Circene: Veselības finansēšanas likumprojekta normas nemotivēs maksāt sociālo nodokli

Uz augšu