Drošas dāvanas, kas var noderēt

Pirms gadu mijas, kad meklējam dāvanas, bieži vien rodas jautājums, ko gan izvēlēties. Protams, paši vēlamies, lai mums tuvie cilvēki būtu veseli un nekādas nelaimes neaptumšotu viņu ikdienu. Tādēļ arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina svētkiem izvēlēties dāvanas, kuras ikdienā palīdzētu novērst nelaimes un sargātu ikvienu.

Lokālais dūmu detektors

Lokālie dūmu detektori ir elementārākā ugunsdrošības sistēma, kas piemērota dzīvokļiem un nelielām privātmājām. Šī ierīce brīdina par sadūmojumu telpā. Signāls ir tik skaļš, ka pamodina aizmigušu cilvēku, ja nakts laikā izcēlies ugunsgrēks. Statistika liecina, ka ik gadu ugunsgrēkos iet bojā 200 cilvēku, vairāk nekā 75% ugunsgrēkos bojā gājušo nosmakuši dūmos tajās liktenīgajās minūtēs, vēl pirms parādās atklātas liesmas, pirms kaimiņi vai garāmgājēji izsaukuši ugunsdzēsējus vai arī tajā laika sprīdī, kamēr ugunsdzēsēji ierodas notikuma vietā. Tā kā šī nelielā ierīce, kuru katrs pats var ierīkot un maksā, sākot no 4 latiem, ugunsgrēka gadījumā var izglābt cilvēka dzīvību. Tomēr, kā liecina VUGD interneta mājas lapas aptauja tikai 20,28% iedzīvotāju mājās ir lokālie dūmu detektori, bet 55,59% – nav. Savukārt 17,13% atzīst, ka mājās šādas ierīces nav, taču domā to iegādāties, bet 6,99% uzskata, ka nav un nevajag.

Ugunsaizsardzības signalizācijas sistēma

Tajā vienā sistēmā ir apvienoti visdažādākie detektoru veidi. Tā, piemēram, šie detektori ne tikai brīdina par dūmiem, karstumu un tvanu, bet arī par durvju atvēršanu, jebkādu kustību telpās, zvaniem pie durvīm, logu stikla saplīšanu, applūšanu un citām stihiskām nelaimēm vai svešu cilvēku ļaunprātībām.

Ugunsdzēsības aparāts

Arī ugunsdzēsības aparāti uzskatāmi par elementāru drošības līdzekli, kam jābūt jebkurā mājā, dzīvoklī un automašīnā. Pieejami dažādi ugunsdzēsības aparātu veidi – pulveru, putu un ogļskābās gāzes. Vienkāršākie un biežāk izmantojamie ir putu ugunsdzēšamie aparāti. Tie ir piemēroti dzēšanai aizdegšanās sākumposmā – ja deg koks, papīrs, audums, kā arī, ja aizdedzies šķidrums, piemēram, tauki, benzīns u.tml. Savukārt pulvera ugunsdzēšamie aparāti piemēroti cietu vielu, šķidrā kurināmā, gāzes dzēšanai, bet aparāts ar E marķējumu – arī zem elektriskās strāvas sprieguma esošu ierīču dzēšanai. Noteikti pēc katras lietošanas tie jānes uz iegādes vietu pārbaudei un uzpildīšanai.

Jauna elektroierīce

Šā gada 11 mēnešos bojātas vai nepareizi ekspluatētas elektroierīces izraisījušas 1042 ugunsgrēkus, tajā skaitā 38 reizes aizdegušies apgaismes ķermeņi, 33 – sadzīves tehnika, 27 – elektriskās sildierīces, 23 – televizori, 22 – elektriskās plītis, 22 – saldējamās iekārtas un ledusskapji, 11 – datori, 4 – radioaparatūra, 2 – kondicionieri. Ja redzat, ka kāda elektroierīce vairs nedarbojas tā, kā iepriekš, parādījušies kādi defekti, tad tā ir nekavējoties jālabo.

Glābšanas veste

Kā liecina daudzie traģiskie gadījumi uz ūdens, apgāžoties laivai, cilvēks nespēj izglābies, ja viņš nav uzvilcis glābšanas vesti.

Kabatas lukturītis

Tas noderēs gan tad, ja vētras vai citu avāriju gadījumos radīsies problēmas ar elektrības piegādi, gan būs vislabākais atstarotājs, ja kaut kur jādodas pa neapgaismotu ceļu, gan arī ir viena no noderīgākajām lietām, dodoties uz mežu sēņot vai ogot, jo apmaldīšanās gadījumā varēsiet vieglāk atrast ceļu vai dot par sevi ziņu.

(Piebilde. Nevienu šo preci VUGD neizgatavo, neizplata, ugunsdrošības signalizācijas neierīko, kā arī neiesaka konkrētas firmas vai veikalus, kur šīs dāvanas iegādāties.

Uz augšu