Satura mārketings

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā var iegūt mūsdienīgu 21.gadsimta izglītību

FOTO: Publicitātes foto

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) maina studēšanas procesa principus, ieviešot «SalesLabs» koncepciju 10 studiju priekšmetos visās tās fakultātēs un studiju procesa laikā izstrādājot risinājumus vietējo uzņēmēju reālajām problēmām.

«Jaunieši nelasa garus tekstus» – ir plašāk zināmais jaunās paaudzes apzīmējums studentiem, kuri šobrīd ienāk augstākajā izglītībā. Tomēr tas nav vienīgais 21. gadsimta paaudzes apzīmējums. Tas, ka viņi ir vairāk orientēti uz sasniegumiem, zaļāk domājoši un spēj labāk strādāt grupās nekā iepriekšējā paaudze, tiek izcelts mazāk. Sekojot laikam, jāmainās arī akadēmijai, studiju process jāveido interesantāks, laikam un situācijai atbilstošāks, efektīvāks un uz rezultātu orientētāks.

Studentiem tas nozīmē, ka kursa priekšmeta saturā teorijas apguve tiek pakārtota praktisku uzdevumu risināšanai un sastāda 30 % no priekšmeta vielas. Turpretim 70 % kursa vielas tiek veltīti uzņēmumu problēmu situāciju risinājumu meklēšanai. Šie uzņēmumi tiek atlasīti no vietējā Latgales reģiona konkursa kārtībā. Prasības uzņēmumiem – tiem jārealizē tirgū jauns produkts un jābūt atbilstošiem risināmās problēmas piemērotībai docētāju vadītajam studiju kursam.

FOTO: Publicitātes foto

Stāsta projekta «SalesLabs» vadītājs Māris Igavens: «Šādā veidā RTA risina divas globālas problēmas – sniedz jauniešiem zināšanas, kas ir atbilstošas vietējā darba tirgus prasībām, nodrošina tos ar praktisku pieredzi un ierakstu CV, kas pirmajā darba intervijā varētu iztrūkt citiem konkurentiem. Otrkārt, sniedz atbalstu Latgales uzņēmējiem, kas attīsta jaunus produktus un, iespējams, meklē labākos, perspektīvākos kadrus.»

18.maijā notika pavasara sezonas noslēguma pasākums «SalesLabs Spring Session ‘18». Pasākuma mērķis bija studentu izstrādāto darbu prezentācija uzņēmumiem, kas tika uzņemti pavasara sezonā (ZS «Kotiņi», IK «Elizety», ZS «Lūsēni», SIA «Margret», ZS «Juri»). Jaunā metode tiks aprobēta divu gadu garumā līdz 2019.gada jūlijam, un tā jau šobrīd iekļauta RTA attīstības plānā, kas nozīmē jaunās metodes pakāpenisku integrāciju visos studiju kursos. Pasākuma kopējais ERDF finansējums ir 0.447 miljoni eiro.

Pēc aizvadītās pirmās «SalesLabs» pavasara sezonas gandarīti ir gan studenti un pasniedzēji, gan arī uzņēmēji, ar kuriem tika strādāts šajā semestrī.

FOTO: Publicitātes foto

Jāuzsver, ka studenti, kuri vēlas iegūt mūsdienīgu 21.gadsimta izglītību, tiek aicināti pieteikties studijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, jo no 3. līdz 10. jūlijam notiek pieteikšanās pamatstudijām RTA.

Tev ir iespēja studēt pilna laika pamatstudijās kādā no 320 budžeta vietām. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija piedāvā mūsdienīgas studiju programmas, elastīgu studiju grafiku, pievilcīgu studiju vidi, labu materiālo bāzi, iespēju iziet praksi vadošajos uzņēmumos Latvijā un ārzemēs, kā arī aizraujošas ārpusstudiju aktivitātes.

Plašāku informāciju par uzņemšanas noteikumiem, valsts finansētajām budžeta vietām un studiju programmām meklē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mājaslapā www.rta.lv.

www.rta.lv

Vairāk rakstu

Uz augšu