Atvērta šī gada pieteikumu iesniegšana Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam

Juris Golveris saspēlējas ar Līgu Brodužu - Ieviņu saietā Lejskukros

FOTO: Oskars Patjanko

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) izsludinājis šī gada pieteikumu pieņemšanu Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam, informēja LNKC sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Ertmane. Ikviens iedzīvotājs sarakstam var pieteikt elementus, kas uzskatāmi par valsts aizsargājamu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību, un kuru iekļaušanai sarakstā ir plašs attiecīgās kopienas atbalsts un līdzdalība.

Šogad pieteikumus LNKC iespējams iesniegt līdz 29. jūnijam.

Pieteikumus izvērtēs Nemateriālā kultūras mantojuma padome, pieaicinot ekspertus. Saraksts tiek veidots, balstoties uz 2016.gada nogalē pieņemto Nemateriālā kultūras mantojuma likumu. Plašāku informāciju par pieteikuma sagatavošanu var izlasīt LNKC mājaslapā.

Tāpat Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) izveidojis īpašu mērķprogrammu, kuras mērķis ir veicināt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību. Tajā tiek finansēti projekti, kas nodrošina kvalitatīvu pieteikumu sagatavošanu Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam. Pieteikties dalībai mērķprogrammai iespējams līdz 2018. gada 26. janvārim plkst.12.

Kā ziņots, pagājušajā gadā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam tika izvirzītas pirmās sešas pieteiktās kultūras vērtības, informē LNKC folkloras eksperte Gita Lancere.

Izvērtējot līdz 2017. gada 30. jūnijam iesūtītos pieteikumus, otrajā Nemateriālā kultūras mantojuma padomes sēdē 26. jūnijā no 19 pieteikumiem tika atlasīti deviņi, kuru iesniedzējiem ar ekspertu palīdzību tika dota iespēja savus pieteikumus papildināt un precizēt.

No šiem deviņiem priekšlikumiem Nemateriāla kultūras mantojuma sarakstam tika izvirzīta Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē, dziedāšana ar pusbalsu, Latgales mazo bundziņu jeb «bubyna» spēles tradīcija, Ieviņa tipa ermoņiku būvēšanas un spēlēšanas tradīcija, Mirušo ofīcija jeb «saļmu» izpildīšanas prakse Vaboles un Līksnas pagastos, kā arī Siguldas spieķa darināšanas prasme.

Uz augšu