Svētdiena, 24. jūnijā Vārda dienas: Jānis
Komentāri
Autorizējies šeit:
Sandra Orinska
7 novembrī, 10:11
Müsu valstii nav istas izpratnes par tä saukto vispärejo videjo izglitibu, kas Eiropä nozimee abitüriju - ipasi uzcitigu jauniesu gatavosanu studijäm. Piespiesana masveidä sedet skolas solä 12 gadus ir loti därgs process, kuru, piemeram Väcija, nevar atlauties. Rietumeiropä ari nesapratis, ar ko atskiras vidusskola no gimnazijas izglitibas sistemä. Visas gatavo augstskolai, bet citas labäk un citas sliktäk?
© TVNET. Visas tiesības paturētas