Skanstes apkaimē nocirtīs 327 kokus, bet vietā stādīs vairāk jaunu koku un krūmu

FOTO: Ieva Lūka/LETA

Skanstes teritorijas attīstības projekta ietvaros, izbūvējot inženiertīklus, ielas un labiekārtojot teritoriju, paredzēta 327 esošo koku ciršana un vairāk nekā 700 jaunu koku un 1000 krūmu stādīšana, informēja Rīgas pilsētas būvvaldē.

9.martā spēkā stājās Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums, uz kura pamata ir izstrādāti Skanstes teritorijas revitalizācijas pirmās kārtas būvprojekta risinājumi. Būvprojektā tiek paredzēta Lapeņu, J. Dikmaņa, J. Daliņa un J. Krūmiņa ielu izbūve, vienlaikus paredzot inženiertīklu, lietus ūdens uzkrāšanas sistēmas gar Lapeņu ielu, kā arī lietus ūdens uzkrāšanās dīķa izbūvi, skaidroja būvvaldē.

Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka daļa esošo koku aug nelabvēlīgos augšanas apstākļos (augsts gruntsūdens līmenis, koki ilgstoši atradušies aplūstošā teritorijā), daļa koku ir kalstoši ar dažādiem trupes bojājumiem, bet vēl daļa ir pilnībā nokaltuši vai kļuvuši bīstami. Ņemot vērā konstatēto, infrastruktūras izbūves un teritorijas sakopšanas ietvaros paredzēta 327 esošo koku ciršana.

Vienlaikus teritorijas attīstības ietvaros paredzēta jaunu dažādu sugu koku un krūmu stādījumu izvietošana gan ielu sarkanajās līnijās, gan labiekārtotajā teritorijā ap ūdenstilpēm. Plānots stādīt skābaržus, gobas, kļavas, kalnu priedes un citu sugu kokus un krūmus. Kopā paredzēts iestādīt vairāk nekā 700 jaunu koku un 1000 krūmu.

Lai arī par plānoto koku ciršanu tiks organizēta publiskā apspriešana, Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcija aicina iedzīvotājus būt saprotošiem, jo šķietami lielais izcērtamo koku skaits tiks kompensēts ar sakoptu un attīstītu teritoriju un jauniem koku un krūmu stādījumiem.

Apkaimes daļa starp Skanstes ielu, Ganību dambi un Bukultu ielu šobrīd ir vismazāk attīstītākā teritorija Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā. Iemesls tam ir vājā grunts nestspēja un pašreizējie hidroloģiskie apstākļi, kas lieguši teritorijas apbūvi. Atbilstoši Rīgas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam Skanstes apkaime ir definēta kā prioritāri attīstāmā teritorija, norādīja būvvaldē.

Skanstes teritorijas attīstības mērķis ir izveidot ar citām pilsētas daļām labi savienotu apkaimi ar reģionālas vai nacionālas nozīmes sporta, izklaides, konferenču, kultūras pasākumu centru, darījumu un dzīvojamo zonu.

Uz augšu