Okupācijas muzejs aicina skolēnus uz nodarbībām par holokaustu

Aušvica

FOTO: AP/Scanpix

Atzīmējot Starptautisko holokausta piemiņas dienu 27. janvārī, Latvijas Okupācijas muzejs aicina 9. - 12. klašu skolēnus uz jaunu bezmaksas nodarbību «Ebreju vēsture Latvijā un holokausts». Tās mērķis ir palīdzēt jauniešiem izprast cilvēka dzīvības vērtību un sabiedrības attieksmi un rīcību holokausta laikā Latvijā, informē Inese Jansone, Latvijas Okupācijas muzeja Sabiedrisko lietu vadītāja.

Nodarbība veidota, balstoties uz ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 1. pantu, kurā teikts: «Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās. Viņiem ir dots saprāts un sirdsapziņa, un viņiem citam pret citu jāizturas brālības garā.» Stundu ilgajā nodarbībā skolēni muzeja gida vadībā uzzinās par ebreju dzīvi un nozīmi Latvijas politikā, ekonomikā un kultūrā vēl pirms nacistiskās Vācijas okupācijas. Līdz tai aptuveni 90 000 Latvijas ebreju vairāku gadsimtu garumā bija nozīmīga sabiedrības daļa.

Nodarbības turpinājumā, izmantojot daudzveidīgus vēstures avotus, skolēni mēģinās izprast Latvijas iedzīvotāju attieksmi, motivāciju un rīcību holokausta laikā, kad Latvija jau bija okupēta. Kopumā nacistu okupētajā Latvijā laikā no 1941. līdz 1944. gadam nogalināja aptuveni 70 000 Latvijas un ap 20 000 no citām Eiropas valstīm atvesto ebreju. Kāpēc bija ebreju glābēji? Kāpēc bija vienaldzīgie? Kāpēc citi sadarbojās ar nacistu varas iestādēm un piedalījās noziegumā? Izmantojot šo skaudro vēstures mācību, skolēni tiks mudināti būt aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem un iestāties pret diskrimināciju.

Aušvica

FOTO: AP/Scanpix

Kā palīglīdzekli holokausta vēstures izpratnē skolēni aicināti izmantot arī jauno Okupācijas muzeja virtuālo izstādi «Rumbula. 1941», kas vēstī par lielāko ebreju masveida iznīcināšanas akciju nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā - 25 000 cilvēku slepkavību, ko 1941. gada 30. novembrī un 8. decembrī Rumbulā veica vācu SS, SD un policijas spēki ar latviešu SD un policijas atbalstu.

Izstāde latviešu un angļu valodā ir pieejama muzeja interneta vietnē www.okupacijasmuzejs.lv.

Nodarbībā ikviens Latvijas skolēns var piedalīties bez maksas, turklāt Okupācijas muzeja Skolu atbalsta programma paredz iespēju daļēji segt transporta izdevumus attālākos Latvijas novados dzīvojošajiem skolēniem. Pieteikties nodarbībai var, rakstot uz ip@omf.lv vai zvanot 67211030.

Virtuālā izstāde un skolēnu nodarbība tapusi ar Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Rīgā atbalstu.

Uz augšu