Latvijā strādājam garas stundas, bet 8 stundu darba diena ir novecojusi par simts gadiem

Uz augšu