Nepilnības velkoņu pakalpojumu organizēšanā Rīgas brīvostai izmaksājušas vairāk nekā € 1,5 miljonus

FOTO: Evija Trifanova / LETA

Nepilnības saistībā ar velkoņu pakalpojumu organizēšanu Rīgas brīvostas pārvaldei (RBP) ir izmaksājušas vairāk nekā vienu miljonu eiro, konstatējusi Valsts kontrole.

Kā informēja Valsts kontrolē, kopš 2009.gada, kad Konkurences padome RBP uzlika pirmo sodu par konkurences pārkāpumiem,

ļaunprātīgi izmantojot dominējoši stāvokli velkoņu pakalpojumu organizēšanā, RPB ir radušies izdevumi vairāk nekā 1 500 000 eiro apmērā.

No kopējiem izdevumiem 850 000 eiro ir Konkurences padomes uzliktie sodi un vairāk nekā 200 000 eiro - juridisko pakalpojumu izmaksas.

Veicot revīziju par RBP rīcību, novēršot Konkurences padomes konstatētos pārkāpumus, revidenti secinājuši, ka Konkurences padomes sākotnēji uzliktais sods 64 000 eiro apmērā bija iespēja brīvostai novērst konstatētos pārkāpumus.

Ja dominējošā stāvokļa izmantošana būtu laikus pārtraukta, izdevumi nebūtu pieauguši.

Savukārt

otra iespēja apturēt izdevumu pieaugumu bija ievērot Valsts kontroles ieteikumus pēc revīzijas 2013.gadā.

Ja RBP būtu īstenojusi flotes reorganizāciju, izbeidzot komercdarbību velkoņu pakalpojumu jomā, Konkurences padomei, visticamāk, pēc komersantu sūdzībām nebūtu jāveic izmeklēšana un jākonstatē pārkāpumi. Līdz ar to RBP nebūtu jāmaksā 2015.gadā uzliktais sods 620 000 eiro apmērā.

Neņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus, Konkurences padome pieņēma vēl divus lēmumus par soda naudas piemērošanu, tādējādi uzlikto naudas sodu apjoms sasniedza 850 000 eiro.

«Šāda mēroga pārkāpumu sistemātiska neizvērtēšana un vainīgo amatpersonu nesaukšana pie atbildības diskreditē tiesiskumu un sūta nepareizus signālus visu to institūciju vadītājiem, kuri strādā godprātīgi un saimnieciski,» uzskata valsts kontroliere Elita Krūmiņa. Viņas ieskatā atbildīgās ministrijas, pašvaldības un RBP amatpersonu gatavība izvērtēt konstatētos pārkāpumus līdz šim ir bijusi visai kūtra.

Pēc šīs revīzijas RBP ir sniegts viens ieteikums - izvērtēt pārvaldes amatpersonu pieņemto lēmumu lietderību un tiesiskumu par citu tirgus dalībnieku tiesību ierobežošanu velkoņu pakalpojumu sniegšanai Rīgas brīvostā un izvērtēt lēmumu pieņēmušo amatpersonu atbildību.

Uz augšu