Terminoloģijas jaunumi datoru, telesakaru un informācijas sistēmu jomā

 

LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisija (ITTTA) 2003./2004. gada darba cēlienā ir analizējusi, latviskojusi un akceptējusi vārdus, kuri varētu interesēt kā nozaru speciālistus un valodas praktiķus, tā arī plašāku sabiedrību.

Tīmeklis: tērzētava - chat room (chat); emuāri, tīmekļa žurnāls - weblog, blog; vietņvedis * - webmaster; tūlītējā ziņapmaiņa - instant messaging; daudzmitināšana - multi-hosting; virtuālā mitināšana - virtual hosting. Datori un telesakaru aparatūra: asmensserveris, plātņserveris ** - blade server; pickārbserveris, plānserveris - pizza box server; ķieģeļserveris, biezserveris - brick server; šaurlietojuma ierīce, šaurierīce *** - appliance; kameras tālrunis - cameraphone; tehnoloģija "Bluetooth" - Bluetooth; vienkristālsistēma - system-on-a-chip; iegultā sistēma - embedded system; cauratstares displejs, transflektīvais displejs - transflective display; atstarojošais displejs - reflective display; organiskais gaismstarotājs - OLED (organic light-emitting diode). Dažādas parādības datorvidē: robojums - aliasing [t.i., attēlu negludums]; apzīmētājkļūme - aliasing [t.i., ar identifikatoriem saistīta kļūme algoritmu izpildē]; spektrālā kropļošanās; spektrālie kropļojumi - aliasing [skaņas un attēla analogciparu pārveidē]; kropļojumnovērse - antialiasing; ēnošana; ēnojums - shading; iepoga - snap-in. Datorika, informācijas sistēmas: režģiskā skaitļošana - grid computing; tīkla skaitļošana - network computing; pudurskaitļošana - cluster computing; datu pakošana - marshalling; intelektiskais aģents - intelligent agent; augstināt - scale up; plašināt - scale out; kļūmjpārlece - failover; skaitļošana (darbība) - computing; datorika (nozare) - computing; tīmekļa pakalpes **** - web services; tīmekļa pakalpojumu aprakstes valoda - WSDL, web services description language; vienkāršais objektpiekļuves protokols, protokols SOAP - SOAP, simple object access protocol; universālais uzņēmumu reģistrs, reģistrs UDDI - UDDI, universal description, discovery and integration; priekšraksts - authority record [bibliotēku informācijas sistēmās]; priekšrakstne - authority file [bibliotēku informācijas sistēmās]. Telesakari un tīkli: intelektiskais tīkls - intelligent network; signalizācijas sistēma 7, SS7 sistēma - signaling system 7; tīkla pieslēgumpunkts - network termination point; abonentlīnija ***** - local loop, last mile, subscriber line; abonentapakšlīnija - local sub-loop; atsaistītā piekļuve abonentlīnijai - unbundled access to the local loop; kopējā piekļuve abonentlīnijai - shared access to the local loop; ģeogrāfiskais numurs - geographic number; neģeogrāfiskie numuri - non-geographic numbers; izsaucēja identifikatora attēlošana - presentation of calling line identification; frekvenču joslas sadalījums - allocation; radiofrekvences iedalījums, radiofrekvenču kanāla iedalījums - allotment; radiofrekvences piešķīrums, radiofrekvenču kanāla piešķīrums - assignment; aptveršanas zona - coverage area [apraides stacijām]; pārklājuma zona - coverage area [mobilo sakaru šūnu sistēmām]; tīklājs - hotspot; ātrdarbīgo komutēto ķēžu datu pārraide ****** - high-speed circuit-switched data (HSCSD); daudzpiekļuve, daudzkanālu piekļuve - multiple access; datu šalts - data burst; šaltsraide - burst transmission; šalts apraksts - burst info; elektroniskie sakari, elektronsakari - electronic communications; telesakari ******* - telecommunications; nacionālā regulēšanas institūcija - national regulatory authority; uzlabotā ciparu televīzijas iekārta - enhanced digital television equipment; universālā mobilo telesakaru sistēma - universal mobile telecommunications system, UMTS; pustrešā paaudze - second-and-a-half generation, 2.5G; fiziskā kopvietošana - physical collocation; virtuālā kopvietošana - virtual collocation; attālinātā kopvietošana - distant collocation. Piezīmes * Dažu "webmaster" nozīmisko nianšu atveidošanai saglabāts arī līdzšinējais latviskojums "tīmekļa pārzinis". ** Nekorekts atveidojums ir "bleidserveris". *** Profesionāla ierīce, kura speciāli paredzēta kādas šauras, piemēram, servera funkcijas veikšanai. Nejaukt, piemēram, ar sadzīves "interneta ierīci"! **** Tīmekļa pakalpes ir specifiska programmatūras sistēma, kas nodrošina lietotņu sadarbību tīklā ar valodas WSDL palīdzību. Nejaukt ar jebkuriem pakalpojumiem, kam ir saistība ar tīmekli! ***** Nekorekti - "vietējā cilpa". ****** Atcelts neprecīzais "high-speed circuit-switched data" latviskojums "ātrdarbīgo komutēto ķēžu dati". ******* "Elektroniskos sakarus" un "telesakarus" dažkārt uzskata par sinonīmiem.


Seko mums Facebook lapā

Dzīvoklis
Dzīvoklis, Rīga, 100000 EUR
Māja
Māja, Rīga, 190000 EUR
Māja
Māja, Rīga, 125000 EUR
Deviņi elles loki jeb - ar ko jārēķinās, meklējot mūsdienīgi aprīkotu īres dzīvokli Rīgā
Deviņi elles loki jeb - ar ko jārēķinās, meklējot mūsdienīgi aprīkotu īres dzīvokli Rīgā

Reklāma