Māris Melgalvs "Dejas virs bezizejas. Dzejas izlase 1975-1994)"

Spēles prieks, ķircināšanās, sākumā gaiša, vēlāk grūtsirdīga ironija un pašironija šajā dzejas izlasē savijas ar dziļi lirisku, mīlestības pilnu “es”, atvērtību pasaulei un līdzdalību tās norisēs.

Izlasē ietverti darbi no četriem autora mūža laikā iznākušajiem krājumiem, kas uzrakstīti laika posmā no 20. gs. 70. gadu beigām līdz 90. gadu vidum. Melgalva dzejoļi ar savām ritmu maiņām un polifonisko skanējumu kā radīti mūzikai.To pierādījušas J. Kulakova, M. Brauna, J. Lūsēna dziesmas. Šodien Māra Melgalva teksti mūs uzrunā tikpat tieši kā 20. gs. 80. gados.

Uz augšu