Iepirkums par putekļu žoga Krievu salā būvprojekta izstrādi beidzies bez rezultāta

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Rīgas Brīvostas pārvaldes izsludinātais iepirkums par putekļu žoga Krievu salā būvprojekta izstrādi beidzās bez rezultāta un patlaban notiek sarunas ar uzņēmējiem par tehniskās specifikācijas precizēšanu, informēja pārvaldē. Pēc konsultācijām ar uzņēmējiem tikšot izsludināts jauns iepirkums tehniskā projekta izstrādei.

Kā uzsver ostā, būtiskākais ir fakts, ka putekļu žogam jābūt nodotam ekspluatācijā līdz 2018.gada 31.decembirm, kad Krievu salā jāsāk pārkraut ogles.

Iepriekš ostā norādīja, ka projekta tehniskā specifikācija ir ar augstām prasībām, piemēram, tā paredz aerodinamiskā modeļa izstrādi un detalizētu inženierģeoloģiskās izpētes veikšanu. Iespējams, tāpēc iepriekšējā konkursā bija pieteicies tikai viens pretendents.

Kā skaidro pārvaldē, lai samazinātu atmosfēras piesārņojumu ar ogļu putekļiem, paredzēts, ka izpildītājs veiks putekļu žoga būvprojekta izstrādi Krievu salā uzņēmumu SIA «Strek» un SIA «RCoT» ogļu uzglabāšanas krautnēm. Šajā projektā izpildītājam būs jāveic inženierizpēte, būvprojekta izstrāde, jāsagatavo izmaksu tāme un tehniskā specifikācija, kā arī jāveic autoruzraudzība būvdarbu laikā. Līgumā paredzētie darbi jāpabeidz septiņu kalendāro mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Būves tehniskie rādītāji paredz, ka žogiem ap stividoru ogļu krautnēm jābūt izvietotiem noslēgtā kontūrā. Žogiem ir jābūt piemērotiem ogļu kaudzēm 18 metru augstumā, un gaisa kvalitātes normatīvais robežlielums nedrīkst tikt pārsniegts vairāk kā 35 reizes kalendārajā gadā.

Jau rakstīts, ka osta īstenojusi projektu «Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra», kurā ieguldīti 133,65 miljoni eiro, no tiem Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda finansējums līdz 77,19 miljonu eiro apmērā, bet Rīgas brīvostas līdzekļi - aizņēmums no «Nordea Bankas» un «Pohjola Bankas» - 56,46 miljonu eiro apmērā.

Uz augšu