FM aicina iesaistīties konsultācijā par ES nodokļu politiku

FOTO: AFP/SCANPIX

Finanšu ministrija (FM) aicina sabiedrību iesaistīties konsultācijā par Eiropas Savienības (ES) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmju politiku, informēja ministrijā.

Patlaban, saskaņā ar Eiropas Komisijas 2016.gada rīcības plānu, PVN jomā notiek darbs pie stipras un vienotās Eiropas PVN zonas izveides, veidojot pāreju uz galīgo PVN sistēmu, kas balstīta uz principu, ka PVN uzliek galamērķa valstī. Līdz ar galīgās PVN sistēmas ieviešanu komersanti vairs negūs būtisku labumu no tā, ka veic uzņēmējdarbību dalībvalstī ar zemāku PVN likmi.

ES PVN likmes piemēro saskaņā ar direktīvu par kopējo PVN sistēmu noteikto. Patlaban direktīvā ir uzskaitītas visas tās preces un pakalpojumi, kam dalībvalstis pēc izvēles var piemērot PVN samazināto likmi. Latvija no minētā sarakstā uzskaitītajām 22 preču un pakalpojumu grupām piemēro PVN samazināto likmi desmit preču un pakalpojumu grupām.

Vēl dalībvalstis piemēro PVN samazinātās likmes tām precēm un pakalpojumiem, kam tika piešķirtas atkāpes no vispārējā principa, kļūstot par Eiropas Kopienas dalībvalsti. Šīs tiesības nav domātas citām dalībvalstīm, tādējādi ir radusies nevienlīdzīga situācija starp dalībvalstīm. Latvijai ir piešķirta viena atkāpe no vispārējā principa piemērot PVN 0% likmi ar tiesībām atskaitīt priekšnodokli, t.i., pasažieru pārvadājumiem starptautiskajos maršrutos, arī pasažieru pārvadājumiem uz citām dalībvalstīm, ja pasažieris šķērso Latvijas robežu, kā arī tās bagāžas pārvadājumam, kuru pasažieris ved sev līdzi, un tā transportlīdzekļa pārvadājumam, ar kuru viņš ceļo.

Lai nodrošinātu dalībvalstīm vienlīdzīgas iespējas piemērot PVN samazinātās likmes pēc galīgās PVN sistēmas ieviešanas, Eiropas Komisija 2018.gada 19.janvārī ir nākusi klajā ar priekšlikumu attiecībā uz PVN likmēm.

Minētā priekšlikuma galvenie virzieni ir piešķirt dalībvalstīm vienādu brīvību PVN likmju noteikšanā; rādīt iespēju dalībvalstīm piemērot līdz trīs PVN samazinātām likmēm - ne vairāk kā divas samazinātas likmes vismaz 5% apmērā un viena - no 5% līdz 0% vai atbrīvojumu ar tiesībām atskaitīt priekšnodokli.

Tāpat rosināts noteikt dalībvalstīm pienākumu nodrošināt PVN samazināto likmju piemērošanu galapatērētāja labā; tiek ieviests nosacījums, ka dalībvalsts vidējā svērtā PVN likme nedrīkst pārsniegt 12%; aizstāt preču un pakalpojumu sarakstu, kam dalībvalstis pēc izvēles var piemērot PVN samazinātās likmes, ar negatīvu sarakstu, nosakot kādām preču un pakalpojumu grupām ir piemērojama PVN standartlikme; noteikt Eiropas Komisijai pienākumu ik pēc pieciem gadiem izvērtēt negatīvā saraksta tvērumu.

FM uzsvēra, ka ar minēto Eiropas Komisijas priekšlikumu netiek mainīts nosacījums, ka PVN standartlikme dalībvalstī tiek noteikta ne mazāka par 15%.

Lai sagatavotu Latvijas nacionālo pozīciju par ES PVN likmju politiku, FM vēlas iesaistīt sabiedrību minētā Eiropas Komisijas priekšlikuma apspriešanā. Tādējādi akadēmiķi, nevalstiskās organizācijas un citi interesenti tiek aicināti ar šo priekšlikumu iepazīties FM mājaslapā «www.fm.gov.lv» un līdz šā gada 15.aprīlim sniegt savu viedokli.

Uz augšu