Kristieši pasaulē joprojām lielākā reliģiskā kopiena

Kristieši ir vislielākā ticīgo kopiena pasaulē, kuras locekļu skaits sasniedz 2,2 miljardus, liecina pētījums, kuru otrdien atklātībai nodevis Pjū Reliģijas un sabiedriskās dzīves forums.

Pjū pētījumu centrs apkopojis datus par septiņu lielāko reliģiju sekotāju skaitu un ģeogrāfisko izvietojumu, kā arī datus par neticīgajiem.

Pētījumā konstatēts, ka kristieši veido 32% no Zemes iedzīvotāju kopskaita. Viņiem seko musulmaņi, kuru skaits sasniedz 1,6 miljardus jeb 23%.

Trešā lielākā reliģiskā kopiena ir hinduisti, kuru skaits ir aptuveni miljards jeb 15% no pasaules iedzīvotāju kopskaita. Savukārt budistu skaits ir 500 miljoni (septiņi procenti), kam seko jūdaisti, kuru skaits sasniedz 14 miljonus jeb 0,2% no visiem Zemes iedzīvotājiem.

Reklāma

Pētījumā, kas aptvēris vairāk nekā 230 valstis un teritorijas, konstatēts, ka vairāk nekā 80% visas cilvēces jeb 5,8 miljardi cilvēku identificējas ar kādu no reliģijām. Tostarp vairāk nekā 400 miljoni cilvēku jeb seši procenti praktizē dažādas tradicionālās reliģijas jeb kādu no animisma paveidiem.

Vienlaikus Pjū pētījumu centrs uzsver, ka pētījuma autori nav centušies noteikt pakāpi, kādā cilvēki, kas identificējas ar kādu no reliģijām, patiesi seko tās priekšrakstiem.


Citi lasītāji iesaka


Šeit tiek apkopotas TVNET ziņas, kuras lasītāji visvairāk ir pārpublicējuši portālā draugiem.lv un facebook.com. Autorizējieties facebook un draugiem, lai redzētu, kas interesē Jūsu draugus.

Reklāma