļauja. Zemes kategorijas maiņa uz dabā konstatēto iespējama tikai divos gadījumos - ja teritorija applūst vai dabiski apmežojas.

Noteikumi paredz aizliegumu zemes vienību dalīšanai, ja katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas ir mazāka par 10 hektāriem. Vienlaicīgi paredzot izņēmumus, kad atsevišķos gadījumos, izbūvējot dabas tūrisma infrastruktūru, ir nepieciešama zemes vienības atdalīšana.

0 Komentāri