Uzturlīdzekļu nemaksātājiem varētu liegt medīt un ņemt ātros kredītus

FOTO: BNS foto/LETA

Uzturlīdzekļu nemaksātājiem varētu liegt medīt, kā arī ņemt ātros kredītus.

Otrdien Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija uzklausīja Tieslietu ministrijas darba grupas priekšlikumus par uzturlīdzekļu piedziņas veicināšanas mehānismu attīstību. Ņemot vērā uzturlīdzekļu parādnieku lielo skaitu, ministrija arī pēc Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma stāšanās spēkā turpināja darbu, lai veicinātu vecāku ar likumu noteiktā pienākuma pildīšanu - bērna nodrošināšanu ar uzturlīdzekļiem.

Ekspertu darba grupa apzināja vairākus priekšlikumus papildu izmaiņām normatīvajos aktos, kas paredzētu jaunus ierobežojumus parādniekiem, kriminālatbildības pamata paplašināšanu, kā arī citus jauninājumus.

Darba grupa izskatīja iespēju ieviest ierobežojumu personai ieņemt amatu valsts pārvaldē. Ministrijas pārstāvis Edgars Līcītis pauda, ka ir nesamērojami, ja cilvēks nerūpējas par bērnu, bet viņam ir jārūpējas par valsti.

Šādam priekšlikumam izstrādāti vairāki iespējamie varianti. Viens no tiem paredzētu aizliegumu noteikt visiem likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» 4.pantā minētajiem subjektiem. Tāpat ierobežojumus varētu piemērot arī kandidēšanai pašvaldību, Saeimas vai Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Ekspertu ieskatā varētu ieviest liegumu parādniekiem piedalīties medībās. Patlaban medībās var piedalīties persona, kurai ir izsniegta mednieka apliecība, saņemta Ieroča glabāšanas atļauja, kā arī saņemta medību atļauja vai iegādāta sezonas karte.

Līcītis skaidroja, ka patlaban Meža valsts reģistrā (MVR) ir informācija par 225 personām - uzturlīdzekļu parādniekiem, kuriem ir mednieku apliecības, taču pašlaik MVR funkcionalitāte nav piemērota lieguma noteikšanai - MVR mednieku reģistra sadaļa varētu tikt pilnveidota ERAF projektā.

Saistībā ar ieroču glabāšanas atļauju lieguma piemērošanas procedūra būtu līdzīga kā atņemot transportlīdzekļa vadītāja tiesības.

Ekspertu ieskatā parādniekiem varētu liegt arī spēlēt azartspēles, taču, lai aizliegumu piemērotu, nepieciešams veikt Azartspēļu reģistra apjomīgu pilnveidošanu, kas ļautu daudz efektīvāk sasniegt mērķi, ja tiktu attiecināts uz spēļu zālēm un laimētajām.

Uzturlīdzekļu parādniekiem varētu tikt ierobežota iespēja saņemt ātros kredītus. Latvijas ātro kredītu asociācija darba grupu bija informējusi, ka neatbalsta šādu grozījumu veikšanu attiecīgos normatīvajos aktos, taču atbalsta praksi, ka, izvērtējot, vai klientam piešķirt ātro kredītu, tiek ņemts vērā, vai klients nav uzturlīdzekļu parādnieks.

Darba grupa, vērtējot iespējamos papildu mehānismus uzturlīdzekļu piedziņai, patlaban atteikusies no ierobežojuma licences saņemšanai licencētajai makšķerēšanai, vēžošanai vai zemūdens medībām, jo pašlaik nav mehānisma, lai uzraudzītu licenču izsniegšanu un makšķerēšanas atļauju iegādi.

Vienlaikus darba grupa rosinājusi paplašināt kriminālatbildības pamatu, grozot Krimināllikumu, tajā nosakot kriminālatbildību arī tajos gadījumos, kad pienākums apgādāt un dot uzturu bērniem uzlikts ar Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas lēmumu.

Darba grupa piedāvājusi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteikt pārejas periodu, kura laikā esošie parādnieki varētu noslēgt vienošanos ar zvērinātu tiesu izpildītāju, kas paredzētu, ka tiek apturēts likumisko procentu pieaugums, saņemtie maksājumi tiek novirzīti pamatparāda segšanai, bet, ja parādnieks izpilda vienošanos un sedz pamatparādu pilnā apmērā, tad tiek dzēsts Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas prasījums par likumiskajiem procentiem.

Komisijas deputāti pauda gandarījumu par darba grupas paveikto, vienlaikus uzslavējot ekspertus par radošiem risinājumiem problēmas izskaušanai.

Uz augšu