Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtības. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

«Tumšais bruņinieks» uzstāda jaunu rekordu!

Foto: publicitātes foto

Ilgi gaid?tais Betmena piedz?vojumu turpin?jums «Tumšais bru?inieks» pag?jušaj? ned??as nogal? beidzot non?ca pie saviem skat?t?jiem ASV. Triju dienu izr?d?šanas laik? «Tumšais bru?inieks» sasniedza jaunu rekordu kinoindustrij?, nopelnot 155,3 miljonus dol?rus un atst?jot aiz sevis l?dzšin?jo l?deri «Zirnek?cilv?ku 3» ar 151,1 miljonu dol?ru.

Filma «Tumšais bru?inieks» st?sta par notikumiem, kuri aizs?k?s iepriekš?j? film? «Betmens: S?kums». Betmens un leitnants Gordons turpina savu sadarb?bu k?rt?bas uztur?šan? Gotem?. Par vi?u sabiedroto noziedz?bas apkarošan? k??st jaunais pils?tas prokurors H?rvijs Dents, bet par liel?ko probl?mu — psihiski nel?dzsvarotais ?aundaris ar savdab?gu humora izj?tu Džeks Napj?, ar iesauku Džokers. Pasludin?jis Betmenu par savu negant?ko ienaidnieku, Džokers s?k metodiski izn?cin?t visus Betmenam tuv?kos cilv?kus. Apbru?ojies ar jaun?kajiem tehnolo?ijas sasniegumiem, Tumšais bru?inieks s?k c??u pret Džokeru.

«Tumšais bru?inieks» k?uva par p?d?jo filmu, kur? piedal?j?s š? gada janv?r? tra?iski boj? g?jušais talant?gais austr?liešu aktieris H?ts Ledžers.

Filma Latvij? skat?ma no š?s piektdienas, 25. j?lija. Notiek bi?ešu iepriekšp?rdošana.

0 Komentāri