Mirdza Ķempe "Savāda dvēsele"

Apgāda „Tapals” sarūpētajā izlasē “Savāda dvēsele” ir pārstāvēta tā Mirdzas Ķempes dzejas daļa, kas risina personības problemātiku.

Darbi aptver pusgadsimtu – no 1924. gada līdz 1974. gadam. Ievietotas arī dažas agrīnās, vēl pusaudzes gados rakstītās dzejas – tās stilistiski atbalso topošās dzejnieces lielās autoritātes Raini un Aspaziju. Izlasē spilgti sajūtams dzejnieces raksturs: personības lepnums un savrupība, jautājumi sev pašai, mirklīgi tēlojumi un veltījumi.

Dzejniecei Mirdzai Ķempei (1907–1974) mūža laikā izdoti astoņi dzejoļu krājumi, viņas darbi atkārtoti publicēti izlasēs un Kopotos rakstos trīs sējumos (1981–1984).

Vairs mīlestību nepieminu – Man vienmēr bailes bij no tās, Cik viņa sāpīga – to zinu. Es zelta biti projām dzinu, Kas man uz rokas nolaidās.

Uz augšu