Izdots jauns Melānijas Vanagas darbs «Dvēseļu pulcēšana. Dziesmu vara»

FOTO: publicitātes

Apgāds «Jumava» turpina izdot «Veļupes krastā» autores Melānijas Vanagas darbus. Šajā sērijā iznākusi romāna «Dvēseļu pulcēšana» ceturtā daļa «Dziesmu vara», kas hronoloģiski aptver Melānijas Vanagas studiju gadus Latvijas Universitātē (1925–1930).

Tā ir veltījums slavenajam studentu korim «Dziesmu vara», tā diriģentam Ādolfam Ābelem un jaunībai, kas nesaraujami saaugusi ar dziesmu. Pašas rakstnieces un viņas draugu jaunībai, arī Latvijas valsts jaunībai, kad visi ceļi likās vedam sauļup.

«Saules gadi un dzisums» iekļaujas darbu ciklā «Dvēseļu pulcēšana» - izdota 1998. gadā. Pirmā grāmata šajā ciklā «Tēva cilts», otrā - «Mātes cilts», «Baiļu birgā» ir trešā grāmata šā cikla ietvaros. Turpinājumā «Dziesmu vara» un «Iedzīvoju pasakā». Sestā grāmata - «Saules gadi un dzisums» ir pēdējā, ko 92 gadu vecumā paguva uzrakstīt Melānija Vanaga. Tā ir grāmata, kas atklāj, kā sabrūk viss iepriekš ar tādu mīlestību celtais un lolotais - sabrūk valsts, iet bojā lielā un vienīgā Melānijas Vanagas dzīves mīlestība - vīrs Aleksandrs Vanags.

FOTO: Publicitātes

«Melānija Vanaga ir izcietusi bailes, sāpes, mokas, bet arī mīlestības laimi, — visu, ko vien cilvēkam cilvēka dzīve piedāvā. Tas viņu nesaraujami saista ar ikvienu no mums un arī visiem kopā. Tādēļ Melānijas Vanagas grāmatas no pieminekļa latviešu tautai pārtop arī par neparastas dvēseles atspulgu, kura starojums savieno pagātni ar nākotni un liek mums kļūt par stiprākiem, lai dzīvotu...» Vija Jugāne, ilggadējā Melānijas Vanagas darbu redaktore.

Uz augšu