Pilnveidos Latvijas iedzīvotājiem izstrādāto mašīntulku Hugo.lv

FOTO: PantherMedia/Scanpix

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) sadarbībā ar uzņēmumu Tilde sāk darbu pie valsts pārvaldes mašīntulkošanas platformas Hugo.lv pilnveidošanas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Platformā plānots ieviest jaunākos sasniegumus valodas tehnoloģijās - jaunas mašīntulkošanas sistēmas, terminoloģijas pārvaldības vietni un runas atpazīšanas rīkus. Par to TVNET informēja KISC projekta vadītāja asistente Ilma Elsberga.

Hugo.lv, valsts pārvaldes mašīntulkošanas platforma, ir jebkuram Latvijas iedzīvotājam brīvi pieejama tehnoloģija. Tā ļauj lietotājiem automātiski tulkot dokumentus, lasīt interneta vietnes, izmantot e-pakalpojumus un iepazīties ar valsts likumdošanu paša izvēlētajā valodā.

2015. gadā Hugo.lv tika nominēts prestižajai World Summit Award balvai, kategorijā e-government, pierādot pasaulei, ka Latvija ir tehnoloģijas novators, kas var piedāvāt inovatīvus risinājumus pat tādiem globālā līmeņa izaicinājumiem kā valodas barjeru pārvarēšanai.

Saskaņā ar līgumu starp KISC un Tilde līdz 2019. gadam mašīntulkošanas sistēmai tiks uzlabota tulkojumu kvalitāte un tā tiks pielāgota divām papildu nozarēm- kultūrai un tieslietām.

Projekta ietvaros Hugo.lv tiks pielāgota cilvēkiem ar redzes traucējumiem un cilvēkiem ar disleksiju, ieviešot latviešu valodas runas atpazīšanu un runas sintēzi. Šī funkcionalitāte nodrošinās runas pārvēršanu rakstītā tekstā, kā arī spēs rakstītu tekstu izrunāt.

Kā vēl viens runas tehnoloģiju risinājums publiskās pārvaldes sistēmas pilnveidei tiks ieviesta sapulču ierakstu transkribēšana, vienkāršojot šo darbu, tai skaitā paredzot konkrētu runātāju atpazīšanu un marķēšanu audioierakstā.

Plānots izveidot arī vienotu tulkošanas atmiņu. Tā nodrošinās, ka vienu reizi iztulkoto tekstu vai frāzi nebūs jātulko atkārtoti. Vienlaikus tiks nodrošināta vienota publiskās pārvaldes terminoloģija un iespējamo terminu izvēle tulkošanai.

Projekta realizācijas gaitā kā sadarbības partneri tiks piesaistīta Tiesu administrācija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija un Valsts valodas centrs.

Projekts tiks īstenots par kopējām izmaksām 2 miljoni eiro, tai skaitā 1,7 miljoni ERAF līdzfinansējuma.

Hugo.lv pilnveidošana noris projekta «Mašīntulkošana» ietvaros, par kura īstenošanu noslēgta vienošanās starp KISC un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. «Mašīntulkošana» ir secīgs turpinājums KISC realizētajam projektam «Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kā rezultātā tapa pirmā hugo.lv versija.

Projekta «Mašīntulkošana» mērķis pamatojas Ministru kabineta atbalstītajos Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķos un uzdevumos, kas paredz katram Latvijas iedzīvotājam nodrošināt viņa vajadzībām atbilstoša pakalpojuma izveidi un sniegšanu, kā arī gādāt par maksimāli saprotamu un caurskatāmu valsts pārvaldes darbību.

Kultūras informācijas sistēmu centrs ir Kultūras ministrijas pakļautības iestāde. Centrs īsteno vērienīgus valsts mēroga digitalizācijas projektus ar mērķi nodrošināt uzkrātā kultūras mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm un padarīt to digitālā veidā pieejamu ikvienam iedzīvotājam, izmantojot informācijas tehnoloģiju risinājumus. Projekti ir vērsti uz informācijas tehnoloģiju ieviešanu arhīvos, bibliotēkās, muzejos, kultūrizglītības iestādēs, kā arī uz jaunu e-pakalpojumu radīšanu kultūras jomā.

Sabiedrība Tilde ir viens no Eiropas vadošajiem valodas tehnoloģiju uzņēmumiem. Tilde aktīvi sadarbojas ar Eiropas un Latvijas pētniecības centriem, radot pasaules līmeņa inovācijas valodas tehnoloģijās. Lai nodrošinātu valodu dzīvotspēju digitālajā laikmetā, Tilde izstrādā mašīntulkošanas sistēmas, tiešsaistes terminoloģijas pakalpojumus, mobilās tulkošanas lietotnes un pareizrakstības rīkus.

Uz augšu
Back