Projekta noteikumi

  • 1. Katrs var sūtīt informāciju foto vai video veidā uz projekta e-pastu reportieris@tvnet.lv, ja iesūtāmo materiāla faila apjoms nav lielāks par 10 MB;

  • 2. Materiāla autors e-pastā norāda savu kontaktinformāciju;

  • 3. Iesūtītājs ir iesūtītā materiāla autors (foto un/vai video materiāla publiska demonstrēšana nepārkāpj trešo personu tiesības) un dod bezatlīdzības tiesības izmantot iesūtīto materiālu TVNET portālā neierobežotu reižu skaitu.

Horoskopi