Nodokļu reforma sociāli apdrošinās autoratlīdzību saņēmējus un pašnodarbinātos

FOTO: depositphotos.com

Viens no nodokļu reformas mērķiem ir panākt sociālo aizsardzību tiem, kas līdz šim sociālās iemaksas nav veikuši vai veikuši pārāk mazos apmēros. Lai veicinātu autoratlīdzību saņēmēju un pašnodarbināto sociālo drošību, nākamgad plānots zināmu ienākuma daļu novirzīt sociālajās iemaksās.

Patlaban valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no autoratlīdzības var veikt arī brīvprātīgi, ja autoratlīdzības saņēmējs vienlaikus ir arī darba ņēmējs. Taču līdzšinējā prakse liecina, ka autoratlīdzību saņēmēji gandrīz vienmēr izvēlas šīs iemaksas neveikt.

Patlaban obligātās sociālās iemaksas netiek ieturētas no tiem, kuri saņem ienākumus autoratlīdzības formā, piemēram, žurnālisti, mūziķi, tekstu autori u.c. Autoratlīdzību saņēmējiem no bruto ienākumiem tiek atskaitīts tikai iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).

Autoratlīdzības izmaksātājam no autoratlīdzības būs jāiemaksā 5% obligātās sociālas iemaksas

Nākamgad spēkā stāsies nodokļu reformā iekļautie grozījumi, kas paredz, ka arī no autoratlīdzības būs jāveic obligātās sociālās iemaksas par autoratlīdzības saņēmēju. Iemaksu likme ir noteikta 5% no autoratlīdzības. Minētie līdzekļi tiks novirzīti autoratlīdzības saņēmēja pensiju 1.līmenī.

Autoratlīdzību sistēmas mērķis ir pēc iespējas vairāk palielināt šo personu sociālo nodrošinājumu, vienlaikus būtiski nepaaugstinot autoratlīdzību izmaksātāju, piemēram, izdevniecību u.c. izdevumus.

Tajā pašā laikā jāatceras, ka IIN likmes samazināšana no 23% uz 20% attiecas arī uz autoratlīdzību saņēmējiem, tāpēc tie autori, kuru ienākumi gadā nepārsniedz 20 000 eiro, IIN nodoklī maksās par 3% mazāk. Tādejādi tiek sabalansēts nodokļu apjoms.

Šādi arī tiks nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem, kuri gūst ienākumus bez darba attiecībām ar darba devēju vai papildus tām.

Saskaņā ar pieejamajiem datiem, nākamā gada izmaiņas sociālās apdrošināšanas likumā attieksies uz aptuveni 3651 autoratlīdzību izmaksātāju.

Pašlaik Saeimā pirmajā lasījumā ir izskatīti grozījumi, kas paredz - ja autoratlīdzības saņēmējam alga vispārējā režīmā ir vismaz minimālās algas apmērā, tad no autoratlīdzības obligātās sociālas iemaksas kā pašnodarbinātais var neveikt.

Savukārt, ja darba ņēmējam alga vispārējā režīmā ir mazāka par minimālo algu vai ja persona strādā pie darba devēja, kas nodokļus maksā speciālajā režīmā, piemēram, uzņēmumā, kas maksā mikrouzņēmuma nodokli, un, kuru ienākumi no autoratlīdzības mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no autoratlīdzības ir jāveic obligātās sociālas iemaksas kā pašnodarbinātajam.

Obligātās sociālas iemaksas maksāšanas kārtība mainīsies arī pašnodarbinātajiem

Izmaiņas skars arī tos, kas reģistrējušies kā pašnodarbinātie. Patlaban obligāto sociālo iemaksu likme pašnodarbinātajām personām ir 31,13% no ceturksnī gūtā ienākuma. Šīs iemaksas ir jāveic tikai par tiem mēnešiem, kuros ienākumi bijuši vismaz pašreizējās minimālās algas apmēros, proti, 380 eiro.

Savukārt sākot ar nākamo gadu, ja pašnodarbinātā ienākumi mēnesī nesasniegs minimālās algas apmēru, kas nākamgad būs 430 eiro, tad obligātās sociālajās iemaksās būs jāmaksā vismaz 5% no ienākuma. Obligātās sociālajās iemaksas tiks novirzīts personas 1. līmeņa pensiju līmenī.

Bet, ja mēneša ienākumi pārsniegs minimālo algu, tad no brīvi izvēlētas ienākumu daļas, bet vismaz 430 eiro, par šo mēnesi personai būs jāveic obligātās sociālās iemaksas 32,13% apmērā, kas ir provizoriskā obligātās sociālajās iemaksas likme 2018. gadam. Tas būs procentpunktu vairāk nekā šī brīža vispārējā likme, jo pašnodarbinātais būs apdrošināts arī veselības apdrošināšanai.

Papildus tam būs jāiemaksā arī obligātās sociālajās iemaksas 5% apmērā no starpības starp brīvi izvēlēto un faktisko ienākumu. Šie līdzekļi nonāks pensiju 1.pirmajā un 2.līmenī.

Piemēram, ja mēneša ienākumi ir 600 eiro, vismaz no 430 eiro būs jāmaksā obligātās sociālajās iemaksās 32,13% apmērā, savukārt atlikušajiem 170 eiro tiks piemērota obligātās sociālajās iemaksas 5% likme.

Ja pašnodarbinātās personas gada ienākumi būs mazāki par 50 eiro, obligātās sociālās iemaksas varēs neveikt.

Rēķinot absolūtos skaitļos, ko pašnodarbinātie maksā nodokļos, jāņem vērā, ka tiek pazemināta IIN likme no 23% uz 20% ienākumiem līdz 20 000 gadā. Tātad, mazliet vairāk būs jāmaksā par sociālo aizsardzību, bet mazāk jāmaksā ienākuma nodoklī.

Kopumā izmaiņas nākamgad attieksies uz 11 450 pašnodarbinātajiem.

80% no mikrouzņēmuma nodokļa tiks darbinieku sociālajai apdrošināšanai

Savukārt attiecībā uz mikrouzņēmumos strādājošajiem, viņu sociālajai apdrošināšanai tiks novirzīti 80% no mikrouzņēmumu nodokļa, kas nonāks šo uzņēmumu darbinieku apdrošināšanai.

Tā kā veselības apdrošināšanai būs pakļauti tikai tie, kuri obligātās iemaksas maksā vispārējā kartībā un pašnodarbinātie, tad mikrouzņēmuma darbiniekiem, ja viņi nebūs sociāli apdrošināti arī vispārējā kārtībā, būs iespēja veselības apdrošināšanai pievienoties brīvprātīgi.

www.vid.gov.lv

Attiecībā uz laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem sociālajā apdrošināšanā nekas nemainīsies un viņiem būs iespēja veselības apdrošināšanai pievienoties brīvprātīgi.

Papildu informācija par nodokļu reformu Finanšu ministrijas interneta mājas lapā www.fm.gov.lv

Uz augšu