Slapja tautumeita, kailiem zvaniem vārtos stāv jeb izaicinām TVNET Jāņus un Līgu!

FOTO: Sputnik/Scanpix

Mūsu, TVNET portāls ir bagāts arī ar Jāņiem un vienu Līgu, kuri ir Līgosvētku godājamās personas. Lai viņiem tas Jāņu vainags galvā stāv pelnīti, visus izaicinājām uz tradīciju zināšanu. Sanāca patiešām jestras atbildes. Lūdzām Jāņus turpināt iesāktos senlatviešu ticējumus un pareģojumus!

 

FOTO: TVNET

Līga Zvejniece

Darbiņš: grāmatvede

Ja Jāņos līst lietus... tad neej ārā.

Jāņu ugunskuri jākur augstu kalnos, jo... vislielākais vējš.

Ja guļ visu Jāņu nakti, tad... būs kārtīgi izgulējies.

Jāņos jālec pāri ugunskuram, lai... nodedzinātu bikses.

Kas Jāņu rītā pirms saules lēkta iet uz avotu mazgāties, tas... var normāli nosaldēties.

Jāņu naktī plikam jāskrien apkārt labības laukiem, tad... visas ērces var dabūt.

Jāņu dienā meitām jāēd siļķe, jo... normāli iedzert gribēsies.

Ja Jāņu naktī kails nostājas vārtu starpā, tad ... visus zvanus var redzēt.

Lai pieburtu puisi, jāatrod... gredzens un jāieliek iecerētajam puisim... rokā, tad viņš būrēju iemīlēs.

Jāņu naktī paparde zied. Kurš to ziedu dabū, tas... nevienam neatdod

 

FOTO: TVNET

Jānis Vingris

Darbiņš: režisors, video operators

Ja Jāņos līst lietus, tad... labi!

Jāņu ugunskuri jākur augstu kalnos, lai... kaimiņiem skauž.

Ja guļ visu Jāņu nakti, tad... visu gadu nenāks miegs.

Jāņos jālec pāri ugunskuram, lai... ārstiem būtu darbs.

Kas Jāņu rītā pirms saules lēkta iet uz avotu mazgāties, tas... būs tīrs, bet neviens nezinās.

Jāņu naktī plikam jāskrien apkārt labības laukiem, tad... ir iespēja iekļūt «Sejās» (www.sejas.lv).

Jāņu dienā meitām jāēd siļķe, jo... tā taču garšīga!

Ja Jāņu naktī kails nostājas vārtu starpā, tad... visu labumu var redzēt.

Lai pieburtu puisi, jāatrod... nauda un jāieliek iecerētajam puisim... kabatā, tad viņš būrēju iemīlēs.

Jāņu naktī paparde zied. Kurš to ziedu dabū, tas... TVNET strādās!

 

FOTO: TVNET

Jānis Škapars

Darbiņš: fotogrāfs

Ja Jāņos līst lietus, tad... būs slapja tautumeita.

Jāņu ugunskuri jākur augstu kalnos, jo... kaimiņi redzēs.

Ja guļ visu Jāņu nakti, tad... LOL, nav vērts.

Jāņos jālec pāri ugunskuram, lai... sasildītu puncīti.

Kas Jāņu rītā pirms saules lēkta iet uz avotu mazgāties, tas... kritīs ugunskurā.

Jāņu naktī plikam jāskrien apkārt labības laukiem, tad... kāds izsauks policiju.

Jāņu dienā meitām jāēd siļķe, jo... siļķe makten smeķīga.

Ja Jāņu naktī kails nostājas vārtu starpā, tad... kaimiņmeita skatus var redzēt.

Lai pieburtu puisi, jāatrod... grils un jāieliek iecerētajam puisim... cept, tad viņš būrēju iemīlēs.

Jāņu naktī paparde zied. Kurš to ziedu dabū, tas... dabūs visu citu!

 

FOTO: Privātais arhīvs

Jānis Rancāns

Darbiņš: ziņu redaktors

Ja Jāņos līst lietus, tad... būs slapja vasara.

Jāņu ugunskuri jākur augstu kalnos, lai... kalnā labāk redzams.

Ja guļ visu Jāņu nakti, tad... visu vasaru odi kodīs.

Jāņos jālec pāri ugunskuram, lai... vasarā odi nekož.

Kas Jāņu rītā pirms saules lēkta iet uz avotu mazgāties, tas... Jāņu rītā būs tīrs.

Jāņu naktī plikam jāskrien apkārt labības laukiem, tad... kaimiņi izsauks NMPD.

Jāņu dienā meitām jāēd siļķe, jo... neviens nebrauc uz veikalu.

Ja Jāņu naktī kails nostājas vārtu starpā, tad... Tvaika ielu var redzēt.

Lai pieburtu puisi, jāatrod... mandragoras un jāieliek iecerētajam puisim... apēst, tad viņš būrēju iemīlēs.

Jāņu naktī paparde zied. Kurš to ziedu dabū, tas... ir ieguvis botānisku retumu!

 

FOTO: No personīgā arhīva

Jānis Žilde

Darbiņš: Izklaides bloka redaktors

Ja Jāņos līst lietus, tad... būs auksta ziema.

Jāņu ugunskuri jākur augstu kalnos, lai... odi nekož.

Ja guļ visu Jāņu nakti, tad... guļ visu vasaru.

Jāņos jālec pāri ugunskuram, lai... neslimotu ziemā.

Kas Jāņu rītā pirms saules lēkta iet uz avotu mazgāties, tas... būs vesels.

Jāņu naktī plikam jāskrien apkārt labības laukiem, tad... labība brangi augs.

Jāņu dienā meitām jāēd siļķe, jo... citreiz var pretiniekus aizbaidīt.

Ja Jāņu naktī kails nostājas vārtu starpā, tad... Pērnavu var redzēt.

Lai pieburtu puisi, jāatrod... ola un jāieliek iecerētajam puisim... kabatā, tad viņš būrēju iemīlēs.

Jāņu naktī paparde zied. Kurš to ziedu dabū, tas... laimīgs būs!

 

FOTO: TVNET

Jānis Bulis

Darbiņš: jurists

Ja Jāņos līst lietus, tad... papardes zieds meklēsies ilgāk!

Jāņu ugunskuri jākur augstu kalnos, jo uz māju tad varēs velties!

Ja guļ visu Jāņu nakti, tad... sievas nebūs!

Jāņos jālec pāri ugunskuram, lai... odi nekostu

Kas Jāņu rītā pirms saules lēkta iet uz avotu mazgāties, tas... ir pēc seksa.

Jāņu naktī plikam jāskrien apkārt labības laukiem, tad... būs laba mīlēšanās.

Jāņu dienā meitām jāēd siļķe, jo... smaids sejā ir liels papardes zieda gaidās.

Ja Jāņu naktī kails nostājas vārtu starpā, tad... laimi tālu var redzēt.

Lai pieburtu puisi, jāatrod... viņš un jāieliek iecerētajam puisim... pa muti, tad viņš būrēju iemīlēs.

Jāņu naktī paparde zied. Kurš to ziedu dabū, tas... kādu biku to vairs nemeklēs!

Uz augšu