Pasaku portāls aicina klausīties un lasīt tautas pasakas

www.pasakas.net

www.pasakas.net

Portālā tiks veicinātas radošās aktivitātes, bērni un pusaudži aicināti piedalīties pasaku ilustrāciju zīmēšanā, pasaku sacerēšanā. Mazākajiem bērniem, kuri vēl tikai sper pirmos soļus grāmatu pasaulē, portāls piedāvā sadaļu «Burtu sargi», kurā animētas dažāda rakstura būtnes — Burtu sargi, kas atbild par noteiktiem burtiem. Katru mēnesi tiks izsludinātas pasaku sacerēšanas un ilustrēšanas tēmas, labākos zīmētājus un sacerētājus apbalvojot ar sudraba dālderiem, kā arī labākās pasakas un zīmējumus ievietojot portālā.

Pasaku portāls aicina pievienoties projektam ikvienu stāstnieku, teicēju, kurš vēlas pievienoties kuplajam teicēju pulkam un ierunāt «Ideju foruma» studijā tautas pasaku. Labākie teicēji regulāri tiks apbalvoti ar sudraba dālderiem.

Biedrība «Ideju forums» veicina un attīsta kvalitatīvus digitālās kultūras projektus. Biedrība ieskaņo latviešu un ārvalstu autoru literatūras darbus audio formātā, visas audiogrāmatas nododot Latvijas Neredzīgo bibliotēkai. Nelielu prozas un dzejas daļu ierunā paši autori, lielāko literatūras klāstu ierunā profesionāli aktieri. Papildus «Ideju forums» sācis uzlabot Latvijas Neredzīgo bibliotēkas infrastruktūru, dāvinot bibliotēkas filiālēm datu nesējus, uz kuriem tiek izvietotas biedrības studijā tapušās audiogrāmatas.

Uz augšu