Līdz jūnijam vairākām iedzīvotāju kategorijām jāiesniedz gada ienākumu deklarācija

FOTO: Shutterstock

Vairākām iedzīvotāju kategorijām gada ienākumu deklarācija par 2017.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz šī mēneša laikā - līdz 2018.gada 1.jūnijam (ieskaitot), informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Gada ienākumu deklarācija par 2017.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti līdz 2018.gada 1.jūnijam (ieskaitot) jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.), guvuši ienākumus ārvalstīs (tostarp personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa), kā arī guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2017.gadā pārsniedza 4000 eiro, piemēram, ienākumi no personiskās mantas pārdošanas.

Tāpat līdz 1.jūnijam deklarācija obligāti jāiesniedz tiem iedzīvotājiem, kuri guvuši ienākumus, kas apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākums no dividendēm, ienākums no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tostarp no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, tostarp zemnieku un zvejnieku saimniecību, īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, gada ienākumu deklarācija par 2017.gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.

Tās fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam u.c.), deklarāciju par 2017.gadu kopā ar attaisnojuma dokumentiem (čekiem un kvītīm) var iesniegt VID līdz 2021.gada 16.jūnijam.

Lasītākais šobrīd

Uz augšu