Galerija: Daudzdzīvokļu namā Salnas ielā pagrabā deg mašīnas