Līdz 2012.gadam ES pārtrauks ražot kvēldiega spuldzes video

Šā gada 8.decembrī Briselē tika pieņemta jauna regula, kas nosaka ekodizaina prasības izkliedētās gaismas mājsaimniecības spuldzēm.

Regula ir izstrādāta ar mērķi samazināt enerģijas patēriņu mājsaimniecību apgaismošanas ierīcēm, pārejot no mazāk efektīvo spuldžu lietošanas uz energoefektīvākām spuldzēm - pakāpeniski pārtraucot kvēldiega spuldžu un C klases halogēno spuldžu ražošanu un vienlaikus veicinot kompakto fluorescējošo spuldžu (CFL) un gaismas diožu spuldžu (LED) plašāku lietošanu.

Regulas prasības tiks ieviestas šādā secībā:

01.09.2009. – nevarēs laist tirgū 100 W kvēldiega spuldzes;

01.09.2010. – nevarēs laist tirgū 75 W kvēldiega spuldzes;

01.09.2011. – nevarēs laist tirgū 60 W kvēldiega spuldzes;

01.09.2012. – nevarēs laist tirgū 40 W un 25 W kvēldiega spuldzes;

01.09.2016. – minimālās ekodizaina prasības caurspīdīgajām halogēnām spuldzēm tiks paaugstinātas līdz B klases normām, tādējādi nevarēs laist apgrozībā arī C klases vecās tehnoloģijas (retrofit) halogēnās spuldzes.

Regulas prasības attiecas galvenokārt uz spuldžu ražotājiem, kuri no iepriekšminētajiem datumiem vairs nedrīkstēs ražot energoneefektīvas lampas. Savukārt iedzīvotāji un uzņēmēji varēs iegādāties kvēlspuldzes un citas mazāk efektīvās spuldzes, kamēr tās vēl ir pieejamas veikalu plauktos un noliktavās. Regula neuzliek iedzīvotājiem vai arī uzņēmējiem pienākumu nomainīt jau lietošanā esošās spuldzes uz energoefektīvākām spuldzēm.

Spuldžu ražošana Latvijā pašreiz nenotiek.

Lai gan sākotnējās energoefektīvo spuldžu iegādes izmaksas ir augstākas par kvēldiega spuldžu iegādes izmaksām, energoefektīvām spuldzēm ir ilgāks kalpošanas laiks, kā arī mazāks elektroenerģijas patēriņš. Pāreja uz energoefektīvām spuldzēm ir pamatota ar ieguldījumu ilgstošajā attīstībā un resursu izlietojuma efektivitātes celšanā.

Regula vēl jāapstiprina Eiropas Parlamentam.

Uz augšu