Saglabā atbalstu lauksaimniekiem

FOTO: Publicitātes foto

Nākamgad spēkā stāsies virkne grozījumu nodokļos, no kuriem būtiskas izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) iekasēšanā.Par gaidāmajām izmaiņām savulaik satraukumu pauda lauksaimniecības nozarē strādājošie, tomēr pēc sarunas ar Finanšu ministriju (FM) tika panākti ievērojami reformas uzlabojumi, kas ļaus pilnveidot nodokļu sistēmu, nemazinot lauksaimnieku konkurētspēju.

Latvijas zemniekiem ik gadu ir jārēķinās ne vien ar grūti paredzamiem laikapstākļiem, kuru dēļ var nākties ciest pēkšņus zaudējumus, bet arī ar zemākajiem Eiropas Savienības (ES) atbalsta maksājumiem šādās situācijās. Šādos apstākļos nozare pozitīvi vērtē ES subsīdiju un citu atbalsta maksājumu neaplikšana ar UIN un IIN.

Varēs pārdot zemi un nemaksāt IIN

Diskusijās par iecerēto nodokļu reformu aktīvi iesaistījās arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP), kas cita starpā panāca, ka līdz 2023.gadam tiks pagarināts atvieglojums, kas dod iespēju, pārdodot lauksaimniecības zemi lauksaimniekam, nemaksāt IIN.

Kā būtisku padome uzskatīja arī esošās IIN likmes (10%) un aprēķināšanas kārtības saglabāšanu zemes nomas darījumiem.

Tāpat lauksaimnieku vidū arī valdīja neskaidrība par to, vai gada ienākumos, kuri attiecīgi būs apliekami ar jauno, progresīvo IIN likmi, ieskaitīs ienākumus no zemes nomas.

FM skaidro, ka IIN progresīvā likme, kas tiks ieviesta 2018.gadā, netiks piemērota zemes nomas ienākumiem. Tajā pašā laikā, ja zemes nomas ienākumi būs reģistrēti kā saimnieciskās darbības ienākumu daļa, tie tiks iekļauti kopējā taksācijas gada ienākumā, kam piemēros progresīvo IIN likmi.

Lauksaimniekiem saglabā atvieglojumus

Nodokļu reformas izstrādes gaitā FM un lauksaimniekiem notika plašas diskusijas par nozarei izdevīgāko risinājumu. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, kā kompromiss tika atzīts UIN atvieglojums 50% apmērā lauksaimniekiem par saņemtajām atbalsta summām lauksaimniecībai.

www.vid.gov.lv

Līdz ar to UIN likumā turpmāk tiks paredzēts, ka UIN atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību, piemēro,samazinot pārskata gada (kurā pieņemts lēmums par līdzekļu piešķiršanu neatkarīgi no grāmatvedības uzskaitē veiktā grāmatojuma un faktiskā maksājuma saņemšanas gada) ar UIN apliekamo bāzi par 50% no summas, kas saņemta kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Papildu informācija par nodokļu reformu Finanšu ministrijas interneta mājaslapā www.fm.gov.lv.

Uz augšu