Metropolīts Aleksandrs pareizticīgo Ziemassvētkos aicina atvērt sirdi Dievam

Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs FOTO: Evija Trifanova/LETA

Pasaule slīgst patmīlības un naida tumsā, tāpēc ikvienam nepieciešams iegūt ticību un atvērt sirdis Dievam, pareizticīgo Ziemassvētkos norāda Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs.

Savā apsveikumā viņš uzsver, ka visiem ir nepieciešams «atrast Kristu, iegūt ticību, slavēt Dievu ar savu dzīvi». Metropolīts skaidro, ka Kristu nevar atrast tur, kur ir melīgas runas, ļaunums, skaudība un naids. «Viņa nav arī tur, kur valda ļaunprātība un divkosība. Viņa nav to vidū, kas dzīvo tikai sevis dēļ, lai ēstu, dzertu un līksmotos, rūpējoties vien par laicīgajiem labumiem,» piekodina garīdznieks.

Metropolīts akcentē, ka «šodien pasaule attālinās no Kristus, slīgst neticības, patmīlības, naida un nesaskaņu tumsā - baiss rezultāts, kuru radījusi Kristus zaudēšana».

Taču baznīcas galva mierina, ka «Kungs mīl mūs, grēcīgos», aicinot atvērt «mūsu sirdis Kungam Grēknožēlas sakramentā».

«Pievērsīsimies pastāvīgai lūgšanai, iemīlēsim svēto Kristus baznīcu un tās dievkalpojumus. Ja mēs ticam Kristum, tad mums jādzīvo pēc mūsu ticības. Tad mēs iegūsim mieru, garīgu prieku, gaismu un dvēseles mieru, un lielu cerību,» norāda metropolīts.

Viņaprāt, aizvadītais gads aizritēja «baisās revolūcijas simtgades zīmē, kad tika apgānīti svētumi, tika iznīcināti tūkstošiem dievnamu un klosteru, desmitiem tūkstošu garīdznieku un ticīgo ar savām asinīm apliecināja uzticību Kristum un viņa svētajai baznīcai». Metropolīts aicina ticīgos nerimstoši lūgties, lai līdzīgi laiki neatkārtotos.

Šogad metropolīts Aleksandrs aicina svinēt neatkarības pasludināšanas simtgadi Latvijai, «kas devusi mums mūsu ticības brīvību, iespēju celt mūsu dievnamus un garīgās izglītības iespēju».

«Šajās svētajās dienās pienesīsim mūsu pateicības lūgšanas miesā piedzimušajam kungam Jēzum Kristum par viņa labdarīšanām mums, necienīgajiem. Lai kungs sūta savu žēlastību pār mums, lai pasargā mūsu svēto baznīcu, mūsu valsti un visu mūsu tautu, un katru no mums veselībā un labklājībā, mierā un pestīšanā,» novēl metropolīts.

Šodien pareizticīgie un vecticībnieki Latvijā svin Ziemassvētkus - Kristus piedzimšanas svētkus.

Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus piedzimšanas katedrālē Latvijas Pareizticīgās baznīcas Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs kalpoja jau aizvadītajā naktī.

Rietumu kristīgajā baznīcā Ziemassvētki tiek svinēti 25.decembrī un 26.decembrī. Pareizticīgo baznīca seko Jūlija Cēzara kalendāram, tāpēc pirmie Ziemassvētki tiek svinēti 7.janvārī. Latvijā ir aptuveni 400 000 tādu konfesiju pārstāvju, kuri Ziemassvētkus svin šodien.

Jautājums par oficiālas brīvdienas ieviešanu arī pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, neskatoties uz vairākkārtēju aktualizēšanu, aizvien nav atrisināts, ierosinājumam līdz šim negūstot parlamenta vairākuma atbalstu.

Uz augšu
Back