Rēzeknes rajonā šogad darbu sākušas 33 izglītības iestādes

Dalīties Dalīties E-pasts Drukāt Iesūtiet ziņu Komentāri

Rēzeknes rajonā šogad darbu sākušas 33 izglītības iestādes - 21 pamatskola, deviņas vidusskolas un trīs speciālās izglītības iestādes, informēja Rēzeknes rajona padomes sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Ieviņa.

Rēzeknes rajona Izglītības pārvaldes apkopotā informāciju par 2008./2009.mācību gadu liecina, ka šogad mācības 1.klasē sāka 319 skolēni, kas ir par 21 skolēnu mazāk nekā aizvadītajā gadā. Savukārt 10.klasē skolēnu skaits ir 209 - tas ir par 15 skolēniem mazāk, salīdzinot ar aizvadītā gada septembri.

Statistikas dati liecina, ka uz šā gada 1.septembri Rēzeknes rajonā kopumā izglītojamo skaits ir 4151. Kopumā rajonā ir par 196 skolēniem mazāk nekā 2007./2008.mācību gadā. Šogad Viļānu vidusskolā neklātienes apmācībās būs 34 skolēni.

Kā pastāstīja Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks Vilis Deksnis, rajonā kopumā palielinājies apvienoto klašu skaits. Šogad tās ir 96 klases, t. i., 48 apvienoto klašu komplekti. Ir skolas, kurās apvienotās klases ir pirmo reizi, piemēram, Kruķu pamatskolā un Rikavas pamatskolā latviešu plūsmā.

"Uzskatu, ka izglītības kvalitāte no tā nezūd. Bērns dzird, kas tiek mācīts vecākās klases skolēniem, un pēc gada vai vairākiem, kad skolotājs atgriežas pie tās pašas vielas, to apgūt skolēnam ir daudz vieglāk," sacīja Deksnis. Viņš atzina, ka skolotājam, kurš pirms tam nav strādājis ar apvienotajām klasēm, varētu sākumā būt grūti, jo tas ir dubults darbs un nepieciešama lielāka koncentrēšanās.

Šogad, 1.septembrī Rēzeknes rajona izglītības iestādēs neattaisnotu vai nezināmu iemeslu dēļ nebija ieradušies 78 skolēni, kuri lielākoties bija no internātskolām.

Kā pastāstīja speciāliste bērnu aizsardzības jautājumos Aija Dundure, ka iemesli tam tika minēti ļoti dažādi: daudzi bija nokavējuši autobusu, citi slimoja, vairāki bērni kopā ar vecākiem atrodas ārzemēs. Kā neierašanās iemesls bija arī ģimenes apstākļi, piemēram, līdzekļu trūkums. Daži bērni uz skolu atteikušies iet, un arī vecākiem nebija izdevies viņus pierunāt. Pašvaldību sociālie darbinieki un bāriņtiesas ir informētas par tādiem gadījumiem, un tiek strādāts, lai šāda veida problēmas atrisinātu. Lielākā daļa no skolēniem, kuri skolā nebija ieradušies 1.septembrī, to apmeklēja jau 2. vai 3.septembrī.

Pašlaik divās rajona skolās vēl turpinās sāktie būvdarbi. Viļānu vidusskolā līdz 12.septembrim notiks skolas ēdnīcas kapitālremonts, savukārt Dekšāru pamatskolā līdz 30.oktobrim turpināsies sporta zāles celtniecība.

Vienā Rēzeknes rajona izglītības iestādē ir notikusi direktora maiņa - no Nagļu pamatskolas direktora amata ir aizgājis Pēteris Vērdiņš. Viņa vietā par skolas direktori ir pieņemta Ināra Laicāne, kura pirms tam Nagļos mācīja sākumskolas bērnus.

Uz 1.septembri Viļānu vidusskolā trūka fizikas skolotāja, taču pašlaik šī problēma jau ir atrisināta - atrasts skolotājs, kurš pašlaik augstskolā studē fizikas bakalaura programmā.

Šogad Rēzeknes rajonā slēgta viena skola - Dilmaņu pamatskola. Lēmumu par tās slēgšanu Sokolku pagasta padome pieņēma jau pagājušā gada septembrī. Kā informēja pagasta padomes priekšsēdētāja Lucija Veselova, pērn skolā mācījās tikai 24 skolēni un 1.klases nebija vispār.

Pagasta teritorijā dzīvojošie bērni pašlaik apmeklē Tiskādu vidusskolu, uz kuru tiek nogādāti ar skolas autobusu. Divi pedagogi no Dilmaņu pamatskolas strādā Tiskādu vidusskolā, viens - Gaigalavas pamatskolā, viens Viļānu 41.arodvidusskolā. Daži pedagogi pagaidām jaunu darba vietu nav atraduši.

    Uz augšu