Rail Baltica

Rail Baltica ("Baltijas dzelzceļš") ir viens no Transeiropas transporta tīklu (Trans-European Transport Networks, TEN-T) prioritārajiem projektiem.

http://lv.wikipedia.org/wiki/Rail_Baltica


iepriekšējais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23

Horoskopi