PTAC un KP aicina Rīgas domi stāvvietās neizmantot bloķētājus

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un Konkurences padome (KP) aicina Rīgas domi nepieņemt patērētājiem un konkurencei nelabvēlīgos grozījumus maksas autostāvvietu noteikumos, kuros paredzēta bloķētāju piemērošana, norādīja PTAC un KP pārstāvji.

PTAC ir konstatējis, ka Rīgas domē šobrīd tiek virzīts likumdošanas priekšlikums saistībā ar grozījumiem «Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi».

Iepazīstoties ar grozījumos iekļauto regulējumu, kas vērsts uz Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme» tiesībām piemērot transporta līdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtas jeb bloķētājus, PTAC un KP secināja, ka konkrētais regulējums var radīt būtisku aizskārumu daudzu patērētāju tiesiskajām interesēm un veicināt nevienlīdzīgus konkurences apstākļus, pašvaldības kapitālsabiedrībai piemērojot normas, kuras nevar piemērot citi tirgū esošie komersanti.

PTAC pārstāvji norādīja, ka kopš 2009.gada PTAC vairākkārtīgi ir vērsies pret autostāvvietu pakalpojumu sniedzēju rīcību, patērētāju transportlīdzekļiem piemērojot bloķētājus. Minēto rīcību PTAC ir atzinis par negodīgu, proti, agresīvu komercpraksi un līgumtiesiskajās attiecībās ar patērētājiem par nesamērīgu rīcību, kura tiesiskums atzīts arī ar Augstākās tiesas 2017.gada 21.septembra spriedumu.

Tāpēc PTAC aicina Rīgas domi atkārtoti izvērtēt grozījumu atbilstību un izslēgt no tiem noteikumus, kas vērsti uz bloķētāju piemērošanu. Gadījumā, ja PTAC saņems patērētāju sūdzības par bloķētāju izmantošanu, PTAC būs tiesīgs veikt uzraudzības pasākumus patērētāju tiesību pārkāpumu novēršanai, tai skaitā, vērtējot nepieciešamību attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam piemērot Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu.

PTAC vairākkārt ir aicinājis Rīgas domi izvērtēt, vai «Rīgas satiksmes» līguma noteikumi ir regulējami ar saistošajiem pašvaldības noteikumiem, vēršot uzmanību, ka šādā veidā Rīgas dome ierobežo patērētāju likumiskās tiesības uz līguma noteikumu taisnīgumu, piemēram, par līgumsodu un pēcapmaksu apmēriem.

Arī KP vērsa uzmanību, ka Rīgas pašvaldības saistošie noteikumi par bloķētāju pielietošanu ir pretēji godīgas konkurences principiem, jo tādējādi pašvaldības kapitālsabiedrībai tiktu piešķirtas tiesības, kuru nav privātajiem komersantiem. Turklāt jau pašreizējā regulējumā attiecībā uz līguma noteikumiem par sodu apmēru pašvaldības kapitālsabiedrībai ir nodrošinātas privilēģijas, radot situāciju, kad faktiski identisku pakalpojumu sniegšana tiek regulēta atšķirīgi.

«Valstij un pašvaldībām ir īpaša atbildība gādāt par vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem. Ja pašvaldība rada tādas normas, kuras nav tiesīgi piemērot privātie komersanti, tiek pārkāpts konkurences neitralitātes princips. Tāpēc aicinu Rīgas domi pieņemt izvērtētu lēmumu un nodrošināt iespēju Rīgas satiksmei veidot attiecības ar autostāvvietu klientiem līdzīgā kārtībā, kā tas ir paredzēts konkurentiem no privātā sektora,» uzsvēra KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.

PTAC vadītāja Baiba Vītoliņa atzīmēja, ka Rīgas dome šajā gadījumā liedz patērētājiem iespējas nodrošināt efektīvu savu tiesisko interešu aizsardzību, tādejādi mazinot to patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, ko paredz normatīvie akti.

Kā ziņots, Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejā atbalstīti grozījumi Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumos, kas būtībā paredz Rīgas autostāvvietās atjaunot iepriekš atcelto automašīnu riteņu bloķēšanu.

Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins skaidroja, ka bloķēšanas ierīču izmantošanu plānots atsākt, galvenokārt, ārzemju viesu dēļ, kuri nereti izvairās no sodu maksāšanas.

Bloķēšanas iekārta tiks noņemta tikai pēc apmaksas veikšanas. Galējo lēmumu par grozījumiem pieņems Rīgas dome.

Uz augšu