Ogrē «svešajiem» par iebraukšanu vēlas ieviest maksu; ko domā Līvāni?

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Līvānu novada dome, kas ir līdzīgā situācijā kā Ogres novada pašvaldība, neizskata iespēju citu teritoriju iedzīvotājiem piemērot nodevu par iebraukšanu pilsētā, TVNET pastāstīja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.

Ogres novada domes sēdē pašvaldības deputāti lēmuši izstrādāt grozījumus Ogres novada teritorijas plānojumam 2012.-2024. gadam, iekļaujot nosacījumu, ka par iebraukšanu Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā citu teritoriju iedzīvotājiem būs jāmaksā.

Kā iemesli maksas ieviešanai minēti tranzīta plūsmas un izplūdes gāzu samazināšana pilsētā, drošības vairošana un iedzīvotāju mudināšana izmantot dabai draudzīgākus transportlīdzekļus, kā arī dabas pieminekļu aizsardzība un tūrismam labvēlīgas vides veidošana. Tāpat domes sēdes laikā pašvaldības priekšsēdētājs Egils Helmanis (VL-TB/LNNK) norādījis uz to, ka pašvaldībai jārūpējas par autoceļu Rīga-Daugavpils, tomēr ar valsts piešķirto finansējumu tā apsaimniekošanai nepietiek.

Tomēr galvenais kritērijs, pēc kā vadīsies, piemērojot maksu par iebraukšanu pilsētā, būs nevis transportlīdzekļa veids, bet gan tas, vai tā vadītājs vai pārstāvošais uzņēmums nāk no Ogres.

Savukārt Vaivods norādīja, ka arī caur Līvāniem ved tranzīta iela, kuras uzturēšanu aptuveni trešās daļas apmērā sedz valsts, bet lielākā daļa – aptuveni divas trešdaļas no līdzekļiem ir jāsedz pašvaldībai, kura, gadījumā, ja valsts finansējums būtu lielāks, līdzekļus varētu novirzīt citu ielu sakārtošanai.

Vaivods pauda uzskatu, ka valstij ir vairāk jāpalīdz risināt šo jautājumu – ja caur pilsētu ved tranzītiela, tā vairāk nolietojas, tajā nepieciešams ieguldīt vairāk līdzekļu. Tāpēc valstij būtu jāpiešķir vairāk naudas.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sacījusi, ka Ogres novada pašvaldībai ir tiesības piemērot nodevu par iebraukšanu pilsētā.

VARAM skaidrojusi, ka pašvaldība ir tiesīga uzlikt nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu «īpaša režīma zonās, kuras ir noteiktas attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, sabiedrības veselības, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai, kā arī dabas, īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu aizsardzībai».

Savukārt, ja nepieciešams, teritorijas plānojumos un lokālplānojumos pašvaldībai ir tiesības noteikt īpašus noteikumus arī nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijām un citām teritorijām, piemēram, lidostu un ostu apkaimēm.

Līdz ar to Ogres novada dome var plānot grozījumus teritorijas plānojumā vai lokālplānojumu, kurā noteikt īpašu režīma zonu un uzlikt par iebraukšanu tajā maksas nodevu.

Uz augšu