Balvu «Gada bibliotekārs 2016» saņem Inga Brūvere

FOTO: Signe Lapiņa

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Inga Brūvere 24. aprīlī Gaismas pils Ziedoņa zālē saņēma Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursa «Gada bibliotekārs 2016» balvu par izcilu sniegumu bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā. Balva saistīta ar bibliotēku lomas un ietekmes stiprināšanu un bibliotekāra profesijas prestiža celšanu.

Inga Brūvere Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā strādā kopš 2007. gada, bet Bērnu literatūras centru (BLC) vada no 2010. gada augusta un šajā laikā ir parādījusi sevi kā spilgtu un radošu personību. Pateicoties Ingas darbam, panākts būtisks lasītāju pieaugums pamatskolas vecuma bērnu grupā. Viņa komunicē ne tikai ar pašiem lasītājiem, bet arī skolu un pirmsskolu vadītājiem, kultūras dzīves, ēdināšanas iestāžu vadītājiem, veidojot sadarbību un kopā realizējot idejas. Izveidotā sadarbība ir ļoti nozīmīga lasīšanas veicināšanas programmas «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» realizēšanā. Īpaši pozitīvi vērtējams pirmsskolas izglītības iestāžu atbalsts, jo Inga dodas uz bērnudārziem un grupiņās lasa programmā ietvertās grāmatas. Tas dod labu rezultātu. 2010. gadā šajā programmā bija iesaistījies 41 bērns, turpretī 2016. gadā tajā piedalījās jau 283 bērni, un no tiem 221 bērns no piecu gadu vecuma. Par šīs programmas realizēšanu 2016. gadā tika saņemts Atzinības raksts no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

Iedvesmojošu stāstu par I. Brūveri var noskatīties šeit:

Uz augšu