Pētījums iesaka Limbažu apkārtnē reorganizēt četras vidusskolas

FOTO: BNS foto/LETA

Limbažu ietekmes areālā būtu jāapsver četru vidusskolu reorganizācijas iespēja, secināts pētījumā «Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā».

Pētījuma autori iesaka attīstīt Limbažos pašreizējo novada ģimnāziju, kur obligāto centralizēto eksāmenu (OCE) indekss ir 63,5%, bet vidusskolēnu skaits potenciāli varētu sasniegt 228 ar iespējamiem jaunpienācējiem no reorganizējamām Alojas, Staiceles un Liepupes vidusskolām. Autori aicina 3.vidusskolu (OCE indekss 40,8%) tās zemāko centralizēto eksāmenu rezultātu dēļ reorganizēt par pamatskolu.

Depopulācijas, nepietiekamā vidusskolēnu skaita un zemā OCE indeksa dēļ Liepupes vidusskolu pētnieki iesaka reorganizēt par pamatskolu. Lielākā daļa vidusskolēnu pēc pētnieku aplēsēm mācības varētu turpināt Limbažos, bet daži - Salacgrīvā, jo šo skolēnu dzīvesvieta jau tagad ir šīs pilsētas tuvumā. Pētnieki atgādināja, ka 2017./2018.mācību gadā jau pieņemts lēmums neatvērt 10.klasi nepietiekamā skolēnu skaita dēļ, kas skaidri norāda uz vajadzību pēc skolas reorganizācijas.

Neraugoties uz depopulāciju, Salacgrīvas vidusskolā kopā ar potenciālajiem jaunpienācējiem no reorganizējamās Staiceles, Alojas un Liepupes vidusskolas pašlaik izdodas izpildīt minimālo kvantitatīvo rādītāju, tāpēc Salacgrīvas vidusskola jāsaglabā, teikts pētījumā. Turklāt šai skolai ir labi uzturēta sporta bāze un viens no labākajiem OCE indeksiem apkārtnē, bet saimnieciskās rosības ziņā Salacgrīva pat spēj konkurēt ar tuvāko un iedzīvotāju skaita ziņā pārāko attīstības centru - Limbažiem. Šīs skolas reorganizācija nebūtu vēlama arī tāpēc, ka vairāk nekā 100 skolēniem tuvākā skola tad būtu vairāk nekā 50 km attālumā (Limbažos), skaidrots pētījumā.

Straujās depopulācijas, nepietiekamā vidusskolēnu skaita un zemā OCE indeksa dēļ Staiceles vidusskolu rosināts reorganizēt par sākumskolu, jo arī pamatskolas posmā skolēnu skaits ir vairākas reizes mazāks nekā nepieciešams. Pētnieki noskaidrojuši, ka lielākā daļa vidusskolēnu mācības varētu turpināt Salacgrīvā, bet trīs - Limbažos, tā kā šo skolēnu dzīvesvieta jau tagad ir šīs pilsētas tuvumā. Šī ierosinājuma pamatotību apstiprina arī jau pieņemtais lēmums šajā mācību gadā neatvērt šajā skolā 10.klasi, uzsvērts pētījumā.

Arī Alojas vidusskolu straujās depopulācijas un nepietiekamā vidusskolēnu skaita dēļ pētnieki aicina reorganizēt par pamatskolu. Lielākā daļa vidusskolēnu mācības varētu turpināt Limbažos, noskaidrots pētījumā. Divi skolēni no Ungurpils apkārtnes varētu mācīties Salacgrīvā, bet septiņi - kādā no skolām vien nedaudz tālākajā Valmierā, kur ir reģionā plašākās izglītības iespējas un arī citu pakalpojumu pieejamība.

Ņemot vērā, ka priekšlikumi optimālajam vidusskolu tīkla modelim pētījuma darba grupai bija jāizstrādā līdz 2017.gada septembra beigām, izmantoti dati, kas bija pētnieku rīcībā pētījuma sešu mēnešu tapšanas laikā - skolēnu skaits un deklarētās dzīvesvietas adreses (no VIIS sistēmas) 2016./2017.mācību gada sākumā, bet vidusskolas obligāto centralizēto un dabaszinātņu eksāmenu indeksa aprēķinā izmantoti dati par katru skolēnu, kas tos bija nokārtojis 2015./2016.mācību gada laikā. Modelī analizētas tikai tās valsts, pašvaldību vai augstskolu dibinātās vispārizglītojošās vidusskolas un ģimnāzijas, kas realizē vispārējās vidējās izglītības dienas programmu. Skolēnu skaits atbilst 10.-12. klašu skolēnu skaitam, kas konkrētajā skolā, mikrorajonā vai apdzīvotajā vietā apgūst minēto mācību programmu. Šāda izvēle pamatojama ar neklātienes, vakara vai tālmācības programmas audzēkņu atšķirīgo (nelielo) ietekmi uz migrācijas procesiem un vispārizglītojošo skolu infrastruktūras noslodzi. Modelī prognozētā reorganizējamo vidusskolu skolēnu virzība uz alternatīvām mācību vietām balstīta uz deklarēto dzīvesvietu analīzi, skolu un pašvaldību pārstāvju aptaujām, sasniedzamības iespējām (attālums, ceļu stāvoklis, satiksmes pieejamība), tradicionālajiem sakariem starp apdzīvotajām vietām, attīstības centru vilkmei u.c. faktoriem.

Uz augšu